2009-08-21-banki

Łotewski łat na Litwie traci zaufanie banków, które wyceniają dziś łotewską walutę znacznie poniżej oficjalnego kursu Fot. Marian Paluszkiewicz

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.