X
  Categories: W kraju

Na Rossie hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja

Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja przy Mauzoleum Marszałka Fot. Marian Paluszkiewicz

Na wileńskiej Rossie, przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym na wieki w ukochanym przez niego mieście Wilnie — spoczęło Jego serce — w poniedziałek z okazji Święta Konstytucji 3 Maja przedstawiciele oddziałów Związku Polaków na Litwie, reprezentanci Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, polskich organizacji społecznych złożyli kwiaty i wieńce. Wieńce złożyli również przedstawiciele władz Wilna, rejonu wileńskiego oraz uczniowie i nauczyciele szkół, kombatanci, harcerze i przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej.

— Chcemy dziś, tu, gdzie spoczywa serce Tego, bez kogo trudno dziś wyobrazić niepodległą Polskę złożyć hołd Twórcom Konstytucji 3 Maja. Ten dzień, dla nas wszystkich Polaków jest dniem przykładu Ducha i Nadziei — powiedział Janusz Skolimowski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Litwie. Uroczystość złożenia wieńców przy Mauzoleum Marszałka poprzedził krótki występ zespołu muzycznego z Wrocławia „Kuźniczanie”.

— Twórcy Konstytucji wykuli piękny kształt w historii naszego kraju, Ojczyzny — powiedział podczas krótkiego kazania ks. prałat Wojciech Górlicki przy płycie, pod którą spoczywa serce Wielkiego Polaka — Marszałka Piłsudskiego.

Po uroczystości, chwilą ciszy uczczono pamięć ofiar tragicznej katastrofy samolotu pod Smoleńskiem.

— Przyjechaliśmy tu, aby dołączyć się do uroczystych obchodów Konstytucji 3 Maja. Myślimy, że idee oraz postulaty Konstytucji 3 Maja czekają na realizację — powiedziała nam Maria Lewicka, nauczycielka ze Skojdziszek, która razem ze swoimi wychowankami przybyła, aby wziąć udział w złożeniu wieńców na Rossie.

— Jest to wielkie święto dla nas, Polaków, początek demokratycznych tradycji w naszym kraju oraz Europie. Musimy zademonstrować naszą jedność, jedność z kulturą i tradycjami — powiedział nam Piotr Huszcza z Niemieża, który co roku, 3 maja, w dzień uchwalenia Konstytucji z r. 1791, przychodzi tu, do Mauzoleum, gdzie spoczywa serce Marszałka.

Przy Mauzoleum Marszałka na Rossie w minioną niedzielę odbyły się tegoroczne obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Jednak tradycyjny biało-czerwony pochód ulicami Wilna został w tym roku odwołany. Ale mimo wszystko z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą blisko pięć tysięcy Polaków z Wilna, Wileńszczyzny i innych regionów Litwy wzięło udział w Mszy świętej, która została odprawiona w niedzielę przed ołtarzem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Kazanie, które wygłosił ks. Mirosław Balcewicz, natchnęło zgromadzonych przed obliczem Matki Boskiej wiernych Polaków — patriotyzmem.ŚWIĘTO DNIA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Dzień Polonii i Polaków Za Granicą, obchodzony 2 maja, został ustanowiony przez polskich parlamentarzystów w 2001 roku, nawiązując do przedwojennej tradycji obchodów Dnia Emigranta. Ten dzień jest symbolem uznania dla wielowiekowego wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Święto polskości jest obchodzone na całym świecie — tam, gdzie są Polacy. A poza granicami Macierzy mieszka około 21 mln Polaków. Najliczniejsza Polonia żyje w Stanach Zjednoczonych. Duże skupiska emigracji polskiej i osób polskiego pochodzenia znajdują się w Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, a także na Litwie, Białorusi i Ukrainie.


Witold Janczys:

View Comments (17)

 • Litwini są najwyrazniej przerażeni ze muszą stosować europejskie normy w stosunku do mniejszości polskiej.@0 lat zwodzili rządy Polskie a teraz musza otwarcie powiedzieć: jestesmy nacjonalistani albo prawo mniejszościwe /europejskie / wprowadzić Boją sie nawat wlasnej Konstytucji 3 -go Maja, bo przeciez Konstytucja 3 -go Maja jest Konstytucja obydwu zaręczonych narodów RON

 • Bury : To nie jest ścisłe. Zacytuję poniżej fragment "Historii Litwy" Zigmnatasa Kiaupy, Jurate Kiaupiene i Albinasa Kunceviciusa, tłumaczonej na polski (Wydawnictwo Naukowe PWN 2007; oryginał litewski wydany w Wilnie w roku 2000):
  " Takim trudno wywalczonym kompromisem było prawo określane jako "zaręczenie wzajemne obojga narodów", uchwalone przez sejm 20 października 1791 r. Posłowie z Korony na mocy tego aktu zalegalizowali wspólną armię, skarb oraz urzędy centralne (komisje). Poszli na ustępstwo, godząc się, by Korona i Wielkie Księstwo Litewskie miały równą liczbę czlonków w tych komisjach. Posłowie litewscy 20 października 1791r. osiągnęli swój główny cel, będący przedmiotem długotrwałych polemik ze stroną polską : uznanie Wielkiego Księstwa Litewskiego za równorzędną część dualistycznej Rzeczpospolitej. Akt wzajemnej gwarancji ( "zaręczenia") otrzymał taki sam status jak akt unii lubelskiej, uzgodniono też, że stanie się integralną częścią pacta conventa".

 • @ Piotr
  Litwini nie będą świętować z nami rocznicy 3 maja choćby z tego względu, że konstytucja likwidowała resztki odrębności WKL.

 • Piotr : A ja się spodziewam, że prędzej Białorusini. Ich przodkowie stanowili w WKL większość, a w każdym razie było ich znacznie więcej niż chłopów litewskojezycznych. Zapominamy stale, że dzisiejsza Litwa to tylko kawałek dawnego WKL, z którym Polska tworzyła unię.
  Dzisiaj na Białorusi panuje Łukaszenko. Wiecznie panować tam nie będzie. Po jego odejściu przyjdzie czas na ocieplenie relacji z Polską.
  Na szowinistycznych Litwinów bym nie liczył. Ich krępuje irracjonalny strach przed narodowym unicestwieniem. Tak to często mają małe nacje.

 • Mam nadzieję, że dożyję jeszcze czasów kiedy Litwini wspólnie z nami będą świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 • Bury : To prawda, ale - jak słusznie piszesz - gdybanie nie ma sensu. Trudno było wymagać od przywódców Stronnictwa Patriotycznego, aby przewidzieli w roku 1791, że Francuzi kilkanaście lat później pokonają koalicję austro-prusko-rosyjską i wejdą ze swoimi wojskami na ziemie polskie.

 • @ krzysztof
  Gdybanie nie ma oczywiście sensu, ale nie podejmując reform Sejmu Wielkiego, Polska być może przetrwałaby do wojen napoleońskich i kongresu wiedeńskiego, a wtedy sytuacja wyjściowa byłaby jednak lepsza.

 • Bury : W historii bywają sytuacje bez wyjścia. Z tą konstysucją majową było trochę tak - przy zachowaniu wszelkich proporcji- jak z powstaniem w getcie warszawskim. Oczywiście można było jej nie uchwalać, ale wówczas zapaść cywilizacyjna państwa, celowo utrzymywanego przez silnych sąsiadów w anarchii, tylko pogłębiałaby się. Trwałby żywot anachronicznego już wówczas protektoratu rosyjskiego pod nazwą Rzeczpospolita i w końcu tak czy inaczej nastapiłaby jego implozja. Na podobieństwo implozji ZSRR pod koniec XX wieku. Nie można było zresztą wykluczyć dalszych rozbiorów Rzeczpospolitej, skoro w roku 1772 już jeden taki rozbiór nastąpił. Rosja i Prusy były bardzo prężnymi, pełnymi sił witalnych organizmami państwowymi, które w sposób naturalny, w rozumieniu procesów geopolitycznych, dążyły do ekspansji, poszerzania swojego terytorium.
  3 maja 1791 Polacy zrobili co mogli, żeby ratować strukturę państwa, żeby go unowocześnić, dostosować do warunków epoki schyłku XVIII wieku.
  Na krótką metę się nie udało. Została jednak wielka tradycja, została postępowania myśl państwowotwórcza. To, wbrew pozorom, bardzo dużo. Na tyle dużo, że po odrodzeniu państwowości polskiej, w sposób naturalny było się do czego odwołać.

 • A propos samej konstytucji majowej: nie ma się zbytnio czym aż tak bardzo ekscytować. Jej uchwalenie nie miało praktycznie żadnego znaczenia, a jeśli już - to chyba tylko takie, że zaniepokoiło naszych sąsiadów, skutki czego znamy.

 • Czekałem na opis wspólnego świętowania z braćmi Litwinbami. Okazuje się, że papier przyjmie wszystko, ale w działaniu bracia Litwini są konsekwentni. Konstytucja 3 Maja dotyczy także Litwy - a tu cisza.
  I cisza jest potrzebna przed BURZĄ.
  Drgnie w posadach Litwa cała, oby nie było to po fakcie. Niech się święci 3 Maja, niech zwycięża demokracja. Kołtunom pod rozwagę !

1 2