Katyń — wiecznie krwawiąca rana (3)

Groby oficerów polskich w Katyniu po raz pierwszy zostały odkryte latem 1942 roku przez Polaków przymusowo pracujących w ramach TODT z pociągu Bauzug(...) Czytaj całość

Katyń — wiecznie krwawiąca rana (1)

Katyń — wiecznie krwawiąca rana (1)

Przed miesiącem Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał ws. zbrodni katyńskiej, że nie może ocenić rosyjskiego śledztwa prowadzonego w latach 1990-2000. Czytaj całość

Autor: KW

15 Nov 2013

Kościół w PelikanachFot. Andrzej Sznajder

Rodem z Brasławszczyzny: Historia rodziny Wyrwiczów (1)

Wiadomo powszechnie, że to nie wielkie rody magnackie stanowiły o sile i potędze Rzeczypospolitej, lecz rycerstwo — średnia i drobna szlachta, zarówno ta koronna, jak również litewska i ruska....

Autor: KW

19 Oct 2013

17 września 1939 roku: Ejszyszki – sowiecka okupacja

17 września 1939 roku: Ejszyszki – sowiecka okupacja

Swe wspomnienia chciałbym zacząć słowami Czesława Miłosza, jakie wygłosił w Sztokholmie w 1980 roku. Czytaj całość

Autor: KW

16 Sep 2013

Artykuły z historii Wilna:  drobiazgi wileńskie

Artykuły z historii Wilna: drobiazgi wileńskie

Altaria Jasińskiego figuruje w książce prof. Juliusza Kłosa (1881-1933) Wilno. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

14 Feb 2013

Uniwersytet Wileński po włączeniu Wilna do Litwy w 1939 roku

Uniwersytet Wileński po włączeniu Wilna do Litwy w 1939 roku

„Gdyby światło nie zapaliło się w Wilnie, zgasłoby w Polsce całej” — tak pisał niegdyś o Uniwersytecie Wileńskim Stanisław Staszic, wybitna postać polskiego Oświecenia, filozof, publicysta, mąż stanu. ...

Autor: KW

8 Feb 2013

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

Powstanie styczniowe w Wilnie i okolicy oraz represje popowstaniowe (2)

Znanym w Wilnie sztyletnikiem był Jan Bieńkowski (1837-1863), felczer, policjant i sztyletnik w organizacji warszawskiej, wysłany do Wilna — jak podają J. Sikorska-Kulesza i T. Bairašauskaitė — przez Rząd...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

22 Jan 2013

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

Zakony katolickie żeńskie w Wilnie (3)

Przed I wojną światową w Wilnie zamieszkały zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

11 Jan 2013

Klasztor dominikański w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Zakony katolickie męskie w Wilnie (1)

Poczynając od czasów Mendoga, Wilno chętnie przyjmowało do siebie różne zakony katolickie. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

9 Nov 2012

Wileński kościół ewangelicko-reformowany Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie domowe mieszczan wileńskich w końcu XVI — początku XVII wieku (2)

Ożywieni wielką gorliwością religijną i zręcznością w przeprowadzaniu swoich celów, jezuici przystąpili do akcji z nieznanym dotąd w Wilnie rozmachem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

5 Oct 2012

Wilnianie lubili mieć żony pięknie odziane Fot. Marian Paluszkiewicz

Życie domowe mieszczan wileńskich w końcu XVI — początku XVII wieku (1)

Życie domowe mieszkańców Wilna w XVI-XVII w. badacze tego okresu na podstawie zachowanych dokumentów(...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

28 Sep 2012

Kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII wiekach (3)

Ożywieni wielką gorliwością religijną i zręcznością w przeprowadzaniu swoich celów, jezuici przystąpili do akcji z nieznanym dotąd w Wilnie rozmachem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

21 Sep 2012

Kościół św. Janów w Wilnie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stosunki kulturalne w Wilnie w XVI-XVII w. (1)

W XVI wieku na terenie Wilna pojawiają się pierwiastki kultury zachodniej, którą szerzyli, obok kultury wschodniej, głównie mieszkający tu Polacy. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

7 Sep 2012

Podróżnik francuski zauważył, iż „w mieście Trokach i zewnątrz w kilku wsiach przebywa wielka ilość Tatarów’’ Fot. archiwum

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (2)

Tatarzy w Wilnie. Tatarów sprowadził z Krymu wielki książę Witold. Osadnikami byli Tatarzy ze Złotej Ordy. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

17 Aug 2012

W 1737 roku w kościele św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty zaprzestano głoszenia kazań w języku litewskim Fot. archiwum

Mieszkańcy Wilna w wieku XIV i później (1)

Element litewski w Wilnie, które leży na granicy etnicznej białorusko-litewskiej, i które po unii polsko-litewskiej z 1385 roku ulegało procesowi polonizacj(...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

10 Aug 2012

Berezyna — świadek tragicznych listopadowych dni 1812 roku Fot. autor

Druga wojna polska (4)

Berezyna — świadek tragicznych listopadowych dni 1812 roku. Okrzyki, lament i rozkazy słyszało się w różnych językach. Czytaj całość

Autor: Waldemar Szełkowski

3 Aug 2012

W XVII w. w Wilnie istniały dość silne cechy kuśnierzy, solenników, złotników, kowali, ślusarzy, kotlarzy, mieczników, nożowników, zegarmistrzów, słodowników, szewców, chirurgów i golarzy Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (3)

Ówczesny handel (XVI-XVII w.) wileński szedł do Polski, Prus i Moskwy, następnie do Inflant, Węgier i Lewantu, czyli na Wschód. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

3 Aug 2012

Osobno opłacano gońców wysyłanych w sprawach miejskich. Były też wydatki na pocztarzy, przybywających do Wilna z różnych stron kraju Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (1)

Magistrat wileński w końcu XVI i do połowy XVII wieku miał wiele wydatków. Do nich zaliczano dary wręczane przez obywateli królowi i królowej z okazji koronacji, a także przy...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

27 Jul 2012

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (2)

Po uzyskaniu przywileju Zygmunta I z 1522, zwalniającego mieszczan od straży na zamku, obowiązany był magistrat do utrzymywania 24 uzbrojonych strażników dla zapewnienia miastu bezpieczeństwa oraz dla egzekutywy zarządzeń...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

20 Jul 2012

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (1)

W 1387 r. Jagiełło nadał Wilnu przywilej na prawo magdeburskie, inaczej prawo niemieckie, jako wzór przy organizacji samorządowej w mieście Wilnie. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

13 Jul 2012

Druga wojna polska (2)

Dramatyczne zmagania w bitwie nad Berezyną, tragiczne również dla naszego polskiego żołnierzaoraz wspaniała victoria orszańska(...) Czytaj całość

Autor: Waldemar Szełkowski

13 Jul 2012

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (2)

W wiekach XV-XVII istniał Rynek ratuszowy, przypominający swym kształtem typ wsi owalnicowej, spotykanej w Prusach Wschodnich i na Inflantach i pochodzącej tam z kolonizacji niemieckiej. Czytaj...

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (1)

Gotyk jako styl architektury przybył do Wilna niewątpliwie z Krakowa. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

29 Jun 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (2)

Prawdopodobnie w lecie 1497 księżna zaszła w ciążę, która jednak zakończyła się poronieniem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

18 Jun 2012

19 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Wilno. Trzy tygodnie później sowieci przekazali miasto Republice Litewskiej

Tajny pakt Hitler-Smetona?

23 sierpnia 1939 w Moskwie zawarty został układ Ribbentrop-Mołotow. Do oficjalnej umowy dołączono tajny protokół przewidujący rozbiór Polski oraz podział strefy wpływów w Europie Wschodniej. Przy lekturze cytowanego zapisu...

Autor: Jeremi Sidorkiewicz

15 Jun 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (1)

Kolejny władca Polski i Litwy to Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki (1466-1505). Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

8 Jun 2012

Rządy Kazimierza Jagiellończyka

20 marca 1440 z rąk spiskowców zginął wielki książę litewski, Zygmunt Kiejstutowicz, co wywołało niepokoje w państwie litewskim. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

1 Jun 2012

Fragment zamku Gedymina Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno po śmierci Witolda

Witold zmarł bez potomka męskiego i Wielkie Księstwo Litewskie wraz z Wilnem (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

25 May 2012

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (2)

Za rządów Jagiełły, przed przyjęciem przez niego chrztu, miasto Wilno było zamożne (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

11 May 2012

65 lat temu bezpieka aresztowała rotm. Witolda Pileckiego

65 lat temu bezpieka aresztowała rotm. Witolda Pileckiego

8 maja 1947 r. funkcjonariusze UB aresztowali w Warszawie rotm. Witolda Pileckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kampanii polskiej, oficera ZWZ-AK, dobrowolnego więźnia Auschwitz. Po torturach skazany na karę śmierci i...

Autor: KW

7 May 2012

Spotkanie wiarusów

Kombatantów, bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego z II Wojny Światowej staje się (...) Czytaj całość

Autor: KW

4 May 2012

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Olgierd z dwiema żonami Marią (ok. 1300-1348) i Julianną (Uljana, księżniczka... Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

4 May 2012

Z historii Wilna: Za czasów Olgierda (2)

Panowanie Olgierda dla Litwy i Wilna było pomyślnym i dalszym ciągiem czasów (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

27 Apr 2012

Z historii Wilna: Za czasów Olgierda (1)

Niewiele wiadomo o latach rządzenia Wilnem i Księstwem Litewskim przez Jawnutę. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

20 Apr 2012

Z historii Wilna: Miasto Giedymina

Choć znana legenda wiąże założenie Wilna z osobą Giedymina, to jednak badania (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

13 Apr 2012

Z historii Wilna: Insurekcja wileńska i jej skutki (2)

W połowie lipca gen. Wielhorski zostawił w Wilnie niewielką załogę pod komendą (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

6 Apr 2012

Z historii Wilna: Insurekcja wileńska i jej skutki (1)

21 kwietnia przybył do Wilna hetman Szymon Kossakowski, który szczęśliwie zdołał (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

30 Mar 2012

Z historii Wilna: Spiskowcy wileńscy w 1793/1794 roku

Patrioci wileńscy byli przeciwko rządowi targowiczan litewskich, nie godzili się też (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

23 Mar 2012

Z historii Wilna: Rosjanie w Wilnie 1792 roku i II rozbiór Rzeczpospolitej

Z historii Wilna: Rosjanie w Wilnie 1792 roku i II rozbiór Rzeczpospolitej

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja przez Sejm w Warszawie, która (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

16 Mar 2012

Peregrynacje szczątków św. Kazimierza

Kazimierz (1458-1484) królewicz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka (1427-1492)... Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

2 Mar 2012

Strona 4 z 512345