X
  Categories: RedKom

Nie ma sprawiedliwości bez jawności

Ostatnie wydarzenia pokazują najdobitniej, że polityka kuluarów, tajnych dogadywań i układzików na zapleczach, nie tylko w długiej perspektywie nie pozwala rozwiązać żadnych problemów, ale rodzi patologie, wynaturzenia i prowadzi nieuchronnie do nadużyć na wielką skalę. Warunkiem zaistnienia jakichkolwiek demokratycznych warunków jest bowiem nie tylko poddawanie różnych zagadnień głosowaniom, ale – i przede wszystkim – jawność i przejrzystość, pozwalające głosującym na podejmowanie świadomych i racjonalnych decyzji.
Niejedne wybory wyglądałyby inaczej, gdyby wyborcy wiedzieli, co na sumieniu mają lub mogą mieć ich wybrańcy. Czasem chodzi o drobnostki, czasem w grę wchodzą poważne pieniądze, interesy potężnych grup i kariery polityków. I zwyczajne, ludzkie losy – czasem wiążące się z poważnymi zarzutami o nadużycia, czasem z pomawianiem ludzi przez zorganizowana propagandę.
Będący wierzchołkiem góry lodowej fragment korespondencji Dali Grybauskaitė z Eligijusem Masiulisem, zapiski Raimondasa Kurlianskisa – pokazują najdobitniej, że jawność jest warunkiem sine qua non jakiejkolwiek publicznej działalności, bez której powstają samodzierżawne, oligarchiczne junty, mające w pogardzie prawdę i przyzwoitość.

Rajmund Klonowski :

View Comments (3)

 • Oczywiście, że powinna być jawność i transparentność. Tylko dlaczego z jednej strony i w jedną stronę?
  Dlaczego mamy publikację danych jednego podmiotu, a nie wszystkich?
  Dlaczego publikujemy ile Fundacja dała jednemu, a ukrywa ile pozostałym?

  Dlaczego wreszcie, we wszystkich przypadkach mamy błąd i można robić korekty, a w jednym przypadku korekty nie można zrobić i jest to "fałszowanie"?

 • @W. Litwin
  Ty chyba nie bardzo masz pojęcie, o czym sprawa biega. Korekta to do sprawozdania bywa, albo jak wystawiający fakturę ją poprawia. Ale kiedy ktoś bierze wystawioną fakturę i zmienia w niej summy pieniądzy, a te summy nie zgadzają się z tym co w banku, to po mojemu fałszerstwo. A jak ty nazwiesz takie rzeczy?