1
EFHR pomoże nieodpłatnie zaskarżyć wyniki egzaminu z języka litewskiego

03_egzaNarodowe Centrum Edukacyjne 2 lipca ogłosiło wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

EFHR poddała analizie wyniki egzaminów z języka litewskiego uzyskane w latach 2008-2013 przez maturzystów ze szkół mniejszości narodowych oraz szkół litewskich. Z podanych przez Narodowe Centrum Egzaminacyjne danych wynika, że we wspomnianym okresie liczba maturzystów w szkołach mniejszości narodowych, którzy nie zdali egzaminu z języka litewskiego znacznie wzrosła. Niemniej należy zwrócić uwagę, że tegoroczne wyniki są trochę lepsze niż w roku poprzednim.

LICZBA UCZNIÓW, KTÓRA NIE ZADAŁA EGZAMINU Z JĘZYKA LITEWSKIEGO W LATACH 2008-2015

ra

EFHR stoi na stanowisku, że zatwierdzając wspólny program nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych i szkołach litewskich nie zostały stworzone równe możliwości odpowiedniego przygotowania się do egzaminu.

Stanowisko to pozostaje w zgodzie z opinią Komitetu Doradczego Rady Europy, który podkreślił, że zmiany, które ujednoliciły egzamin z języka litewskiego oraz wycofały egzamin z języków mniejszości narodowych z listy obowiązkowych egzaminów, postawiły absolwentów szkół mniejszości narodowych w niekorzystnej sytuacji. Taka dyskryminująca postawa leży w sprzeczności z postanowieniami przyjętej przez Litwę Konwencji ramowej o ochronie praw mniejszości, która odnosi się do możliwości uczenia się w języku mniejszości narodowej. Litwa zobowiązała się do zapewnienia osobom należącym do tych mniejszości, w ramach swoich systemów oświatowych, odpowiednich warunków do nauki języka mniejszości lub pobierania nauki w języku mniejszości (art. 14).
Przypominamy, że w związku z wprowadzeniem w 2013 r. ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego dla maturzystów ze szkół mniejszości narodowych oraz szkół litewskich istnieje możliwość zaskarżenia wyników z egzaminu. W sierpniu 2014 r. dwoje uczniów ze szkół mniejszości narodowych, którzy nie zdali egzaminu z języka państwowego, z pomocą EFHR złożyło do Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia reformy oświatowej.
Obecnie EFHR poszukuje tegorocznych maturzystów, którym nie udało się zdać ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego. Osoby te proszone są o kontakt z Fundacją. Zobowiązujemy się udzielić w tej sprawie bezpłatnej pomocy prawnej.

Inf. EFHR

Jedna odpowiedź do EFHR pomoże nieodpłatnie zaskarżyć wyniki egzaminu z języka litewskiego

 1. Kmicic mówi:

  Mocno o wsparciu Polaków na LT, i Białorusi. O zmianach w Karcie Polaka.
  O zaproszeniu Naszych repatriantów ze wschodu.
  I nareszcie tej władzy można wierzyć
  https://www.youtube.com/watch?v=lefIl-4AHlw
  cd. https://www.youtube.com/watch?v=M8ftY9rQQEs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.