Coraz więcej studentów prosi o pożyczki na naukę

122

Znacznie wzrosła liczba studentów biorących wspieraną przez państwo pożyczkę na studia. W tym roku Państwowy Fundusz Stypendialny zapłaci za nich odsetki. Spisy osób, które będą mogły podpisać umowy z bankami na zasadach ulgowych, zostaną ogłoszone dopiero w połowie października. Dla wielu to kłopotliwe, bo czesne za naukę muszą zapłacić już teraz.

Termin, do którego studenci mogli składać podania w sprawie pożyczek, upłynął. W tym roku Państwowy Fundusz Stypendialny otrzymał o wiele więcej podań niż w roku ubiegłym.

— W tym roku mamy o wiele więcej chętnych wzięcia pożyczki wspieranej przez państwo. W ubiegłym roku było prawie o 2 tys. mniej podań. Mamy 7 684 podania, na ogólną sumę 38 mln 676 tys. Lt. Na razie przed ogłoszeniem spisów mamy podstawową pracę — sprawdzić, czy zgłoszone przez studentów dane są zgodne z prawdą — poinformował w rozmowie z „Kurierem” dr Sigitas Renčys, dyrektor Państwowego Funduszu Stypendialnego.

Zdaniem Renčysa, niewątpliwie wpływ na to miał fakt, że Fundusz zapłaci odsetki.

— Za wszystkich studentów, którzy otrzymają pożyczki, zostaną zapłacone odsetki. Część socjalnie wspieranych studentów otrzyma wsparcie finansowe na częściowe pokrycie kosztów związanych z wydatkami na życie — dodał.

Jak powiedział, na takie ulgowe pożyczki mogą liczyć wszyscy studenci, którzy właściwie wypełnili formularze, oprócz tych, którzy mają zadłużenia dla Funduszu lub mają kłopoty na uczelni.

Spisy osób, które otrzymają pożyczki ulgowe, zostaną ogłoszone dopiero 13 października. Taki tryb wprowadził spore zamieszanie wśród braci studenckiej, bo część studentów już teraz musi zapłacić czesne za studia. Dla niektórych to oznacza podjęcie decyzji o kontynuowaniu studiów, zanim jeszcze nie mają informacji, czy otrzymają pożyczkę.

Dyrektor Funduszu Stypendialnego zapewnia, że nieporozumienia nie powinny wyniknąć i studenci, którzy złożyli podania, będą mieli możliwość później zapłacić za naukę.

Wszystkie uczelnie są poinformowane o trybie przyznawania stypendiów ulgowych. Wiedzą, którzy studenci zwrócili się z prośbą o pożyczki i dla nich specjalnie są terminy prolongowane, zanim zostaną załatwione wszystkie formalności — zagwarantował Renčys.

W tym roku studenci mogli prosić nie tylko o pożyczki na pokrycie kosztów studiów, ale również na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na życie. Z tego tytułu w ciągu roku można liczyć na sumę do 6 500 Lt. Pożyczka jest wypłacana w równych częściach co miesiąc, do 1 lipca. Oprócz tych pożyczek w tym roku na pożyczki ulgowe mogą liczyć również wyjeżdżający na studia za granicę. Ale wyłącznie na częściowe pokrycie kosztów studiów. Największa suma wynosi 7 800 Lt.
Na rozliczenie się studenci mają 15 lat. Pożyczone pieniądze powinni zacząć zwracać po upływie roku od czasu zakończenia lub przerwania studiów.