Błędna informacja wprowadziła zamieszanie w szkołach

73
Reorganizacja 14 szkół rejonu wileńskiego zostanie przeprowadzona Fot. Marian Paluszkiewicz

Błędna informacja, podana przez agencję prasową BNS, posiała niepokój wśród społeczności szkolnych rejonu wileńskiego. Rozpowszechniona informacja miała dotyczyć orzeczenia sądu na temat kompletacji klas w szkołach rejonu, nie zaś — jak podano — reorganizacji szkół.

W piątek BNS podało, że Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny odwołał tego dnia decyzję Rady Samorządu Wileńskiego o przyłączeniu 15 małych szkół rejonowych do większych.

— Orzeczenie sądu dotyczy wyłącznie kompletacji klas w szkołach rejonu wileńskiego. Nie chodzi o reorganizację szkół rejonowych. Myląc te dwie kwestie agencja prasowa wprowadziła w błąd społeczeństwo. Otrzymujemy telefony od dyrektorów szkół, rodziców z zapytaniami, czy poszczególne szkoły jeszcze będą działały i jaki będą miały status — poinformowała „Kurier” Lilia Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Jak nam powiedziała, decyzja o reorganizacji szkół już zapadła i w tej kwestii nie toczy się proces sądowy.

— W dodatku w podanej przez BNS informacji mowa o 15 szkołach. Reorganizacja dotyczy 14 szkół rejonu. Mniejsze szkółki zostaną przyłączone do większych, żeby w ten sposób zapewnić, choć przez jakiś czas, ich funkcjonowanie. Taka decyzja jest podyktowana brakiem środków. I naszym zdaniem to jest najbardziej rozsądne rozwiązanie — wyjaśnia Lilia Andruszkiewicz.

Tymczasem w dniu 13 sierpnia br. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny uchylił wstępną decyzję Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 24 marca br. w sprawie kompletacji klas w 2010/2011 roku szkolnym w 15 szkołach rejonu wileńskiego. Sąd uwzględnił skargę przedstawiciela rządu w powiecie wileńskim. Przedstawiciele samorządu rejonowego sugerowali w sądzie, że edukacja dzieci w wieku do lat 16, zamieszkałych na terytorium samorządu, jest prerogatywą samorządu. To właśnie funkcją samorządu jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dostępności do placówek oświatowych. W kwestii kryteriów kompletacji klas Samorząd Rejonu Wileńskiego niejednokrotnie zwracał się zarówno do prezydenta, Sejmu, rządu, ministra oświaty jak i Stowarzyszenia Samorządów. Obowiązujące obecnie kryteria bowiem stwarzają zagrożenia dla szkół wiejskich, przyczyniają się do ich likwidacji.

Jak nas poinformowała kierownik rejonowego wydziału oświaty, zatwierdzona w marcu kompletacja klas na razie ma charakter wstępny i we wrześniu zostanie skorygowana. Ostateczna decyzja ma zapaść do 1 października br., po przeanalizowaniu dokładnych danych dotyczących liczby uczniów w klasach.

— Zgodnie z rozkazem ministra oświaty co roku, do 31 marca, Rada samorządu zatwierdza komplety klas. Są to jednak tylko wstępne ustalenia. Ostateczne potwierdzenie kompletacji jest we wrześniu, kiedy już są wiadome konkretne dane na temat liczby uczniów w poszczególnych szkołach i klasach. Do tego czasu jeszcze te cyfry mogą się zmienić — powiedziała Lilia Andruszkiewicz.