18
Przedstawicielka Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce okłamuje Litwę

02_lipiec_front_1

EFHR wzywa redakcję portalu LRT.lt oraz Irenę Gasparavičiūtė do sprostowania fałszywych informacji Fotomontaż Marian Paluszkiewicz

Na portalu LRT.lt 29 czerwca pojawił się artykuł, w którym członkini zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce Irena Gasparavičiūtė, podająca się za przewodniczącą Wspólnoty Litwinów w Sejnach, będąc jednak tylko członkiem zarządu, twierdzi, że od 2005 roku Litwini zamieszkujący na terenie Polski mają tylko teoretyczne prawo do pisowni swoich imion i nazwisk w języku ojczystym. Link do artykułu: (http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/106617/ar_w_gali_tapti_taikos_balandziu_tarp_lietuvos_ir_lenkijos_).

Zdaniem przedstawicielki, nie istnieją techniczne możliwości zapisu imion i nazwisk w języku litewskim.
W reakcji na nieprawdziwe informacje podane przez panią Gasparavičiūtė Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) zwróciła się do Urzędów Stanu Cywilnego w Sejnach i Puńsku z prośbą o wyjaśnienie oraz przedstawienie faktycznego stanu praw mniejszości polskiej do oryginalnej pisowni imion i nazwisk.

Z przekazanej informacji wynika jednoznacznie, że nie istnieją obecnie żadne przeszkody, które uniemożliwiałyby członkom mniejszości narodowych zapis ich imion i nazwisk z użyciem znaków spoza polskiego alfabetu. Programy wykorzystywane przez pracowników wspomnianych urzędów są technicznie przystosowane do wpisania każdej litery i każdego znaku.
Dodatkową informację na temat prawa do otrzymania wpisu imiona i nazwiska w oryginale można naleźć na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (http://www.jezyki-mniejszosci.pl/faq.html#faq-id-8).
Warto również zaznaczyć, że Polska w porównaniu do Litwy wywiązała się z obowiązków wynikających z przyjęcia Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości (Konwencja Ramowa) uchwalając w styczniu 2005 r. Ustawę o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych.

Zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy „osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości”.

EFHR wzywa redakcję portalu LRT.lt do oficjalnego sprostowania fałszywych informacji oraz Irenę Gasparavičiūtė, aby nie posługiwała się fałszywym tytułem, oraz do zaprzestania wprowadzenia w błąd litewskiej opinii publicznej dotyczącej praw mniejszości zamieszkujących Polskę do oryginalnego zapisu imion i nazwisk.
Tego rodzaju wypowiedzi świadczą o braku dobrej woli ze strony niektórych środowisk dotyczącej wdrażania przyjętej dobrowolnie przez Litwę Konwencji Ramowej.
Dziwią bardzo tego typu wypowiedzi takiej rangi przedstawicieli mniejszości w Polsce, gdzie w pełni wdrażana jest Konwencja Ramowa oraz obowiązuje, w przeciwieństwie do Litwy, Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych z 1992 r.

EFHR

18 odpowiedzi to Przedstawicielka Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce okłamuje Litwę

 1. LT-PL mówi:

  Kłamczuszka!

 2. Wilk mówi:

  Kłamanie,to u lietuvisów podobno jest genetycznie zaprogramowane.Ale nie wykluczam taki fakt,że ta wypowiedż była opublikowana na zamówienie.Jestem przekonany że za tym paszkwielikiem, stoi ktoś z polityków litewskich.

 3. Bronislaw mówi:

  osobiscie po przeczytaniu artykulu nic dziwnego že w Litwie byla i jest propoganda w litewskich mas mediach,tu w LRT tež,bo sam sens wypowiadania kogos o czyms nic nieznaczy ježeli niema publikacyji,znaczy komisyja LRT musi zamknąc kanal i nie pokazywac za klamstwo,a ježeli są argumenty pozwaliające to nietrzeba mowic že klami się tylko z tamtąd,a w Litwie informacyja biala i puszysta,a tej pani mogli i zaplacic,bo idzie taka wojenka między ustawami UE i litewskimi wedlug mniejszosci narodowych,a wiadomo juž 25lat ciągni się spolecznosc litewską nie do tolerancyji w polityce wykožystanie jej w celach politycznych,czyli nacjonalistycznych,w moim pojenciu brudnej osiągalnej polityce przez niekture partje jak konserwatysci,sajudis itd.

 4. LT-PL mówi:

  Nie wierzę w genetycznie uwarunkowane skłonności do kłamstawa.To jest wynik wpływu czynników środowiskowych. Ja uznałbym to raczej za pogardę dla prawdy, demokracji, bliźniego. Zawsze jest grupa ludzi, polityków, którzy dla władzy gotowi są ” sprzedać ” własna matkę, nie mówiąc już o kłamstwie. Normalne , zdrowe społeczeństwo eliminuje w trakcie wyborów takie jednostki z życia społecznego i politycznego.

 5. Wiktor/PL/ mówi:

  Pani Irena podała informację odpowiadająca prawdzie.W Polsce oryginalną pisownię w alfabecie łacińskim ,uwzględniając również znaki diakrytyczne nie polskie, uzyskuje się tylko w Dowodzie Osobistym lub Paszporcie,przy czym nazwiska żenskie nie polskie dopuszczalne są tylko w brzmieniu odpowiadającym męskim formom/nie uwzględnia się charakterystycznych końcówek w brzmieniu w jęz. mniejszości narodowych/.We wszystkich rejestrach sądowych,podatkowych,bankach i innych możliwych instytucjach oryginalna pisownia nie jest uwzględniana-system elektroniczny nie uwzględnia nie polskich znaków diakrytycznych.Tak że,oryginalna pisownia jest możliwa tylko w Dowodzie Osobistym lub w Paszporcie, w innych przypadkach jest niemożliwa.

 6. wioskowy mówi:

  do Wiktor/PL/
  a pieniądze z banku oddają bez Dowodu Osobistego? To w Dowodzie Osobistym masz jedne nazwisko a w banku drugie, jak Cię rozpoznają tam chlopie? Po zdjęciu?

 7. Połaniec mówi:

  USTAWA
  z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
  (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

  Rozdział 2
  Używanie języka mniejszości
  Art. 7. 1. Osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion
  i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu
  cywilnego i dokumentach tożsamości.
  2. Imiona i nazwiska osób należących do mniejszości zapisane w alfabecie innym niż alfabet
  łaciński podlegają transliteracji.
  3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym
  do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych określi, w drodze
  rozporządzenia, sposób transliteracji, o której mowa w ust. 2, uwzględniając zasady pisowni języka
  mniejszości.
  Art. 8. Osoby należące do mniejszości mają w szczególności prawo do:
  1) swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w życiu prywatnym i publicznie;
  2) rozpowszechniania i wymiany informacji w języku mniejszości;
  3) zamieszczania w języku mniejszości informacji o charakterze prywatnym;
  4) nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości.
  Art. 9. 1. Przed organami gminy, obok języka urzędowego, może być używany, jako język
  pomocniczy, język mniejszości.
  2. Język pomocniczy może być używany jedynie w gminach, w których liczba mieszkańców gminy
  należących do mniejszości, której język ma być używany jako język pomocniczy, jest nie mniejsza niż
  20% ogólnej liczby mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin,
  w których używany jest język pomocniczy, zwanego dalej “Urzędowym Rejestrem”.
  3. Możliwość używania języka pomocniczego oznacza, że osoby należące do mniejszości,
  z zastrzeżeniem ust. 5, mają prawo do:
  1) zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej;
  2) uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi także w języku pomocniczym w formie pisemnej
  lub ustnej.
  4. Dopuszcza się wniesienie podania w języku pomocniczym. Wniesienie podania w języku
  pomocniczym nie stanowi braku powodującego pozostawienie podania bez rozpoznania.
  5. Procedura odwoławcza odbywa się wyłącznie w języku urzędowym.
  6. Nikt nie może uchylić się od wykonania zgodnego z prawem polecenia lub orzeczenia wydanego
  w języku urzędowym, jeżeli okoliczności wymagają niezwłocznego jego wykonania, aby mogło osiągnąć
  swój cel.
  7. Wątpliwości rozstrzygane są na podstawie dokumentu sporządzonego w języku urzędowym.

  Tak stanowi polska ustawa. Jeśli coś jest nie tak to można skarżyć! a Republice Litewskiej?

 8. Bronislaw mówi:

  nu przeczytali ustawy w UE a w Litwie są litewskie,možliwie ta ponia miala na mysli ustawy litewskie a w LRT powiedzieli tak,bo 25lat oklamują spolecznosc litewską,jak za czasow sowieckich jakby prawdę na pul czarno i napul bialo,a na Litwie to się nazywa informacyja nie propoganda bo swoja,jak strasznie na Litwie wygląda punkt 1 nu i reszta są nie litewskie.

 9. Kmicic mówi:

  Uświadamianie kolejnych władz RP..
  Przemysław Żurawski vel Grajewski, cytuję – “A te [litewskie elity w sprawie dyskryminacji Polaków], ze swojej strony, najprawdopodobniej, nie ustąpią, licząc, że Polska i tak będzie współpracowała z nimi w zakresie polityki strategicznej wobec Rosji – bo musi. I to jest prawda. Niezależnie od tego, jaką politykę Litwini uprawiają w stosunku do mniejszości polskiej na Litwie, Polska musi w zakresie bezpieczeństwa współpracować z Litwą”

  A LITWA DO JASNEJ POGODY NIE MUSI?!!! DLACZEGO TO MY MAMY SIĘ USTAWIAĆ W SYTUACJI PETENTA, ZWŁASZCZA WOBEC KRAJU MNIEJSZEGO I BARDZIEJ ZAGROŻONEGO. TO ABSOLUTNIE PRZECZY LOGICE, NIE MÓWIĄC O TYM, ŻE JEST ŚWIŃSTWEM. PANOWIE TO JUŻ MIELIŚMY ZE STRONY PO.

 10. Kmicic mówi:

  BRAK SŁÓW..
  Polacy na LT pozbawieni wsparcia od polskich władz PO-PSL muszą sobie radzić sami na radykalnie antypolskiej Lietuvii.
  .A prezydent Komorowski jest nagradzany przez antypolskich LT..
  http://polskamlodziezwilna.blogspot.com/2015/07/kto-nie-walczy-ten-nie-zwyciezy.html

 11. Kmicic mówi:

  Przemysław Żurawski vel Grajewski, cytuję – “A te [litewskie elity w sprawie dyskryminacji Polaków], ze swojej strony, najprawdopodobniej, nie ustąpią, licząc, że Polska i tak będzie współpracowała z nimi w zakresie polityki strategicznej wobec Rosji – bo musi. I to jest prawda. Niezależnie od tego, jaką politykę Litwini uprawiają w stosunku do mniejszości polskiej na Litwie, Polska musi w zakresie bezpieczeństwa współpracować z Litwą”

  A LITWA DO JASNEJ POGODY NIE MUSI?!!! DLACZEGO TO MY MAMY SIĘ USTAWIAĆ W SYTUACJI PETENTA, ZWŁASZCZA WOBEC KRAJU MNIEJSZEGO I BARDZIEJ ZAGROŻONEGO. TO ABSOLUTNIE PRZECZY LOGICE, NIE MÓWIĄC O TYM, ŻE JEST ŚWIŃSTWEM. PANOWIE TO JUŻ MIELIŚMY ZE STRONY PO.

 12. Wereszko mówi:

  @ Kmicic
  Pozbądź się złudzeń, czy peło czy pis – to jedna banda sprzedawczyków sprawy polskiej.
  Żurawski vel Grajewski to człowiek tego establiszmętu.
  Cała ta banda jest zarażona wirusem Giedroycia.

 13. LT-PL mówi:

  Przedstawicielka Zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce okazała się dyspozycyjną tubą propagandową antypolskich lietuviskich polityków. Środowisko Litwinów zamieszkujących Polskę oraz władze polskie powinno przeanalizować wypowiedź tej pani, zastanowić się gdzie znajduje się dezinformacyjny ośrodek decyzyjny i wyciągnąć wnioski.

 14. Adam81w mówi:

  Kłamczuszek. Nie ładnie.

 15. Połaniec mówi:

  Niestety antypolskość mają zapisani niemal wszyscy Litwini – od komunistów po narodowców. Od prostego obywatela Republiki Litewskiej po prezydent Dalię Grzybowską ! Ile wody w Wilii czyli w Nerisie jeszcze upłynie zanim w ich głowy wejdzie, że bez Polski Litwa zostanie połknięta. A po co jeszcze odwody w postaci sejneńskich -puńskich Litwinów i ich kłamliwe świadectwa? Przecież my ich litewskości w tym Puńsku nie kwestionujemy!

 16. Wereszko mówi:

  @ Połaniec
  “… zanim w ich głowy wejdzie, że bez Polski Litwa zostanie połknięta.”
  A co NAS to obchodzi, że Lietuva zostanie połknięta? I tak wiadomo, że w newralgicznym momencie stanęłaby przeciwko Polsce, tak jak to było w przeszłości.

 17. Jur mówi:

  Dziwne jest oznakowanie drogowego przejścia granicznego Polska – Litwa w Ogrodnikach .
  Po stronie polskiej znaki drogowe wskazują np kierunek “Vilnius” …natomiast po stronie litewskiej tj od Lazdiejaj [Łoździeje] wskazują ….”Varśuva” . I kto tu ma się skarżyć na nazwy geograficzne ?

 18. Wereszko mówi:

  @ Jur
  Wyjaśnienie lietuvisów bardzo proste: “na terenie Lietuvy nie można używać liter NIEwystępujących w lietuvskim alfabecie”. I dlatego nie mogą napisać “Warszawa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.