Konferencja kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego

102
Przed zebranymi wystąpili wychowankowie Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie Fot. Marian Paluszkiewicz

Stan placówek oświatowych, wyniki egzaminów maturalnych i rekrutacji na uczelnie wyższe, osiągnięcia uczniów podczas konkursów i olimpiad, atestacja nauczycieli i kierowników szkół i przedszkoli, zmiany poustawowe w nowym roku szkolnym — to główne tematy konferencji kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego.

— W rejonie wileńskim mamy 6 gimnazjów, 20 średnich, 11 podstawowych, 3 początkowe, 6 szkół-przedszkoli. Z 46 szkół ogólnokształcących 37 — to szkoły z polskim językiem nauczania. Stanowią 56,5 proc. Pobiera w nich naukę 5 tys. 96 uczniów. Jest 18 szkół litewskich, w których się uczy 3 tys. 595 dzieci oraz 5 szkół z rosyjskim językiem nauczania, w których naukę pobiera 317 uczniów — o obecnym stanie placówek oświatowych w rejonie okalającym stolicę podczas wtorkowej konferencji mówiła Lilia Andruszkiewicz, kierownik wydziału oświaty rejonu wileńskiego.

Obecnie w rejonie działa 39 polskich grup przedszkolnych, do których uczęszcza 320 dzieci, czyli 63,4 proc. ogółu uczęszczających do przedszkola w rejonie dzieci.

W bieżącym roku liczba placówek przedszkolnych w rejonie powiększyła się o jeszcze jedną — w marcu swoje podwoje dla najmłodszych otworzyło polskie przedszkole-żłobek w Mickunach. Działają tu 2 grupy żłobkowe i 2 przedszkolne (ogółem 75 miejsc). Budowa została sfinansowana z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz środków Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wartość projektu opiewała na prawie 2 mln Lt. Prace renowacyjne tymczasem zostały przeprowadzone w Niemenczynie, Mejszagole, Kowalczukach, Niemieżu oraz w przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach. Dzięki środkom unijnym i wsparciu finansowemu samorządu rejonowego odnowiono pomieszczenia, przestarzałe wyposażenie placówek nauczania początkowego, zakupiono nowe meble oraz zaopatrzono przedszkola w Niemenczynie, Pogirach i Mejszagole w nowoczesny sprzęt komputerowy. Trwa renowacja Szkoły Średniej w Jałówce, remonty poszczególnych pomieszczeń w Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, w Szkole Podstawowej w Rzeszy, Szkole Podstawowej w Jęczmieniszkach, Szkole Średniej w Sużanach, Szkole Średniej im. J. Obrembskiego w Mejszagole, Szkole Średniej im. F. Ruszczyca w Rudominie, Szkole Średniej im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Konferencja była również okazją do podsumowania wyników egzaminów maturalnych i wstępnych. Z 1023 maturzystów, jak powiedziała kierownik wydziału oświaty, procent uczniów, którzy zdali egzaminy, waha się od 90,4 do 100.

— Najlepsze wyniki z polskich szkół miało Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, w którym 4 osoby otrzymały po 100 punktów z egzaminów, dwie osoby taki wynik miały w Szkole Średniej im. St. Moniuszki w Kowalczukach, po jednej osobie — w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie i Szkole Średniej w Rukojniach — poinformowała Lilia Andruszkiewicz.

W tym roku na studia wyższe dostało się 455 maturzystów, czyli 60 proc. ogółu. Najpopularniejsze uczelnie wyższe wśród uczniów rejonu — Uniwersytet im. M. Romera, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Uniwersytet Wileński, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Kolegium Wileńskie. 26 osób już niebawem rozpocznie studia na uczelniach zagranicznych. 19 proc. będzie kontynuowało naukę w szkołach zawodowych.

Mówiono również o wsparciu socjalnym dla uczniów. Wysokość takiego wsparcia, przeznaczonego na wyprawkę szkolną, wynosi 156 Lt. W 2008 r. wyprawkę szkolną otrzymało 2959 uczniów, w 2009 r. — 4711 uczniów. W ubiegłym roku prawo do wsparcia socjalnego uzyskało 5277 uczniów. Przewiduje się, iż w roku bieżącym wyprawkę szkolną również otrzyma ponad 5 tys. uczniów.

O dzieciach specjalnej troski mówił Roman Juchniewicz, kierownik rejonowej Służby Pedagogiczno-Psychologicznej.
— Cieszy, że w rejonie jest coraz mniej dzieci, którym zalecamy badania ws. kształcenia specjalnego. Obecnie z ogólnej liczby ok. 16 tys. dzieci w wieku od 3 do 18 lat mamy 300 dzieci specjalnej troski i ok. tysiąca dzieci z zaburzeniami mowy — poinformował Juchniewicz.

Julius Perveneckas, kierownik grupy gospodarczej rejonowego wydziału oświaty, przypomniał kierownikom placówek oświatowych o zasadach dowożenia uczniów do szkół.