Podsumowanie XVII edycji konkursu „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”

160

Już po raz 17. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna” podsumowało wyniki corocznego konkursu szkół polskich „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”.

Konkurs — typujący najlepsze polskie placówki wśród szkół średnich, a także, od dziewięciu lat, wśród szkół podstawowych — obejmuje wszystkie polskie placówki stolicy oraz rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego.

Wskaźnik zakwalifikowania się na studia wyższe przez wiele lat był głównym kryterium rankingowania szkół. Przed czterema laty wprowadzono dodatkowe kryteria ocen — wyniki egzaminów z języka polskiego oraz egzaminów państwowych. Od bieżącego roku zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria.

— Tym razem ocenialiśmy też wyniki egzaminów z języka litewskiego, historii, matematyki i języków obcych. To, naszym zdaniem, pozwoliło sporządzić bardziej precyzyjny ranking szkół i dokładniej odzwierciedlić rzeczywistą sytuację — poinformował „Kurier” Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”, radny miasta Wilna.

Przed dziewięcioma laty w szranki ze szkołami średnimi stanęły również szkoły podstawowe. Wobec podstawówek stosuje się nadal dwa kryteria — liczba uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole średniej oraz liczba uczniów, którzy zdobywają wykształcenie średnie.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czwartek w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 14. Szerszą relację z jego przebiegu zamieścimy już w najbliższym wydaniu magazynowym.

 


Ranking polskich szkół średnich na Litwie w roku szkolnym 2010/2011

 .


.


Ranking polskich szkół podstawowych na Litwie w roku szkolnym 2010/2011