Akcja sprzątania „Darom 2011” już w najbliższą sobotę!

16 kwietnia br. (w sobotę) odbędzie się tradycyjna akcja sprzątania „DAROM 2011”, podczas której mieszkańcy z całej Litwy pomogą przyrodzie uwolnić się od śmieci. Akcja ma na celu rozwijanie myślenia ekologicznego oraz postawy obywatelskiej wśród mieszkańców, a także zachęcanie do aktywnej postawy wspólnot lokalnych.

Przypominamy, iż 2011 r. jest ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Lasów, dlatego się cieszymy, że sporo wolontariuszy, którzy się zarejestrowali na stronie internetowej akcji „DAROM 2011” (www.mesdarom.lt), dużo uwagi poświęca właśnie lasom.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, trzeci rok z rzędu, bierze udział w tej akcji oraz zachęca do włączenia się do niej wszystkich mieszkańców, przedsiębiorstwa i organizacje rejonu wileńskiego.

Wszyscy, którzy chcą dołączyć do akcji i posprzątać w swej gminie, informację dotyczącą miejsc sprzątania, zbioru śmieci oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych, mogą znaleźć na stronie internetowej „DAROM 2011” www.mesdarom.lt lub na stronie internetowej Samorządu rejonu Wileńskiego www.vilniaus-r.lt, czy też skontaktować się ze specjalistą Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Sandrą Latvėnienė (tel. 210 9688, tel. kom. 868353151, e-mail: s.latveniene@vilniaus-r.lt).

Uprzejmie informujemy, iż śmieci będą wywożone wyłącznie z zarejestrowanych miejsc, toteż wspólnoty lokalne, które samodzielnie zorganizują sprzątanie określonego terytorium powinny poinformować o tym koordynatorów rejonu wileńskiego.

Pracownicy administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego zapraszani są do wzięcia udziału w sprzątaniu parku oraz pobrzeży jeziora Pikieliskiego (jez. Żałosy). Zbiórka o godz. 9.00 przy Dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach.

W roku bieżącym akcja „DAROM 2011” zachęca do wielorazowego  wykorzystywania przedmiotów towarzyszących nam na co dzień, toteż wszyscy uczestnicy akcji zachęcani są do przyniesienia swych telefonów komórkowych oraz telefonów przyjaciół, z których już nikt nie korzysta. Kierownicy zarejestrowanych miejsc sprzątania zarejestrują zebrane telefony oraz przekażą je dla skupującej stare telefony spółki „Greenfone LT”. Zebrane za stare telefony pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb akcji „Darom”. Działające telefony oraz telefony odnowione przez specjalistów zostaną przekazane do ponownego użytku, telefony niedziałające zostaną przerobione.

Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętna przyroda, do spotkania wiosny w bardziej czystym otoczenie.