X

Oświadczenie Klubu „Gazety Polskiej” w Wilnie w sprawie zagrożeń dla polskiej racji stanu na Litwie

Znaczenie Rzeczypospolitej Polskiej wzrasta na arenie międzynarodowej, nie sposób nie dostrzegać polskich sukcesów gospodarczych, a także zacieśniania współpracy Polski z USA, oraz poprawy relacji polsko-litewskich i przygotowywania się do realizacji wspólnych projektów gospodarczych, infrastrukturalnych i energetycznych.

Sukcesy Polski jako lidera w integracji regionu i wzrost jej konkurencyjności ekonomicznej, oznaczają jednak wejście w konflikt z krajami, których interesy odwiecznie są sprzeczne z naszymi.
Jako Polacy na Litwie, dążymy od lat do rozwiązania licznych problemów: odzyskania zagrabionych przez sowietów nieruchomości, zachowania i rozwoju oświaty w języku polskim, braku poprawnej pisowni polskich nazwisk w dokumentach litewskich oraz uzyskania takich praw językowych, jakie ma mniejszość litewska w Polsce. Poważną niedogonością jest wymóg przekroczenia pięcioprocentowego progu wyborczego — mniejszości narodowe w Polsce są zaś z niego zwolnione. Zdajemy sobie sprawę, że do rozwiązania tych kwestii potrzebne są dobre relacje polsko- litewskie — i cieszymy się, że następuje również na tym polu polepszenie.

W ostatnim czasie obserwujemy jednak próby skłócenia Polaków za granicą i Polonii nie tylko z krajami zamieszkania, ale i z instytucjami Państwa Polskiego. Jednym takim przykładem są wydarzenia w Jersey City. Drugim — wybory prezesa Związku Polaków na Litwie, które odbyły się w cieniu wezwania prezesa Michała Mackiewicza do prokuratury w charakterze podejrzanego o działanie na szkodę skarbu Państwa Polskiego, a podczas których padły obelgi w kierunku przedstawicieli Państwa Polskiego. Od tego czasu nastąpiły wysyp publicznych oskarżeń, dezinformacji oraz kampania trollingu internetowego, w którą zaangażowane są być może rosyjskie fermy trolli. Do sprawy zostały też wciągnięte obcojęzyczne media.
Ten konflikt zostanie z pewnością wykorzystany przez wrogie nam siły, co w naszej historii niejednokrotnie się zdarzało. Nigdy wciąganie obcych w wewnątrzpolskie sprawy nie kończyło się dobrze.
Mamy świadomość, że do skłócania wykorzystywani są zarówno działacze polonijni, jak też politycy w Polsce, nie zawsze o tym mający świadomość. Apelujemy przeto o wstrzemięźliwość w wygłaszaniu osądów, a do prokuratury — by dochodzenie ws. możliwych nadużyć finansowych toczyło się maksymalnie jawnie i przejrzyście, co zamknie drogę niedomówieniom i domysłom. Polska jest praworządnym państwem prawa i jego instytucje powinny tak być traktowane, a Polacy spoza kraju powinni z nimi w dobrej wierze współpracować. Za niedopuszczalne uważamy obelgi w stosunku do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Ambasador RP w Wilnie Urszuli Doroszewskiej, pracowników MSZ RP oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” z prezesem Mikołajem Falkowskim na czele, działających zgodnie z literą prawa. Nie zgadzamy się na atakowanie przedstawicieli Państwa Polskiego za to, że wykonują swoje obowiązki.
W czasach szczególnie niespokojnych apelujemy o pokój, rozwagę i zgodę między Polakami, byśmy nie pozwolili się skłócić naszym wrogom.

KW:

View Comments (53)

 • Zarzutu wobec Mackiewicza najpierw trzeba udowodnić a nie wyrokować bez sądu.Z drugiej strony w działaniun można zawsze dopatrzyć się jakiś uchybień formalnych lub niedopatrzeń i znaleść "haka" - to można wyjaśnić . Z góry nie wolno ferować wyroków i lekceważyć zaufania woli wyborców .

 • Każdy kij ma dwa końce. Mam nadzieję, że zostanie sprawdzona sama fundacja, jej działanie, komu i ile przekazuje pieniędzy, jak to rozlicza i sprawdza itp.
  Oraz ile sama fundacja, jej prezes i zarząd, pobierają procent od pieniędzy idących z Senatu na Polaków i Polonię.

 • Wreszcie przyszedł koniec egocentrycznej dyktaturze marionetek rosyjskich, które pod przykryciem dobra Polaków mieszkających na Litwie nabijało sobie kieszenie pieniędzmi KRADZIONYMI od polskich podatników. BRAWO wszyscy, którzy pomogli wykryć gang zorganizowany do niecych czynów.
  Nie warto słuchać tych popleczników złodzieji, którzy twierdzą, że to wina Fundacji, że atakuje niewinne osoby z ZPL, ZŁODZIEJ ZAWSZE POWINIEN BYĆ UKARANY. To tak, jakby winić policjanta a nie siebie za to, że się dostało mandat za przekroczenie prędkości. Mentalność z czasów sowieckich. Widać ciężko jest się pozbyć starych przyzwyczajeń. Ale jedno jest pewne- wreszczie jakieś pozytywne zmiany. Nie będę się martwiła, jeżeli nawet ktoś posiedzi w kiciu.

 • Jak ładnie wszystcy obrońcy Michała M. powtarzają „prezumcja niewinności”, „domniemanie niewinności”. Jakoś on sam od razu do mediów z gębą polazł, że jego oczerniają, oskarżają, obrzydzają i obmawiają. Gdzie prezumpcja niewinności, jak oskarża się Falkowskiego, że on „niszczy polskość”?

 • Anonymus chyba durny i nie wie, jak faktura działa. Każda firma ma obowiązek zarejestrować fakturę otrzymaną i wystawianą w instytucjach skarbowych. To łatwo potem sprawdzić, jaka jest prawdziwa, a jaka nie.
  A na nagraniu jasno powiedziane — drukarnia pokazały oryginały faktur, a w rozliczeniach były kserokopie faktur z podpisem Mackiewicza i Stefanowicza, mającymi potwierdzić ich autentyczność.

 • Skąd pewność, która faktura prawdziwa - ta od Mackiewicza, czy ta z drukarni? Może to nie Mackiewicz, lecz drukarnia "skorygowała" faktury? A prezumpcja niewinności? Bez sądu okrzyknięto winnym!

 • Co za przypadek: Gdy Polacy na Litwie domagają się lustracji i ujawnienia radzieckich agentów, zostają zaatakowani przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" i "Gazetę Polskojęzyczną". Czy to znaczy, że ta fundacja i gazeta są rosyjskimi agentami?
  Tylko przypominam, że w fundacji zasiada i ze środowiskiem "Gazety Polskojęzycznej" współpracuje były członek promoskiewskiej partii komunistycznej o nazwisku Jerzy Targalski.

  http://l24.lt/pl/polityka/item/251446-determinacja-awpl-zchr-doprowadzila-do-skutku-juz-niedlugo-w-sejmie-debata-o-ustawie-lustracyjnej

 • Niestety Polska ma słabą politykę zagraniczną, równie słabą politykę wschodnią, a Kresowej to właściwie nie ma żadnej, bo dominuje skompromitowane i nieaktualne myślenie michnikowskie i giedroyciowe o rezygnacji z pomocy Kresowianom w zamian za układanie się z państwami buforowymi.
  Jak jednak widać po licznych przykładach nawet takie umizgi na nic się nie zdają, bo na Ukrainie wrasta kult banderowców, a Litwa dalej dyskryminuje Wilnian i nie przestrzega traktatu.
  Czyli osoby odpowiedzialne za ten kierunek polityczny to albo nieudacznicy albo celowo usiłują pogrążyć polskość na Kresach tak, żeby została tylko jakaś forma folkloru.
  Dlatego tak ważne jest istnienie silnego i niezależnego od Warszawy związku polskiej społeczności, a szantażowanie go wstrzymywaniem dotacji czy wręcz oskarżenia dowodzą bezsilności i złej woli niektórych polskich urzędników.
  Pewne jest to że Polaków na Litwie nie uda się tak stłamsić, podzielić i osłabić jak to miało miejsce kilkanaście lat temu na Białorusi, gdzie już właśnie pozostał tylko folklor. Być może to ta świadomość wywołuje tak wściekły i ostry atak.

 • Nie rozumiem, na jakiej podstawie autor artykułu stwierdza, że "Znaczenie Rzeczypospolitej Polskiej wzrasta na arenie międzynarodowej".
  Popatrzmy, jak jest naprawdę, a nie jak życzyłaby sobie kościelno-pisowska propaganda, która niszcząc pozycję Polski w świecie krzyczy równocześnie, że ją wzmacnia.

  29 byłych ambasadorów RP wydało w lutym 2018 wspólne oświadczenie, w którym piszą o załamaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Według dyplomatów Polska postrzegana jest jako chory człowiek UE, nieprzewidywalny członek NATO, kraj skłocony z niegdyś zaprzyjaxnionymi państwami - USA i Izraelem. Pozycja międzynarodowa Polski jest najgorsza od odzyskania niepodległości w 1989 roku.
  List z podpisami dyplomatów na
  http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,22984827,list-polskich-ambasadorow-obecna-polityka-jaroslawa-kaczynskiego.html#Z_BoxNewsImg&a=167&c=96

  W podobnym tonie wypowiedział się Polski PEN Club na początku 2018 roku.
  Oto kilka stwierdzeń z tego oświadczenia..
  " Przez dwa lata poróżniono nas z najbliższymi sąsiadami, ze wspólnotą krajów sprzymierzonych i ze strategicznymi partnerami państwa polskiego. Każdy kolejny konflikt wszczyna się w imię fikcyjnej obrony Polski przed fikcyjnym atakiem na jej interesy i dobre imię, obsesyjnie powracając do realiów wojny sprzed czterech pokoleń.
  Z awersji do własnego państwa obraca się wniwecz dorobek ostatniego ćwierćwiecza, w którym odrodzona Rzeczpospolita, współtworząc system europejskich przymierzy, konsekwentnie i skutecznie urzeczywistniała historyczne pojednanie z Niemcami, z narodem żydowskim i ukraińskim. Przyjazne relacje z niepodległą Ukrainą osiągnęły wówczas poziom niebywały w dziejach wzajemnych stosunków. Niszcząc je dzisiaj, dąży się do bałkanizacji Europy Środkowej. Wizerunek Polski odstręczająco nieracjonalnej pogłębia jej złowróżbne osamotnienie w świecie.

  Rzekoma „polityka wstydu”(chodzi o politykę wcześniejszych rządów PO-PSL) ustępuje miejsca polityce bezwstydu, nieraz zakrawającej na świadomą prowokację. Prowokacyjny charakter ma koncesjonowanie rozzuchwalonych bezkarnością kapturowych patriotów, coraz tłumniej manifestujących pod skrajnie rasistowskimi hasłami i aż za dobrze znanymi symbolami neofaszystowskimi."

  Wybitni polscy intelektualiści równiez protestowali przeciwko obecnej władzy w związku z podpisaniem ustawy o IPN i skłoceniem Polski z Izraelem oraz USA. Nic to nie dało, bo ta władza jest gotowa wypowiedzieć wojnę nawet Bałtykowi po to, żeby poszczuć Polaków na "obcych" lub na siebie nawzajem, i zagwarantować sobie lepsze wyniki w sondażach.

  PS
  Sprawa M.Mackiewicza to wewnętrzny konflikt między polską krajową i zagraniczną prawicą, bo przecież M.Mackiewicz jest członkiem AWPL-ZChR i W.Tomaszewski wiedział o poczynaniach swojego partyjnego towarzysza. Wszystko rozstrzygnie sąd, ale cieszy mnie fakt, że zdaje się PiS zaczyna rozumieć destrukcyjną rolę prorosyjskiej AWPL-ZChR w stosunkach z Litwą i zamierza coś z tym zrobić. Szkoda tylko, że nie rozumie jeszcze tego współrządząca Polską partia zwana dla niepoznaki Kościołem katolickim.

1 2 3 6