0
W podwileńskich Mickunach gościła delegacja z polskiego Izabelina

 Na spotkaniu została omówiona dalsza współpraca

Na spotkaniu została omówiona dalsza współpraca

9 października br. na zaproszenie starosty Renaty Mickiewicz w starostwie mickuńskim (rejon wileński) gościła delegacja z Gminy Izabelin w Polsce.

W skład delegacji weszli: wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Izabelin Andrzej Adamski, radny Gminy, działacz sportowy Waldemar Stefański, właściciel laboratorium kosmetycznego ,,Joanna” – B. Górka i Roman Zawadzki.
Goście z Polski zostali przyjęci bardzo serdecznie, podczas spotkania panowała miła atmosfera. Nie zabrakło też symbolicznych upominków.
Na spotkaniu, które miało miejsce w Domu Wspólnoty Mickuńskiej, została omówiona dalsza współpraca. W styczniu 2016 roku jest planowana rewizyta delegacji z Mickun do Polski. Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Izabelin zobowiązali się do pokrycia kosztów podróży przedstawicieli z Mickun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.