Druga wojna polska (4)

Berezyna — świadek tragicznych listopadowych dni 1812 roku. Okrzyki, lament i rozkazy słyszało się w różnych językach. Czytaj całość

Berezyna — świadek tragicznych listopadowych dni 1812 roku Fot. autor
W XVII w. w Wilnie istniały dość silne cechy kuśnierzy, solenników, złotników, kowali, ślusarzy, kotlarzy, mieczników, nożowników, zegarmistrzów, słodowników, szewców, chirurgów i golarzy Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (3)

Ówczesny handel (XVI-XVII w.) wileński szedł do Polski, Prus i Moskwy, następnie do Inflant, Węgier i Lewantu, czyli na Wschód. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

3 Sie 2012

Osobno opłacano gońców wysyłanych w sprawach miejskich. Były też wydatki na pocztarzy, przybywających do Wilna z różnych stron kraju Fot. Marian Paluszkiewicz

Wydatki miasta i życie gospodarcze Wilna (1)

Magistrat wileński w końcu XVI i do połowy XVII wieku miał wiele wydatków. Do nich zaliczano dary wręczane przez obywateli królowi i królowej z okazji koronacji, a także przy...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

27 Lip 2012

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (2)

Po uzyskaniu przywileju Zygmunta I z 1522, zwalniającego mieszczan od straży na zamku, obowiązany był magistrat do utrzymywania 24 uzbrojonych strażników dla zapewnienia miastu bezpieczeństwa oraz dla egzekutywy zarządzeń...

Autor: Mieczysław Jackiewicz

20 Lip 2012

Herb i władze Wilna w XVI-XVII w. (1)

W 1387 r. Jagiełło nadał Wilnu przywilej na prawo magdeburskie, inaczej prawo niemieckie, jako wzór przy organizacji samorządowej w mieście Wilnie. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

13 Lip 2012

Druga wojna polska (2)

Dramatyczne zmagania w bitwie nad Berezyną, tragiczne również dla naszego polskiego żołnierzaoraz wspaniała victoria orszańska(...) Czytaj całość

Autor: Waldemar Szełkowski

13 Lip 2012

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (2)

W wiekach XV-XVII istniał Rynek ratuszowy, przypominający swym kształtem typ wsi owalnicowej, spotykanej w Prusach Wschodnich i na Inflantach i pochodzącej tam z kolonizacji niemieckiej. Czytaj...

Miasto i przedmieścia Wilna w XVI – na początku XVII w. (1)

Gotyk jako styl architektury przybył do Wilna niewątpliwie z Krakowa. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

29 Cze 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (2)

Prawdopodobnie w lecie 1497 księżna zaszła w ciążę, która jednak zakończyła się poronieniem. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

18 Cze 2012

19 września 1939 roku Armia Czerwona zajęła Wilno. Trzy tygodnie później sowieci przekazali miasto Republice Litewskiej

Tajny pakt Hitler-Smetona?

23 sierpnia 1939 w Moskwie zawarty został układ Ribbentrop-Mołotow. Do oficjalnej umowy dołączono tajny protokół przewidujący rozbiór Polski oraz podział strefy wpływów w Europie Wschodniej. Przy lekturze cytowanego zapisu...

Autor: Jeremi Sidorkiewicz

15 Cze 2012

Aleksander Jagiellończyk i Wilno (1)

Kolejny władca Polski i Litwy to Aleksander Jagiellończyk (1461-1506), syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki (1466-1505). Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

8 Cze 2012

Rządy Kazimierza Jagiellończyka

20 marca 1440 z rąk spiskowców zginął wielki książę litewski, Zygmunt Kiejstutowicz, co wywołało niepokoje w państwie litewskim. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

1 Cze 2012

Fragment zamku Gedymina Fot. Marian Paluszkiewicz

Wilno po śmierci Witolda

Witold zmarł bez potomka męskiego i Wielkie Księstwo Litewskie wraz z Wilnem (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

25 maja 2012

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (2)

Za rządów Jagiełły, przed przyjęciem przez niego chrztu, miasto Wilno było zamożne (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

11 maja 2012

65 lat temu bezpieka aresztowała rotm. Witolda Pileckiego

65 lat temu bezpieka aresztowała rotm. Witolda Pileckiego

8 maja 1947 r. funkcjonariusze UB aresztowali w Warszawie rotm. Witolda Pileckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kampanii polskiej, oficera ZWZ-AK, dobrowolnego więźnia Auschwitz. Po torturach skazany na karę śmierci i...

Autor: KW

7 maja 2012

Spotkanie wiarusów

Kombatantów, bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego z II Wojny Światowej staje się (...) Czytaj całość

Autor: KW

4 maja 2012

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Z historii Wilna: Wilno Jagiełły (1)

Olgierd z dwiema żonami Marią (ok. 1300-1348) i Julianną (Uljana, księżniczka... Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

4 maja 2012

Z historii Wilna: Za czasów Olgierda (2)

Panowanie Olgierda dla Litwy i Wilna było pomyślnym i dalszym ciągiem czasów (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

27 Kwi 2012

Z historii Wilna: Za czasów Olgierda (1)

Niewiele wiadomo o latach rządzenia Wilnem i Księstwem Litewskim przez Jawnutę. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

20 Kwi 2012

Z historii Wilna: Miasto Giedymina

Choć znana legenda wiąże założenie Wilna z osobą Giedymina, to jednak badania (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

13 Kwi 2012

Z historii Wilna: Insurekcja wileńska i jej skutki (2)

W połowie lipca gen. Wielhorski zostawił w Wilnie niewielką załogę pod komendą (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

6 Kwi 2012

Z historii Wilna: Insurekcja wileńska i jej skutki (1)

21 kwietnia przybył do Wilna hetman Szymon Kossakowski, który szczęśliwie zdołał (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

30 Mar 2012

Z historii Wilna: Spiskowcy wileńscy w 1793/1794 roku

Patrioci wileńscy byli przeciwko rządowi targowiczan litewskich, nie godzili się też (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

23 Mar 2012

Z historii Wilna: Rosjanie w Wilnie 1792 roku i II rozbiór Rzeczpospolitej

Z historii Wilna: Rosjanie w Wilnie 1792 roku i II rozbiór Rzeczpospolitej

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja przez Sejm w Warszawie, która (...) Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

16 Mar 2012

Peregrynacje szczątków św. Kazimierza

Kazimierz (1458-1484) królewicz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka (1427-1492)... Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

2 Mar 2012

Tędy kiedyś przechodziły wojska Zakonu Krzyżackiego

Mówi się, że nie ma nowego bez starego. Rzeczywiście, nowe zwykle budujemy (...) Czytaj całość

Autor: Julitta Tryk

24 Lut 2012

Porażki demokracji

Porażki demokracji

Jak uczy historia XX wieku, totalitaryzmy w końcu przegrywają z demokracją. Czytaj całość

Autor: Tomasz Samsel

29 Sie 2011

Leon Borowski — odkrywca talentu Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz studiował na Uniwersytecie Wileńskim, który — dzięki konieczności (...) Czytaj całość

Autor: KW

8 Kwi 2011

Uczcimy pamięć Wielkiego Papieża Jana Pawła II

Drugiego kwietnia minie równo sześć lat, jak jesteśmy bez papieża Jana Pawła II. Czytaj całość

Autor: Krzysztof Subocz

1 Kwi 2011

Polacy wygrali wybory samorządowe w Kownie!

Któremu z was, Polacy, nie drgnęło serce po przeczytaniu tej radosnej wiadomości? Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

25 Lut 2011

Bolszewickie przeżytki w świadomości na Litwie

Teza, że Litwini byli dzielnymi wojownikami z bolszewikami, jest dosyć mocna (...) Czytaj całość

Autor: Zbigniew Siemienowicz

10 Gru 2010

Zapomniana wiekopomna chwila — Powstanie Listopadowe

Gdy kilka miesięcy temu pisaliśmy o jednym z nielicznych w Wilnie pomniku poległym w Powstaniu Listopadowym (...) Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

29 Lis 2010

Mój Cmentarz Bernardyński

Mieszkaliśmy w Wilnie przy ulicy Połockiej nr 11, w pobliżu Cmentarza Bernardyńskiego. Czytaj całość

Autor: Mieczysław Jackiewicz

5 Lis 2010

Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

Kim byli nasi przodkowie — obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego

Coraz więcej ciekawskich kieruje się do archiwum, by dociec, kim jesteśmy (...) Czytaj całość

Autor: Zbigniew Siemienowicz

24 Wrz 2010

Biskup Kazimierz Michalkiewicz wydał rozporządzenie, aby oprócz kościoła św. Mikołaja, odbyć się miały w niedzielę i święta kazania litewskie w Katedrze

„Błądząca” Pogoń — relacje polsko-litewskie

W społeczeństwie litewskim dominuje przekonanie, że polonizacja Wileńszczyzny jest wynikiem działalności spolszczonej szlachty i duchowieństwa. Niejeden Litwin wierzy, że duchowieństwo na Litwie nie tylko w przeszłości, ale także i...

Autor: Zbigniew Siemienowicz

10 Wrz 2010

Polacy na Litwie a Europa

Polacy na Litwie a Europa

Sprawa dyskryminacji polskiej mniejszości na Litwie już od blisko 20 lat pozostaje kwestią zatruwającą polsko-litewskie relacje. Niestety, na przeciągu minionych dziesięcioleci nie udało się rozwiązać żadnego z problemów litewskich...

Autor: KW

10 Wrz 2010

W hołdzie ofiarom ponarskim, w pamięć o wojnie

W hołdzie ofiarom ponarskim, w pamięć o wojnie

Urywki, słowa, zdania, hasła… Najbardziej trafne wciąż do końca nie oddają wymiaru (...) Czytaj całość

Autor: Stanisław Tarasiewicz

1 Wrz 2010

„Moje najbardziej pamiętne Wielkanoce”

„Moje najbardziej pamiętne Wielkanoce”

Rozmowa z byłym więźniem łagrów stalinowskich, księdzem nestorem Antonim Dilysem. Czytaj całość

Autor: Julitta Tryk

2 Kwi 2010

Czy ukaże się kontynuacja książki Vladasa Drėmy „Dingęs Vilnius”

Czy ukaże się kontynuacja książki Vladasa Drėmy „Dingęs Vilnius”

W 1991 roku ukazało się wiekopomne dzieło wybitnego wileńskiego historyka sztuki (...) Czytaj całość

Autor: Michał Rudnicki

2 Kwi 2010

Żołnierze Wyklęci

Żołnierze Wyklęci

Minęła setna rocznica urodzin Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Ta nietuzinkowa (...) Czytaj całość

Autor: Jeremi Sidorkiewicz

18 Mar 2010

Strona 4 z 512345