1
Lekcja z Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 99 lat temu – 27 grudnia 1918 roku – należy do tych polskich zrywów narodowych, które zakończyły się sukcesem. A także w gronie tych, o których się mówi i pamięta mniej. Złośliwcy twierdzą, iż dlatego – że było wygrane. Prawda bywa bardziej banalna – po prostu ze względu na to, że każda z politycznych frakcji chciała przeciągnąć kołderkę sukcesu na swoją stronę, a skutkująca konfuzja zepchnęła zwycięstwo w niepamięć. O Powstaniu Wielkopolskim pamiętać zaś warto.
Zwycięstwo Wielkopolan zaowocowało tym, iż Wielkopolska – kolebka polskiej państwowości, będąca pod zaborem pruskim — znalazła się w granicach niepodległego państwa polskiego. Ale pamiętać warto również o tym, w jaki sposób do tego doszło. Komendant powstania, Mieczysław Paluch, potrafił zjednać sobie różne stronnictwa Polaków, a dzięki sprytowi i przedsiębiorczości polską armię powstańczą organizował za pieniądze pruskiego zaborcy i korzystając z jego zasobu administracyjnego.
Niestety, sprytu takiego zabrakło naszym elitom w czasie II wojny światowej, kiedy to Mieczysław Paluch, podobnie jak wielu innych chcących służyć Polsce, został zgnojony przez tych, którzy woleli służyć własnym ambicjom…

 

Jedna odpowiedź do Lekcja z Powstania Wielkopolskiego

  1. Dudak mówi:

    Powstanie Wielkopolskie zwyciężyło dlatego,że było organizowane wyłącznie przez Polaków,a nie przez żydowskich agentów rodem z Niemiec,a którym się śniła Judeopolonia.Ich działania w latach 1939 – 1941 na wschodzie kraju to dobitnie potwierdziły.Nawet w GG próbowali tych forteli ,ąle Adolf względem nich miał już zupełnie inne plany.Chciał ich “oskubać” z banków,przedsiębiorstw,nawet z wytwórni filmowych,bo za dużo już dawali się we znaki robotnikom nemieckich,obywatelom Niemiec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.