Tragedia katyńska — 70 lat po zbrodni

84
Chociaż od złożenia w 2000 r. wieńców przy symbolicznym miejscu pamięci ofiar katyńskich powstało kilka inicjatyw wybudowania w Wilnie pomnika katyńskiego, jednak do dziś żadna z inicjatyw nie została zrealizowana Fot. Marian Paluszkiewicz

Środowa ceremonia w Katyniu z udziałem premierów Polski i Rosji, Donalda Tuska i Władimira Putina rozpoczyna tydzień obchodów upamiętniających 70. rocznicę tragedii katyńskiej. 10 kwietnia, w sobotę odbędą się uroczystości z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z kolei 13 kwietnia Polacy na całym świecie, w tym też na Litwie uczczą Dzień Pamięci Ofiar Katynia.

Oficjalnie obchody zbrodni katyńskiej zaczęto organizować już w niepodległej Litwie. Nie ograniczały się one do uroczystości w kraju, lecz co roku setki Polaków z Litwy wyruszało z pielgrzymkami do Katynia. Przywożono stamtąd ziemię, która na Wileńszczyźnie, jak na przykład, w Mejszagole, Kolonii Wileńskiej i wielu innych miejscowościach, stanowiła lokalne sanktuarium męczeńskiej śmierci tysięcy Polaków.

W 60. rocznicę zbrodni katyńskiej po raz pierwszy na Litwie zorganizowano uroczyste obchody z udziałem litewskich i polskich władz. 12 kwietnia 2000 r., w przeddzień Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia, Ambasada RP w Wilnie, a także przedstawiciele władz litewskich, oddali hołd zamordowanym i uczcili ich pamięć minutą ciszy przy wileńskim pomniku deportowanych na Wschód w Nowej Wilejce.

„Takie były losy Litwy i Polski, obu narodów, które trafiły pomiędzy dwa najbardziej przestępcze totalitarne reżimy w ówczesnej Europie. Wspomnienia te powinny budzić w nas żal za tymi, którzy zginęli, a także zrozumienie potrzeby jedności. Bądźmy razem, by ta tragedia nie powtórzyła się” — powiedział wtedy Vytautas Landsbergis.

W miejscu symbolicznym, przed pomnikiem, wieńce i kwiaty złożyli m. in. ambasador Polski Eufemia Teichmann, przewodniczący Sejmu Vytautas Landsbergis, wiceminister ochrony kraju Edmundas Simonaitis, posłowie Sejmu Litwy i Sejmu Polski, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci, młodzież szkolna.

Przed pięciu laty, w 65. rocznicę obchodów tragedii katyńskiej, powstało kilka na raz inicjatyw wybudowania w Wilnie pomnika katyńskiego. Z podobną inicjatywą wystąpili kombatanci oraz inicjator i główny realizator wzniesienia pomnika Katyńskiego w Jersey City w USA, Stanisław Paszul. Wtedy też Związek Polaków na Litwie zapowiedział, że będzie dążył do tego, aby pomnik Ofiar Katyńskich w Wilnie został odsłonięty w 70. rocznicę mordu na polskich oficerach. Inicjatywę tę poparł również ówczesny lider opozycji, dziś premier Andrius Kubilius. Z jego też inicjatywy Sejm Litwy przyjął 14 kwietnia 2005 roku rezolucję w sprawie zbrodni katyńskiej.

Mimo że w Katyniu zginęło wiele osób z Wileńszczyzny, jedynym miejscem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej jest odsłonięta przed dwoma laty tablica pamiątkowa w wileńskim kościele pw. Św. Rafała Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczystości z okazji 70. rocznica zbrodni katyńskiej będą koncentrowały się głównie w wileńskim kościele pw. Św. Rafała. Tu przed dwoma laty została odsłonięta tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej. Inicjatorem upamiętnienia pochodzących z Wilna i Wileńszczyzny oficerów i osób cywilnych — ofiar zbrodni katyńskiej — był znany wileński dziennikarz i publicysta oraz badacz mordu na polskich oficerach śp. Jerzy Surwiło. Jak na razie jest to jedyny w Wilnie widoczny znak upamiętniający Polaków poległych z rąk sowieckich oprawców. Głównym akcentem tegorocznych obchodów będzie Msza Święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Nabożeństwo zostanie odprawione 13 kwietnia 2010 roku o godz. 18 z inicjatywy Ambasady RP w Wilnie oraz wileńskiego koła „Rodzin Katyńskich”. Tymczasem w dniach 12-14 kwietnia w tym samym kościele zaprezentowana zostanie wystawa pt. „Zbrodnia Katyńska” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz dostępne będą materiały informacyjne o tej tragedii.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej — polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu RP w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku.

13 kwietnia jest symboliczną datą, gdyż pierwsze strzały w lasach katyńskich padły 15 marca 1940 roku, zaś pierwsze mogiły pomordowanych w Katyniu zasypano 3 kwietnia, a rozstrzeliwanie polskich oficerów w podziemiach siedziby NKWD w Twerze (wówczas Kalinin), rozpoczęło się 4 kwietnia, zaś 5 kwietnia kontynuowano ludobójstwo na Polakach więzionych w Charkowie. Kaźnie Polaków trwały do 20 maja, kiedy ostatnia grupa jeńców zginęła w lesie katyńskim. W tym samym czasie wymordowano ponad 7 tys. więźniów w Kijowie i Mińsku.

Rozstrzeliwanie ponad 20 tys. polskich jeńców wojennych przez sowieckich oprawców trwało aż do końca maja. Tymczasem mogiły rozstrzelanych Polaków odkryto w lipcu 1942 roku, zaś pierwszych ekshumacji dokonano 29 marca 1943 roku. Od tego czasu sowieckie władze negowały swoją odpowiedzialność za zbrodnię katyńską, oskarżając o to wojska niemieckie, które odkryły mogiły pomordowanych Polaków. Związek Radziecki przyznał się do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu. 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow przekazał gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku. Od tego dnia do 2007 roku Dzień Pamięci obchodzono przez kilkanaście lat jako Światowy Dzień Ofiar Katynia.

Do dziś nie wiadomo na pewno, ilu Polaków zginęło z rąk NKWD w 1939 i 1940 r. Uważa się, że liczba ofiar zbrodni to 21857 ludzi.

Katyńska epopeja zaczyna się już we wrześniu 1939 r., zaledwie kilka dni po sowieckiej inwazji na Polskę. Wtedy rozkazem szefa Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD) Ławrientija Berii powstają obozy przeznaczone dla polskich jeńców wojennych, m. in. Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk. Już w połowie listopada 1939 r. znajduje się tu ok. 15 tys. jeńców. W lutym następnego roku w obozach jest 14289 jeńców, w tym 8383 oficerów, 19 oficerów marynarki wojennej, 5809 żandarmów i policjantów, 78 funkcjonariuszy administracji więziennej i kontrwywiadu. Do obozów trafiają nie tylko oficerowie narodowości polskiej, ale też Żydzi (160), Niemcy (16), a nawet oficerowie kontraktowi z Gruzji, Węgier i Bułgarii. Do sowieckich obozów trafili również Ukraińcy (33) i Białorusini (51) oraz kilku Litwinów.

„Tuż przed sowiecką okupacją Litwy rząd naszego kraju zdążył przez swoją ambasadę w Moskwie zwrócić się do sowietów z prośbą o zwolnienie z obozów, gdzie byli przetrzymywani polscy wojskowi, 16 osób (informacje o nich przekazał dla Litwy Czerwony Krzyż). Sześciu z nich było Litwinami, reszta to Polacy, Żydzi i miejscowi Rosjanie. Z naszych wiadomości wszyscy w jakiś sposób byli związani z Litwą i wszystkim na skutek tej interwencji udało się ocaleć” — powiedział przed 5 laty dla „Kuriera” historyk Arvydas Anušauskas, obecnie przewodniczący sejmowego Komitetu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa. Chociaż do dziś nie ma pełnej listy poległych w sowieckich obozach, uważa się, że w Katyniu prawdopodobnie poległo trzech Litwinów oraz kilkuset Polaków, Żydów i Rosjan z Wileńszczyzny, którzy służyli w wojsku polskim. Jerzemu Surwile udało się ustalić około 500 nazwisk ofiar katyńskich z Wileńszczyzny.

Opr. St. T.


ZBRODNIA KATYŃSKA

Decyzja o wymordowaniu ponad 20 tys. więzionych Polaków zapadła 5 marca 1940 r. Decyzję o dokonaniu zbrodni podjęło Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) na wniosek Ławrentija Berii. Jeńcy zostali grupowo uznani za winnych dywersji, szpiegostwa i kontrrewolucji. Pod wyrokiem śmierci dla kilkunastu tysięcy Polaków podpisał się Józef Stalin, Michaił Kalinin, Anastas Mikojan, Wiaczesław Mołotow i Kliment Woroszyłow.

Niecałe trzy tygodnie później Beria wydał rozkaz o „rozładowaniu” więzień w Baranowiczach, Brześciu, Drohobyczu, Lwowie, Łucku, Pińsku, Równem, Stanisławowie, Tarnopolu, Wilejce i kilku innych więzieniach, co faktycznie oznaczało wyrok śmierci dla tysięcy więzionych Polaków.


44 KOMENTARZE

 1. …”Wybaczcie, jeśli możecie”… To słowa Jelcyna z uroczystości na Powązkach – z takiej właśnie okazji -lat 90-tych. A mówił to ze łzami w oczach. I to względem przeprosin powinno wystarczyć. Dokumenty też dostaliśmy. Od Gorbaczowa i Jelcyna.

  Oczekiwanie jakiegoś kajania się od Putina jest absurdalne. Wysyłanie sygnałów – sugerujących podobne oczekiwania- pod jego adresem jest polityczną nieodpowiedzialnością (jeśli nie wręcz -głupotą).
  Jest faktem znanym, że wniosek o likwidację polskich jeńców wojennych napisał Beria. Podpisało Biuro Polityczne ze Stalinem na czele. Jak sprawa się rypła – KPZR winą obarczyła NKWD. I teraz wychowanek (?) tej formacji, będący akurat premierem, ma wziąć winę na siebie?
  Należy pozostawić Rosjan z ich grzechem. Niech ich sumienia pozostaną niespokojne. Niech sami dojrzeją do pokuty.
  Jak już do tego dojdzie, należy zadbać aby pokuta była do przyjęcia.
  Ich sumienia nie zniosą tego w nieskończoność… jeśli bedzie im ta zbrodnia przypominana…
  A dziś o tym usłyszy cały świat…

 2. Bo istnieją polityczne standarty,co darują swoim braciom
  to innym będą tykač wciąž i stalie,
  alie takie obrzydliwe postępowania
  politykow,degradują ideę pamięci
  w calošci w stosunku wszystkich po-
  legglych.Dlatego ich pamięcią i ich
  rodzinami politycy poslugują się
  w swoich politycznych grach ,a nie
  w upamiętnieniu pamięci poleglych
  i dač spokoj ich duszom w calošci,
  žeby rodziny mogli spokojnie i bez
  udzialu politycznych derygentow
  trzcič pamieč rodakow i realnie
  panstwa w tym pomogli by im.Brudy
  i hanbę zostawcie historii,prač ub-
  rania trzeba w pralni a nie na cmę-
  tarzach i nie robcie z siebie bo-
  haterow bo nie jestešcie imi.

 3. Drogi -jez.
  Wołyń i jego tragedia to jedno.
  A KATYŃ i tragedia z tym zwiazana to drugie.A Ty tak bys chciał jak ruskie wszystko do jedneho wora.
  Dzisiaj przeżywamy na nowo tą tragedie-bo tylko pamięć po zamordowanych pozwala by żyli wśród nas.

 4. Czyzby kazdy rosyjski prezydent musi przepraszac za Katyn? Jelcyn to uczynil i kropka. To niechaj chociaz jeden prezydent ukrainski przeprosi za Wolyn.

 5. Zdjęcie wroga polskości Landsbergisa przy artykule o tragedii katyńskiej to jednak gruba przesada… I niestosowność.

 6. Landsbergis z kwiatami??? Ależ obłuda.Czy to ten Landsbergis, który wzywał niedawno do historycznego zwycięstwa nad Polakami na Wileńszczyźnie?Takie gesty Landsbergisa to czysta hipokryzja i cynizm w jednym.

 7. Drogi hp.
  Dopuki,doputy nie będą znane miejsca gdzie leżą zamordowani wszyscy po 17 IX 1939 przepraszanie tego czy innego prezydenta rosjii jest tylko zwykłą grzecznoscią na odwal.Pomijając bez sporny fakt ich winy w mordach NKWD.

 8. IPN przedstawia wyniki badań wokół zbrodni w Białostockiem

  Latem 1941 roku, po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR, wzdłuż linii frontu – od Litwy po Besarabię – przetoczyła się fala pogromów Żydów. Brali w nich udział mieszkańcy terytoriów, które po roku 1939 okupowane były przez Sowietów: Litwini, Ukraińcy, Rumuni. W Łomżyńskiem i na Białostoczyźnie aktów przemocy wobec Żydów dopuszczali się także Polacy. Głośne zbrodnie na Żydach w Jedwabnem i pobliskim Radziłowie, choć największe pod względem liczby ofiar, nie były niestety jedyne…

 9. Lady Chapel co ta uśmiechnieta buśka ma pokazać w poście 14.W Katyniu Żydzi też umierali w mundurach Wojska Polskiego.

 10. Kazimierz Jozef Węgrzyn
  KATYN
  Siostrom i Braciom Polakom, by pamietali…

  lata przemijają
  Historia sie toczy
  morderca bezczelnie
  spogląda nam w oczy

  na skraju pogardy
  gdzie umarlo Slowo
  ležą Nasi Bracia
  z przestrzeloną glową

  z raną po bagnecie
  i sznurem na rękach
  Naszego Narodu
  Golgota i męka…

  zapisaqna pamięč
  olowianą lzą
  i skowyt dwoch bestii
  zachlysnietych krwią

  w zbiorowej mogile
  pod klamstwem tyrana
  Naszego Narodu
  nie zgojona rana

  w krzyžach i pamięci
  grobowe milczenie
  co wola do swiata
  o ludzkie sumienie!

 11. Gdyby inni polscy oficerowie wykazali sie taka fantazja i przewidywaniem zdarzen jak Zygmunt Szendzielarz, ps. Lupaszko, to w Katyniu byloby mniej ofiar…
  A zbrodnia w Katyniu to straszna zbrodnia – ludobojstwo i co do tego nie ma zadnych watpliwosci. Warto jednak pamietac, ze my Polacy tez swe grzechy mamy a na ten temat zdecydowanie mniej sie pisze czy mowi.
  Pozdrawiam.

 12. Lady Chapel,
  O jakiej Ty fantazji piszesz?O Ruskiej?Czy Hitlerowskiej? III Rzesza miała trwać 1000 lat a system Soviecki powsze czasy.MY Polacy moze i mamy grzechy na sumieniu ale nigdy nie tworzyliśmy systemu masowej eksterminacji.To nas różni od Sowietów i Faszystów.
  A co do Łupaszki to inny aspekt.Chyba o Katyniu wiesz tyle co z TV i nawet filmu nie zrozumiałeś.

 13. Witam.
  Czy na tym forum oprocz wzajemnego przekrzykiwania sie nie mozna napisac tego, co sie mysli, tak POKOJOWO?. Mam wrazenie, ze sa tutaj dyzurni od krzyku i krytykanctwa, nieumiejacy przyjac czy pogodzic sie z tym co mysla inni, taka mlodziez wszechpolska.
  Mimo wszystko pozdrawiam po raz kolejny i milego dnia wszystkim zycze 🙂

 14. Każda licytacja przewin odwraca uwagę od tematu.
  Wszyscy lub prawie wszyscy sprawcy tej zbrodni już nie żyją.Główni sprawcy skończyli podobnie, tzn. Beria i Stalin. I w ostatnich chwilach ich życia dotarło do nich „ich dzieło”.
  Jak widziałem wczoraj w TV- większość katów, tych co bezpośrednio wykonywali egzekucje, też się zastrzeliła. Przynajmniej taka była odpowiedź kata -na pytania majora KGB- w sprawie jego „wspólników” w egzekucjach.
  Rosjanie sami mają swoich cierpień nie mniej. Od tych samych sprawców. Ich ból boli bezpośrednio. O naszym, większość nawet nie słyszała.

 15. Lady Chapel
  Jedno pytanie.W oparciu o jakie fakty i argumenty można przyjąc czy pogodzić się z tym co inni myślą? Wedle Twego widzi mi się?POKOJOWO pozdrawiam wedle mego widzi mi się.

 16. ad 20, Lady Chapel. NIE PRZEJMUJ SIĘ. W każdym razie nie bierz bezpośrednio do siebie. A jeśli jeszcze chcesz pisać pokojowo? Tym bardziej.
  Tyle, że ten wątek tyczy Katynia. Pewnie, że i my, Polacy nie jesteśmy bez grzechu. Rosyjskie gazety np. nieodmiennie oczekują od nas przeprosin, za rzekome wymordowanie ich jeńców z 1920 roku.Dziś też o tym piszą. Tylko mała różnica. 1.Myśmy ich nie wymordowali (wielu zmarło na tyfus itp, w obozach). 2.To Związek Radziecki napadł Polskę chcąc poszerzyć obszar „bolszewii”. 3.Przegrali bitwę na naszym terytorium i tu zostali wzięci do niewoli.
  Ot taka sobie subtelna różnica….

  Dzięki za pzdr, odwzajemniam 😉

 17. a komuniści rosyjscy uważają, że to była Polska agresja na pokojowe ZSRR. Tak wynika z ich oświadczenia, w którym dodatkowo chcą specjalnej komisji do zbadania całej historycznej prawdy o Katyniu.

 18. Bardzo dobre, mocne przemówienie Tuska. Natomiast Putin – jak się należało spodziewać – nie tylko nie przeprosił, ale nie postawił kropki nad „i”, że to z rozkazu Stalina jeńcy wojenni zostali zamordowani. Mówił ciągle o totalitaryzmie, ale to się może też odnosić do totalitaryzmu niemieckiego.
  Mówił też o cynicznych politykierach, którzy chcą obarczyć winą naród rosyjski. I gdyby w tym miejscu powiedział, że to nie naród rosyjski, tylko NKWD, to by było w porządku, ale on tego nie powiedział.
  Pewnie, to dobrze, że sprawa katyńska jakoś się posuwa do przodu, ale wielkich nadziei nie należy robić. Już sam fakt spóźnienia Putina na 20 minut o czymś świadczy. W dyplomacji, zwłaszcza na tak wysokim szczeblu, spóźnienie nawet na minutę jest jakimś sygnałem. A te 20 minut ( i jak donoszą dziennikarze, strona rosyjska nie przeprosiła za to spóźnienie) są zaplanowanym prztyczkiem w nos Tuskowi.Może to rewanż za afront, jaki spotkał Putina ze strony Kaczyńskiego na Westerplatte?

 19. A w góle to może nie przepraszać, tylko otworzyć archiwa, bo to przecież tylko od niego zależy.

 20. to Wilniuk
  Po co te marzenia o archiwach? Nawet „arcyprzyjazna” Wielka Brytania ani myśli swe otwierać!

 21. Do pšv.
  Ja w to otwieranie archiwów nie bardzo wierzę. Tylko nie trzeba mówić, jak dziś Putin na cmentarzu,że bardzo potrzebna jest prawda. To obłuda i cynizm.

 22. Moim zdaniem już i tak dobrze. Elita(w znaczeniu innym niż rozumie się na Litwie) Rosyjska potępiła tą zbrodnię. Nikt nie chwali tu zbrodniarzy Stalinowskich, a stanowisko prezydenta Medwiediewa do tego reżimu jest mi znajome.
  Bobrowniczy, wykluczasz wersję, że w okresie Stalinowskim niektóre dokumenty mogły zniknąć albo namyślnie zniszczono? Jeśli się szuka i nie znajduje to nie myślę by było jakaś dla tego poważna przyczyna? I czy będzie od tego jakaś radykalna zmiana w sprawie Katynia? A ty nie jesteś przypadkiem za PiS ? Bo takie wrażenie, że jedyni komu zależy oczarnić jakiekolwiek porozumienie w tej sprawie jest partia PiS i jej elektorat, szczególnie teraz.

 23. Katyń to naprawdę wielka zbrodnia, przeciw Wojsku Polskiemu oraz godności człowieka.
  Ale mam wrażenie, że są pewne siły w Polsce jak na przykład PiS, którym na żadnym porozumieniu w tej sprawie nie zależy, wręcz przeciwnie. I to mnie straszy. Faktycznie eksploatują uczucia ludzkie dla uzyskania elektoratu.

 24. Kto mi wytłumaczy, co miał na myśli prezydent Putin mówiąc, że „Katyń – to nasz wspólny ból i wstyd”? Dlaczego Polacy mają się wstydzić Katynia?
  A co do tego, że Kaczyński nie chce żadnego porozumienia z Rosją, tylko ciągle szabelką wymachuje – to Cenzor Carski ma rację.

 25. Kazgego wieczoru w relewizyjnym programie WRIEMIA rosyski prezydent powinien przepraszac Polske za Katyn,a z rana telefonicznie prosic osobiscie Kaczynskiego o przebaczenie,to moze wtedy dojdzie do porozumienia,bo Putin jakos niewyraznie o tym gadal nawet kleczac na kolanach na mogilach w katyniu w oczach nie mial skruchy,a gestem palcow na lewej nodze skrecal fige.

 26. @wilniuk
  Putin mówiąc -…nasz wstyd.Miał na myśli Rosję spadkobierczynię CCCP a w tym i NKWD.Jako były obywatel ZSRR chyba nie musisz tego odbierać osobiscie?

 27. Cenzor Carski Walter
  Podpisując sie w taki sposób mam wrazenie ,że wiesz na czym polegała soviecka biurokracja?Rosjanie tak jak Niemcy nauczeni dyktaturą niczego nie zrobią samowolnie.Może i pewne dokumenty już nie istnieją tak jak nie ma już ludzi którzy mordowali.Ale nie ma takiej możliwości by z tej całej machiny zabijania zostały zniszczone wszystkie tryby.Gdyby Rosjanie chcieli i mieli wolę pokazania całego ogromu swego barbarzyństwa to by pokazali miejsca.Ale że jest to barbarzyństwo wprost nie wyobrażalne utajniają efekty wszystkich śledztw w tych sprawach.Jak byś się czuł gdyby sie okazało np,że twój Dziad,Ojciec bohater Związku Sovieckiego jest mordercą a TY obecnie jesteś szanowanym obywatelem.Jak patrzyli by na ciebie Ci co im pomordowała NKWD przodków? I o to w tym wszystkim problem.

 28. Do bobrowniczy:
  Albo nie słuchałeś tego, co mówił Putin, albo niczego nie zrozumiałeś. Putin mówił o wspólnym bólu i wstydzie Rosji i Polski, czy też Rosjan i Polaków. O to chodzi, a nie o obywateli dawnego ZSRR narodowości polskiej.

 29. Jak byś się czuł gdyby sie okazało np,że twój Dziad,Ojciec bohater Związku Sovieckiego jest mordercą a TY obecnie jesteś szanowanym obywatelem. Jak patrzyli by na ciebie Ci co im pomordowała NKWD przodków? I o to w tym wszystkim problem.

  Zbrodnia Katyńska musi przede wszystkim zmusić ludzi wysunąć z tego prawidłowe wnioski. Moim zdaniem, wczoraj zobaczyliśmy dużo. Ale niektórzy chcą jeszcze, by dzisiejsi za to przepraszali, jakby to oni osobiście ponoszą za to odpowiedzialność. Nawet jako spadkobierczyni, trudno jest powiedzieć „przepraszam” gdy się zajedno potępia reżim stalinowski jako obcy od ludu.
  Przepraszam miałby mówić co najmniej…Gorbaczow, a przede wszystkim już wymarłe sowieckie politbiuro, które zdecydowało tak postąpić. Ale to jak prosić przeprosin od Banderowców.

  W Ponarach lub na Wołyniu i blisko tego nie ma, wręcz przeciwnie, a jednak pierwsi wysuwamy ręke(przynajmniej jako nasz prezydent).
  A tu się przyznaje do zbrodni, uznaje reżim stalinowski za zbrodniczy, choć i pod zasłoną politycznej poprawności, lecz bez zbytniego eufemizmu. Jasne, takie rzeczy się prosto tak nie zapomina, ale moim zdaniem wczoraj uzyskaliśmy sporo. Jak już pisałem, najważniejsze że Rosjanie o tym się dowiedzieli i potępili, szczególnie elita intelektualna, a to wytryśnie i na zwykłych śmiertelnych.

 30. Jakoś tak pomyślałem, jak by się czuli Banderowcy, gdyby Wajda nakręcił film o Rzezi Wołyńskiej i tak samo pokazano by go Ukraińcom?

 31. Film o rzezi na Wolyniu powstanie niebawem.A Rosja sama oskarzala Hitlerowcow o mord w Katyniu, domagajac sie identycznej kwalifikacji prawnej jak za Holokaust.

 32. Landsbergis – tai ne dabartinis mūsų Seimas. Ir tokiems kaip jis vertėtų patikėti svarbesnį vaidmenį lietuvių ir lenkų dialoguose.

 33. Vytautas Landsbergis, tak jak przed 10-ma laty nadal może składać kwiaty na chodniku i opowiadać o potrzebie jedności i planach budowy pomnika, ale Polacy na Litwie nie chcą już go słuchać.

Comments are closed.