7
„Reitingai”: polskie szkoły wśród najlepszych Litwy

Spośród polskich szkół w zaszczytnej czołówce znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli Fot. Marian Paluszkiewicz
image-80953

Spośród polskich szkół w zaszczytnej czołówce znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli
Fot. Marian Paluszkiewicz

Litewskie pismo „Reitingai” po raz kolejny dokonało zestawienia najlepszych szkół na Litwie. W rankingu ocenia się gimnazja pod względem najlepszych wyników uzyskanych na egzaminach maturalnych. W pierwszej pięćdziesiątce (spośród 366 gimnazjów na Litwie) znalazły się również placówki z polskim językiem nauczania.

— Według najnowszego rankingu litewskiego pisma „Reitingai” nasze polskie szkoły wypadają dosyć dobrze. Co prawda, pismo stosuje inne kryteria, niż te opracowywane przez „Macierz Szkolną” w konkursie „Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”, ale tym niemniej ranking według „Reitingai” jest obiektywny. Jest w nim brana pod uwagę nie ogólna liczba maturzystów w danej szkole, lecz liczba uczniów składających egzamin maturalny z konkretnego przedmiotu. Oznacza to, że jeżeli w jakiejś szkole przykładowo geografię składa 5 uczniów, to pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna wyników tych uczniów z tego przedmiotu — mówi Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Reitingai” typuje najlepsze szkoły pod względem składania 12 maturalnych przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego (polskie szkoły nie składają tego przedmiotu), rosyjskiego, historii, matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii i geografii. Spośród wszystkich szkół średnich i gimnazjów w kraju wyodrębniono 50 najlepszych, wśród tych, które wykazały się najlepszą wiedzą z przedmiotu.

— Wszystkie szkoły w kraju są poddawane ocenie jednakowo, według tej samej zasady, więc wyniki są wiarygodne. Jeżeli wziąć pod uwagę, że liczba naszych maturzystów w stosunku do ogólnej liczby maturzystów w kraju stanowi około 3 proc., to rzeczywiście na tle krajowych szkół wypadamy dobrze — ocenia Józef Kwiatkowski.

Cieszy zwłaszcza to, że 3 szkoły w rejonie wileńskim znalazły się w gronie najlepszych według wyników uzyskanych na maturze z języka litewskiego. To Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (13. miejsce), Gimnazjum w Rukojniach (19. miejsce) i Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (25. miejsce).
— Ten najtrudniejszy egzamin wypadł dobrze, gdyż nasi maturzyści stanowią tu aż 6 proc. — mówił Józef Kwiatkowski.

Badanie wykazało, że jakościowe nauczanie litewskiego oferuje zaledwie każda ósma szkoła na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz
image-80954

Badanie wykazało, że jakościowe nauczanie litewskiego oferuje zaledwie każda ósma szkoła na Litwie
Fot. Marian Paluszkiewicz

Na marginesie warto zauważyć, że autorzy rankingu „Reitingai” oceniają wyniki matury z ojczystego języka litewskiego jako „szokujące”: badanie wykazało, że jakościowe nauczanie litewskiego oferuje zaledwie każda ósma szkoła na Litwie, a język litewski jest najbardziej nielubianą dyscypliną. Wyniki matury w liczbach prezentują się następująco: tylko w 50 z 366 szkół ogólnokształcących średnia ocen abiturientów przekracza 50 punktów ze 100 możliwych, natomiast w pozostałych 316 gimnazjach waha się w przedziale od 4 do 49. W całym kraju w tym roku nie było ani jednej szkoły (wyjątkiem nie są nawet elitarne gimnazja, do których są przyjmowani najzdolniejsi uczniowie), w której średnia ocen z litewskiego przekraczałaby 86 pkt.

Dramatycznie prezentują się również wyniki egzaminu maturalnego z matematyki: jakościowe nauczanie oferuje w tym przypadku każda dwunasta szkoła, a do najlepszej 50-tki trafiły nawet takie gimnazja, w których średnia ocen sięga zaledwie 43,8 pkt. Tym niemniej cieszą wyniki szkół polskich. W czołówce znalazło się 5 gimnazjów: na 14. pozycji uplasowała się Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie (średnia punktów 59,5), na 27. — Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (53,29), 37. — Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (49,33), na 39. — Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (48,73) i na 43. — Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (47,83).

— Pod względem matematyki również wypadamy dobrze, gdyż 5 szkół z polskim językiem nauczania z ogólnej liczby 50 placówek stanowią już 10 proc. — ocenia Józef Kwiatkowski.

— Najsłabiej wypadają polskie szkoły pod względem nauczania języka angielskiego. W tej kategorii znalazły się 2 polskie szkoły, co daje 2 proc. od ogólnej liczby — mówił Józef Kwiatkowski.
Najlepiej jest uczyć się angielskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (37. miejsce z 71,2 pkt) i Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie (39. miejsce z 70,64 pkt).

Kategoria „Język rosyjski” wypadła najlepiej, gdyż jedna trzecia szkół (32 proc.) pierwszej 50-tki została zdominowana przez szkoły z polskim językiem nauczania z wynikami powyżej 88,17 pkt. Znalazła się tu Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (19. miejsce), Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (26.), Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (27.), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (28.), Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie (29.), Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (31.), Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach (32./33.), Gimnazjum w Rukojniach (34.), Gimnazjum w Awiżeniach (38.), Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (39.), Gimnazjum w Mickunach (40.), Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (42.), Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (46), Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego w Turgielach i Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze zajmują 47. i 48. miejsca, a pięćdziesiątkę zamyka Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

— Dobrze wypadły szkoły polskie także pod względem składania języka niemieckiego — w pierwszej 50-tce stanowią 14 procent — mówił Józef Kwiatkowski.

Wśród 35 szkół, w których maturzyści składali język niemiecki, znalazło się 5 szkół polskojęzycznych. To Gimnazjum w Bujwidzach (20. pozycja), Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach (23.), Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (27.), Gimnazjum w Ejszyszkach (30.) i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach (34.).

Spośród polskich szkół tylko Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela w Wilnie (miejsce 16.) trafiła na listę gimnazjów, których maturzyści otrzymali najlepsze wyniki z egzaminu z historii, co stanowi 2 proc. maturzystów.
Trzy polskojęzyczne szkoły znalazły się wśród szkół z najlepszymi wynikami z technologii informacyjnych. Wysokie 5/6 miejsce zajęła placówka z rejonu wileńskiego — Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie jest na miejscu 22., a Gimnazjum w Rukojniach — na 39/40, co daje 6 proc. maturzystów.

6 proc. maturzystów może się pochwalić również dobrymi wynikami z fizyki. W pierwszej 50-tce znalazły się 3 polskie szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II (15. pozycja), Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego (dzieli 31-32. miejsce), Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu na 47-48. miejscu.

4 proc. polskich maturzystów znalazło się wśród najlepszych z chemii. Polskojęzyczne Gimnazjum w Ejszyszkach w tym zestawieniu zajmuje 2 miejsce, stabilnie dobrą pozycję utrzymuje Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach — 7. i 8. miejsce (w ubiegłym roku — 1 miejsce).

5 szkół polskich z 50 najlepszych w kraju osiągnęły dobre wyniki z biologii: Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie (9. miejsce), Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (17.), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (27.), Gimnazjum w Rukojniach (42.) i Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (47.).

W trzech szkołach na dobrym poziomie jest nauczanie geografii: Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach uplasowało się na 15. miejscu, Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze na 27., Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie na 47. W 50-tce najlepszych szkół nasi maturzyści stanowią 6 proc.

Jak mówił Józef Kwiatkowski, ciekawy jest ranking, prezentujący najsłabsze i najmocniejsze pod względem nauczania 8 przedmiotów samorządy. Rejon solecznicki znalazł się w piątce samorządów outsiderów, w których najgorzej złożono egzamin maturalny z języka litewskiego. Ze 137 uczniów w tym samorządzie nie złożyło egzaminu 15,33 proc. uczniów, 62,04 proc. uzyskało oceny w przedziale 16-35 pkt. Dla porównania, w całkowicie litewskim samorządzie jurborskim państwowy egzamin z języka litewskiego składało 188 uczniów i 21,18 proc. z nich egzaminu nie złożyło, jeszcze 47,34 proc. otrzymało najniższą ocenę (w skali od 16 do 35 pkt ze 100 możliwych).

— Nie trzeba się dziwić słabym wynikom z litewskiego, gdyż było to do przewidzenia. Nie można się było spodziewać lepszych rezultatów po ujednoliceniu egzaminu z języka litewskiego. W znajomości tego przedmiotu trudno jest konkurować z innymi litewskimi samorządami. Ale przykładowo z innych 7 przedmiotów rejon solecznicki wypada bardzo dobrze — mówił.

Podsumowując, 23 szkoły z polskim językiem nauczania znalazły się w pierwszej 50-tce w każdej rankingowej kategorii przedmiotowej. Tylko z angielskiego i historii nasi uczniowie wypadają nieco słabiej — stanowią 2 proc. najlepszych maturzystów, natomiast z litewskiego, informatyki, fizyki i geografii stanowią 6 proc. Z języka niemieckiego stanowią już 14 proc., z języka rosyjskiego — 32 proc., z matematyki i biologii — po 10 proc.

Autorzy rankingu przygotowali też zestawienie gimnazjów z uwzględnieniem wyników olimpiad przedmiotowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak też międzynarodowym. Spośród polskich szkół w zaszczytnej czołówce znalazła się Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli (na 16. pozycji), Wileńska Szkoła im. Szymona Konarskiego (38.-51. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie — 73./78., Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie — 79./80.
W olimpiadach międzynarodowych srebrny medal na III Międzynarodowej Olimpiadzie Muzycznej trafił do ucznia Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie J. Germanowicza (nauczyciel A. Rusiecka). Laureatami Międzynarodowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostali uczniowie Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie A. Wołosewicz, K. Słotwińska, D. Wasilewska (nauczyciel L. Minowicz), Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie M. Bielawska (nauczyciel — B. Borowska) oraz A. W. Górska (nauczyciel J. Kuzmicka). Dobrze się wykazali na Międzynarodowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego również uczniowie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie — K. Żytkowski, J. Greit, M. Wiszniewska (nauczyciel J. Szczygłowska), uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II I. Maksymowicz (nauczyciel A. Jasińska) oraz A. Sobieska z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (nauczyciel A. Polakowska).

7 odpowiedzi to „Reitingai”: polskie szkoły wśród najlepszych Litwy

 1. andrzej mówi:

  Brawo, tak trzymać…

 2. andrzej mówi:

  Brawo, tak trzymać…

 3. W.Litwin mówi:

  Gratulacje

 4. Ja mówi:

  Ciekawe jak skomentują to osoby, narzekające na niski poziom polskich szkół na Litwie.

 5. obserw. mówi:

  Polskie szkoły wśród najlepszych. To fakt. W piątek kolejne szkoły uzyskały akredytację.
  A tymczasem w „sabacie” radia ZW towarzysz Zb.Balcewicz razem z Al.Radczenko – atakują polską społeczność, która walczyła o szkoły. Najbardziej zaś czepiają się, jak zawsze, AWPL-ZCHR. Zupełnie odwracają proporcje. Według nich to nie władza litewska odpowiada za sytuację, ale sami Polacy, którzy rzekomo są nieskuteczni, nie wiedzą czego chcą, nie potrafią, a polskie szkoły są byle jakie itd.
  Trudno o większe brednie niż to, co powtarzają ci litewscy propagandyści. Sporo pociechy ma litewska propaganda z Balcewicza i Radczenki.

 6. No Name mówi:

  A czego się spodziewać po medialnych cynglach ZW, przecież to „V kolumna” lietuviskiej propagandy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.