X

Oświadczenie w sprawie szkolnictwa polskiego na Litwie

Rodzice szkół polskich na Litwie są zdeterminowani walczyć o polskie szkolnictwo do zwycięstwa. We wrześniu jest szykowany ponowny wielotysięczny wiec. Również jest ogłoszone pogotowie strajkowe.
W wypadku braku pozytywnych decyzji władz — październik będzie kolejnym miesiącem strajków w szkołach polskich na Litwie.
Nie wykluczamy również zainicjowania szeregu akcji i działań na arenie międzynarodowej.
***

Protestujemy przeciwko zniszczeniu i zamknięciu historycznej szkoły w wileńskiej dzielnicy Jerozolimka z dniem 1 września 2015 roku. Na rodziców została wywarta presja psychologiczna, aby napisali podania o zabraniu swoich dzieci ze szkoły jerozolimskiej.

Kolejna polska historyczna szkoła w mieście Wilnie zostaje zlikwidowana przez koalicję liberalno-konserwatywną, na podstawie działań administracyjnych, przy zastraszaniu i manipulacji rodzicami.
Żądamy ukarania winnych, aby ponieśli konsekwencje za nieprawne działania. Zamkniecie szkoły w Jerozolimce powoduje pozbawienie możliwości pobierania nauki w języku polskim w tej części Wilna: w Werkach, Santaryszkach, Bałtupiach i Jerozolimce.
Żądamy otwarcia w Jerozolimce nowej szkoły podstawowej w osobnym pomieszczeniu i z osobną administracją. Szkoła podstawowa w Jerozolimce ma rację bytu na podstawie podań rodziców oraz faktu, że w tej części miasta mieszka 20 proc. Polaków.
Ewidentnie jest konieczność niezwłocznej odbudowy polskiej szkoły podstawowej w tej części Wilna. Stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminacji polskich dzieci w dzielnicy Jerozolimka oraz w Werkach, Santaryszkach i Bałtupiach.
Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie
Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

Komitety Obrony Szkół

" KW : ."

View Comments (16)

 • Ostatnio wyraz twarzy Pana Czubińskiego Ambasadora RP w Wilnie stopniowo opuszcza stały uśmiech zadowolenia. Tematem do rozmów z Litwinami są sprawy stopniowego ograniczania i likwidacji polskiego szkolnictwa. W 1991r wyzwalająca się z pod sowieckiej okupacji Litwa obiecywała wówczas swobody demokratyczne autochtonicznym Polakom. Jednak czym niepodległość Litwy stawała się bardziej ugruntowana tym bardziej rezygnowano z praw mniejszości narodowych. Stopniowo i konsekwentnie do dziś tj 2015 roku trwa wycofywano się i negowanie ustaleń i obietnic. Kontynuowana jest polityka dyskryminacji , asymilacji i degradacji statusu Polaków .Ten kierunek działań rażąco odstaje od umowy Polska-Litwa z 1994r i norm UE. Nic jednak nie wskazuje aby miało się coś zmienić. Wygląda na to ,że nie da się zawrócić Litwy z drogi nacjonalistyczno- szowinistycznej bez ultimatum ze strony UE i Polski .

 • Tak. Najwyższy czas podjąć walkę o autonomię wileńszczyzny. Na tych błaznów z rządu warszawskiego
  nie można liczyć. Pozdrowienia dla Rodaków z Litwy.

 • Zepchnięci zostaliśmy do narożnika- używając określeń z walk bokserskich. Przerwanie zajęć szkolnych to trudna i szkodliwa sytuacja - niestety jest to ostateczność. Kiedyś trzeba powiedzieć STOP. Pełzające pozbawianie należnych praw i litewska zmowa antypolska musi spotkać się w końcu ze zdecydowanym NIE.

 • za te 25 lat niezawislosci tyle bylo w spolecznosci polskiej uwag do polepszenia warunkow zwrucono do wladzy litewskiej nawet w UE i go....o z tego,pytanie dlaczego,a dlatego že jestes polak maly,jak senat cos tam powiedzial w obronie polskich szkul reakcyja že takie dzialanie nie są kožystne do wspulpracy między Polską i Litwą,znaczy milczec Liankai,bo my gospodarze nad tymi z Wilenszczyzny,jasne že cięžko zrozumiec tym politykom litewskim wyuczonym do nienawisci okupantow z historyji,že znajdujemy się teraz w europie a nie Majszogalie,že zmusimy byc litwinami,nawet sowieci nie zmusili ani litwinow ani polakow chociaž i nie zmuszali,poprostu uwažam system litewski postrojony do odžucenia co nie litewskie a jak UE,te co uciekają z Litwy možliwie dlatego uciekają,kiedys uciekali do Ameryki i tam zostali.rozwalic možno wszystko szybko i szkolnictwo polskie,rosyjskie,myslą že staną lojalne režimowi co od nich odebral tožsamosc figa i bez masla.

 • Bezsilne przyglądanie się niewywiązywaniu się Litwy z umowy z Polską z 1994 roku oraz lekceważenie zobowiązań Litwy jako członka UE w zakresie praw mniejszości i praw człowieka trwa już zbyt wiele lat. Strona litewska zapewnia o swoich dobrych chęciach lecz nie wykonuje swoich zobowiązań a nawet nie zamierza ich wykonać .Ponadto Litwa wprowadza przepisy sprzeczne z tymi zobowiązaniami.
  Najwyższy czas aby UE i Polska przestało być petentem w sprawie zatrzymania postępującej likwidacji polskich szkół, ograniczania nauczania języka polskiego i przeinaczania imion i nazwisk na litewsko brzmiące. Uczy się nienawiści do Polaków przez fałszywe treści oficjalnego opisu historii. Utrzymywany jest kurs wynaradawiania i wrogości wobec Polaków autochtonicznie zamieszkałych tu od wieków. Nie zrealizowano zwrotu ziemi i domów w naturze ,które stanowią władność hipoteczną zamieszkałych tam Polaków obywateli Litwy lub ich prawnych spadkobierców zagranicą.
  Dziwna jest również zgoda na nie wywiązywania się z umowy Polska-Litwa z 1994r,przez stronę litewską ,oraz akceptacja stanowisko Prezydent D.Grybauskaite określające tą umowę jako „świstek papieru”.

1 2