07_luty_front_3

Mieszkańcy Wilna uczcili też pamięć niezwiązanego z tym miastem, ale zasłużonego dla świata muzyka Franka Zappę Fot. Marian Paluszkiewicz

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.