6
Uczczono Dzień Zagłady Żydów na Litwie

W Ponarach uczczono Dzień Zagłady Żydów na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

W Ponarach uczczono Dzień Zagłady Żydów na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

22 września na Litwie obchodzono Dzień Zagłady Żydów. 23 września 1943 roku rozpoczęto likwidację wileńskiego getta. W czasie II wojny światowej na Litwie zamordowano ponad 200 tysięcy Żydów, czyli 90 procent przedwojennej społeczności żydowskiej.

Dla całej wspólnoty żydowskiej ten dzień jest Dniem Pamięci i Żałoby. Ceremonia uczczenia ofiar odbyła się uroczyście — przed Memoriałem Ponarskim zostały złożone wianki od prezydent oraz kierowników ważnych instytucji państwowych.

— Wykreślić, zapomnieć o tamtej zbrodni, która została dokonana na narodzie żydowskim w tamtych latach, to byłoby to samo co poprzeć tę zbrodnię. Dlatego też bardzo dużo uwagi udzielamy, by nasza młodzież wiedziała, jakie przestępstwo zostało wtedy dokonane. Nie możemy dopuścić do zapomnienia czarnych i strasznych okresów historii. Holocaust powinien być znany i zrozumiany, to nasza historia — mówiła Loreta Graužinienė, przewodnicząca Sejmu, podczas obchodów Dnia Zagłady Żydów Litewskich przed Memoriałem Ponarskim.

Amiras Maimonas, ambasador Izraela na Litwie powiedział, że ważnym zadaniem jest pamiętać i nigdy nie zapomnieć o Holocauście, ale najważniejszym zadaniem jest nie dopuścić, żeby to się nie powtórzyło.

Ponary nieraz określane są jako „fabryka śmierci”. Niemieccy okupanci oraz ochotnicy litewscy zamordowali tam około 100 tys. osób — 70 tys. Żydów, 20 tys. Polaków, setki Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Romów, Litwinów. Holocaust na Litwie doprowadził do niemal całkowitej zagłady Żydów polskich i litewskich na terytoriach litewskich. Spośród ok. 210 000 Żydów zamieszkujących ten obszar, do końca wojny przetrwało ok. 15 000.

— Jesteśmy z Izraela. Przyjechaliśmy tutaj do córki i nie wyobrażamy sobie, żeby w tak ważnym dniu dla naszego narodu żydowskiego być w innym miejscu. To jest najważniejszy dzień dla Żydów na całym świecie. Pochodzę z Warszawy i podczas ludobójstwa straciłam całą swoją rodzinę. Zostałam sama. 23 września to dzień pamięci o tych, którzy zginęli w tamtych czasach — powiedziała „Kurierowi” Tamara Nulmann.

Ihuda Nulmann z Izraela zaznaczył, że 23 września Jom Kipur jest jednym z najważniejszych świąt żydowskich o charakterze pokutnym, to także dniem pamięci o zmarłych.
— Tego dnia wspominamy całą rodzinę, którą wtedy straciliśmy. To bardzo smutne święto — mówił Ihuda Nulmann.

Eleonora Bujłuk z Wilna podczas rozmowy z „Kurierem” powiedziała, że ten dzień jest smutny nie tylko dla narodu żydowskiego, ale też dla ludzi na całym świecie.

Amiras Maimonas, ambasador Izraela na Litwie, (pierwszy od prawej) złożył wieniec przy Memoriale Ponarskim Fot. Marian Paluszkiewicz

Amiras Maimonas, ambasador Izraela na Litwie, (pierwszy od prawej) złożył wieniec przy Memoriale Ponarskim Fot. Marian Paluszkiewicz

— Bardzo ważne jest, żeby w tym dniu być wszystkim razem. Nie można o tym zapomnieć. Musimy popierać jeden drugiego. Wiem, że dla narodu żydowskiego ten dzień przynosi wiele smutnych wspomnień — zaznaczyła Eleonora Bujłuk.
Dzień Zagłady Żydów Litewskich został ustanowiony w 1994 roku. Jest związany z datą likwidacji Getta Wileńskiego, którego ostateczna eksterminacja nastąpiła 23-24 września 1943 r. Osłabionych i chorych Żydów wywieziono wtedy do obozów zagłady w Majdanku i Sobiborze lub rozstrzelano w Ponarach. Około 7 tys. osób zdolnych do pracy przewieziono do obozów pracy na Łotwie i w Estonii.
Eksterminacja Żydów była zorganizowana przez okupanta niemieckiego, jednak w znaczącym stopniu była popierana lub biernie tolerowana przez kolaborantów litewskich. Największą niesławą cieszy się formacja Ypatingasis būrys, odpowiedzialna za zbrodnię w Ponarach. Do dziś jest to drażliwa kwestia na Litwie, gdyż wielu litewskich bohaterów narodowych, walczących z okupantami, było równocześnie powiązanych z wydarzeniami Holocaustu.

HOLOCAUST

Holocaust — „całopalenie, ofiara całopalna”, „Zagłada Żydów” — ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów oraz milionów innych prześladowanych grup dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę i wspierane w różnym stopniu przez uzależnione od niej państwa sojusznicze.
Zagłada Żydów w większości przeprowadzona została na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Stanowiła, łącznie z zagładą Romów, bezprecedensową próbę wymordowania całych narodów przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali. Stanowiła systematyczny i realizowany przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu.
Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedną trzecią tej liczby, czyli ok. 2 miliony, stanowiły dzieci. Liczba polskich Żydów wśród ofiar zagłady szacowana jest według różnych źródeł od 2,6 mln do 3,3 mln osób.

Print

6 odpowiedzi to Uczczono Dzień Zagłady Żydów na Litwie

 1. mederes mówi:

  SKAZANI ZA ZBRODNIĘ w PONARACH w 1944/45 NA ŚMIERĆ PRZEZ ROZSTRZELANIE:……………………………………………………………………………………………………………..
  Bronisław Żelwis, Jonas Ożelis Kozłowskis, Augustas Juozas, Juozas Maczys, Stasys Ukrinas, Mikas Bogotkiewiczius, Powiłas Waltulonis, Jonas Dwilaitis, Antanas Granickas, Stasys Liwczinas, Jonas Germanavczius, Wladyslaw Sausaitis.
  LISTA BEZPOŚREDNICH SPRAWCÓW ZBRODNI PONARSKIEJ:………………………………………………..
  Arlauskas Juozas, Augustas Juozas, Baltutis Borisas, Barauskas Aleksas, Barkauskas Aleksas, Barkauskas Jonas, Bazyliuk Wladimir, Bilkis Wladas, Bobrawiczius Antanas, Bogotkiewiczius Mikas, Barysiawiczius Stasys, Butkiiewiczius Zigmas, Butkunas Władas ,Butkus Mieczys,Cibulskis ,Stiepas,Czarniauskas ,Pietras, Cziaponis ,Stasys, Czesnulis, Cziczielis Konstantinas, Diarwoidaitis Wladas, Dienisis Hubertas, Dołgowas Jnas, Diwilajtis Jonas, Faworow Iwan, Galwanauskas Wiktor ,Germanawiczius Jonas, Gigaszka Juozas, Gritinaitie Ona, Golczas Dionizas, Grancikasa Antanas, Griksztas Stasys, Iwinski Julius, Jaksztas Jonas, Jakubka, Jankiewiczius Adomas, Januszkiawiczius Juozas, Januszkis, Jasinaitie Janie, Jurienas Albertas, Kalendra Kostas, Kelbszas Juozas, Kodeiskis Josifas, KorsakasWladas, Kriwas Juozas, Kromeris Henrikas, Kundoras Wincas, Kursziz Adomas,Kuzawinis , Alfonsas, Labunskis ,Lankauskas Władas, Leikunas Wincas, Lemeszis Juozas ,Lukoszius Balys, Maciene Adela, Mackiewiczius Waldas, Maczys Juozas, Mandeika Wladas, Martisziunis Antanas, Martisziuni Justas, Mawskolunas, Miakiszius Juozas, Nikitin Michail, Newerewiczius,Norijauskas (Nerijauskas), Norkiewiczius Jonas,Norwaisza Balys, Ożelis-Kazłauskas Jonas, Pauksztis Justas (lub Julius), Paulauskas Justas (lub Julius), Paulauskas Cirillijus, Paulonienie Domicela, Pażusis Leonas, Roszta Stasys, Razutis Klemens,Sausaitis Wincas, Sergutin Iwan, Sinkiawiczius Zigmas, Skalandis Juozas, Susznis Wladas, Subaczius Juozas, Swiaitikas Wytautas, Szidlauskas, Szilinskas Alfonsas,Tumas Jonas, Untulis Jonas, Untulius Powiłas, Urbonas Romualdas, Urinkas Stasys, Waltiaris Jonas, Valtulonis Powiłas, WarnasPetras, Waszkis Juozas, Wielwis Juozas, Wolgas Jonas, Zaicow Isak, ,Zalapugas , Stasys Zaganiewiczius.

 2. Kaziuk- Wilniuk mówi:

  pani prezydent czasu nie miała wstąpić do PONAR

 3. Wereszko mówi:

  @ Pani Honorata Adamowicz pisze:
  “Eksterminacja Żydów była zorganizowana przez okupanta niemieckiego, jednak w znaczącym stopniu była popierana lub biernie tolerowana przez kolaborantów LITEWSKICH.”

  A tymczasem ja czytam napis na pomniku w Ponarach:
  „Tu, w ponarskim lesie, od lipca 1941 do lipca 1944 niemieccy okupanci i ich MIEJSCOWI poplecznicy wymordowali 100 tysięcy osób”.

  Dlaczego Pani o tym nie wspomina? Kim byli ci “miejscowi” na Wieńszczyźnie w latach 41-44? czy nie Polakami?

 4. Połaniec mówi:

  Dojazd do Ponar: Znajdując się w płd.- zach. części Wilna z drogi A – 4, (E-28) (na odcinku pomiędzy zjazdem na Kowno a rozjazdem na Troki lub Grodno) należy skręcić w drogę Nr 106 (ulicę) Kirtimiu gatve, w kierunku na płd –wschód, po przejechaniu ok. 4, 8 km dojeżdżamy do węzła na którym należy skręcić w lewo, w drogę nr 202, i skręcić po kilkudziesięciu metrach w prawo – pod wiadukt. Następnie skręcić w prawo, czyli na płn- wschód (ul. Baltosios Vokes) i jechać przez około 4, km, w lesie pojawi się osiedle, dojeżdżając do ulicy Agrastu, skręcić w lewo i przejechać około 1 km Tu trafimy na parking i napis Paneriai. Jesteśmy u celu. Z parkingu 100 m w las i już nieliczne obiekty na miejscu uświęconym krwią 100 tys. ofiar.
  Na planach Wilna jest to praktycznie nieoznaczone miejsce, nie ma też tabliczek czy znaków informacyjnych przy drodze, położone na dodatek w zakolu linii kolejowej prowadzącej z Wilna do Landwarowa, miejsce mocno zalesione.
  Można też dotrzeć od centrum Wilna jadąc ulicami Świdrygiełły, Dariusa i Girenasa, następnie drogą nr 202 (ulicą Eisiskiu) do węzła w ciągu drogi (ulicy Baltosios Vokes).
  Ew. pociągiem z Wilna do Landwarowa wysiadając na stacji Ponary (Paneriu Stotis).

 5. LT-PL mówi:

  Tak, tak Lietuva bez wątpienia pamięta nie tylko o Ofiarach ale i o sprawcach mordów dokonanych na Żydach i Polakach w czasie II Wojny Światowej.Pamięta o premierze rządu tymczasowego Litwy Juozasie Ambrazevičiusie, który utworzył getto w Kownie w czerwcu 1941 roku. Władze bez wątpienia pamiętają,że w trakcie sprawowania przez niego władzy doszło do masowych pogromów mieszkańców Kowna pochodzenia żydowskiego, kiedy to w trakcie kilku dni a właściwie jednej nocy lietuviscy mieszkańcy zatłukli kijami prawie 3000 swoich sąsiadów, żydowskiego pochodzenia.Pamiętają, bo w we wrześniu 2000 lider litewskich konserwatystów Vytautas Landsbergis zaproponował przyjęcie przez sejmas uchwały o uznaniu gabinetu Juozasa Ambrazevičiusa za prawowity rząd Lituvy. Pamiętają, bo władze Lietuvy uroczyście z obecnością prezydenta LR i prymasa pochowały prochy tego wojennego zbrodniarza kilka lat temu w jednym z kowieńskich kościołów.
  Tfu, rzygać mi się chce jak myślę o tym.
  A swoją drogą bardzo chciałbym wiedzieć, czy Zigmas Butkevičius – strzelec ponarski, to tatuś albo dziadek obecnego premiera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.