Nagrodzono najlepszych nauczycieli i najlepsze szkoły

134
Nagrody dla szkół–laureatek odebrali ich dyrektorzy wraz z zastępcami Fot. Marian Paluszkiewicz

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna” po raz 17. podsumowało wyniki corocznego konkursu szkół polskich „Najlepsza szkoła — najlepszy nauczyciel”.

W tym roku ranking szkół stał się jeszcze bardziej precyzyjny, bo zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria oceny. Podczas uroczystej akademii wręczania nagród najlepszym nauczycielom Odznaką Honorową „Bene Merito” został odznaczony wieloletni prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski.

— Promocja polskiej szkoły, czym również jest ten konkurs, nadal nie straciła na aktualności, a być może w dzisiejszych realiach stała się jeszcze bardziej aktualna. Przez 10 lat głównym kryterium oceniania szkół był wskaźnik zakwalifikowania się na studia wyższe. Przed czterema laty wprowadzono dodatkowe — wyniki egzaminów z języka polskiego oraz egzaminów państwowych. Od bieżącego roku zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria. Tym razem ocenialiśmy też wyniki egzaminów z języka litewskiego, historii, matematyki i języków obcych. Pozwala to dokonać o wiele dokładniejszej oceny — powiedział Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”, radny m. Wilna.

Najlepsze szkoły otrzymały ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe oraz pieniężne Fot. Marian Paluszkiewicz

Konkurs — typujący najlepsze polskie placówki wśród szkół średnich, a także, od dziewięciu lat, wśród szkół podstawowych — obejmuje wszystkie polskie placówki stolicy oraz rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego. I w kwestii oceny szkół polskich jest bardziej obiektywny od popularnego i opiniotwórczego rankingu szkół całej Litwy przygotowywanego przez tygodnik „Veidas”.

Uroczyste rozstrzygnięcie 17. edycji konkursu odbyło się w czwartkowe popołudnie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Uroczystość zgromadziła nauczycieli i dyrektorów szkół z całej Wileńszczyzny, a także wielu dostojnych gości. Obecni byli m. in. europoseł Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm Jarosław Narkiewicz, radca minister Stanisław Kargul, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer Jan Gabriel Mincewicz, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, a także przedstawiciele poszczególnych samorządów, członkowie Zarządu i prezesi szkolnych kół „Macierzy Szkolnej” oraz władze Domu Polskiego w Wilnie. Przybyła również delegacja z Polski — m. in. Stanisław Cygnarowski, wiceszef Departamentu Współpracy z Polonią w MSZ, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z Mirosławem Sielatyckim, podsekretarzem stanu w MEN RP.

Zdaniem Sielatyckiego, ten ranking, w którym są bardzo przejrzyste kryteria, pokazuje, że szkoły polskie na Litwie naprawdę dobrze uczą. Dodał też, że to świetny materiał dowodowy w rozmowach ze stroną litewską.

Pogratulować zaszczytnych tytułów swoim nauczycielom przyszli ich uczniowie Fot. Marian Paluszkiewicz

W opinii Kwiatkowskiego, ogólne wskaźniki szkół w ubiegłym roku szkolnym są dobre. Jak poinformował, z 1 215 tegorocznych maturzystów 90 proc. przystąpiło do egzaminów państwowych. Składali w większości po 3 egzaminy. 50 proc. uczniów otrzymało z egzaminów państwowych 50-100 punktów, 12 proc. — 90-100 punktów. W tym roku na studia wyższe zakwalifikowało się 72 proc. maturzystów szkół polskich, prawie tylu, co w roku ubiegłym. Najwyższy wskaźnik był przed trzema laty — 78 proc. Coraz więcej uczniów po ukończeniu szkoły wybiera zagraniczne uczelnie. W tym roku na studia za granicą wyjechało 132 maturzystów, więcej niż w latach poprzednich.

W tegorocznej edycji w nominacji szkół średnich Wilna, miast rejonowych oraz rejonów wiejskich wyróżnienia przyznano następującym szkołom: w kategorii szkół miejskich: Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie, Szkole Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie; w kategorii szkół miast rejonowych: Szkole Średniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach; w kategorii szkół rejonowych: Szkole Średniej im. E. Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim, Szkole Średniej w Ławaryszkach w rejonie wileńskim oraz Szkole Średniej w Mickunach w rejonie wileńskim.

Przed dziewięcioma laty w szranki ze szkołami średnimi stanęły również szkoły podstawowe. Wobec podstawówek stosuje się nadal dwa kryteria — liczba uczniów, którzy kontynuują naukę w szkole średniej oraz liczba uczniów, którzy zdobywają wykształcenie średnie. Uwzględniono więc wyniki w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2010/2011. Wyróżnienia otrzymały: Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła Podstawowa w Kamionce w rejonie solecznickim, Szkoła Podstawowa w Podborzu w rejonie solecznickim, Szkoła Podstawowa w Mościszkach w rejonie wileńskim, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie w rejonie wileńskim, Szkoła Podstawowa w Wesołówce w rejonie wileńskim.

Ogłoszono również zdobywców najważniejszej nagrody, czyli laureatów wśród polskich szkół średnich na Litwie w roku szkolnym 2010/2011. Konkurs zakłada trzy nominacje: w kategorii szkół m. Wilna, szkół miast rejonowych oraz szkół rejonowych. W kategorii szkół miasta Wilna miano laureata otrzymało Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, w kategorii szkół miast rejonowych — Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim, w kategorii szkół rejonowych — Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim oraz Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim.

Józef Kwiatkowski z rąk Stanisława Cygnarowskiego otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” Fot. Marian Paluszkiewicz

Dyrektorzy szkół laureatek konkursu zgodnie przyznają, że największy wkład w wysokie notowania szkoły wnoszą nauczyciele, dlatego regulamin konkursu zakłada również przyznawanie wyróżnień nauczycielom poszczególnych przedmiotów.

Miano najlepszego przypada w udziale nauczycielom, których uczniowie wykazali się wysokimi wynikami na egzaminach państwowych. Wybrano także najlepszych nauczycieli szkół podstawowych.

— Takie wyróżnienie jest dla każdego nauczyciela nie tylko wielką nagrodą za to, co już dokonał, ale również motywacją do dalszej pracy i nowych wyzwań. Niezmiernie cieszy fakt, że w tym roku zostały wprowadzone kolejne cztery kryteria, które pozwoliły sporządzić bardziej precyzyjny ranking szkół, który wyłonił te najlepsze. Cieszę się, że Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, w której pracuję, po raz kolejny jest wśród nich — dzieliła się z „Kurierem” swoimi refleksjami Joanna Szczygłowska, która otrzymała wyróżnienie jako najlepsza polonistka.

Zarówno najlepsze szkoły, jak i najlepsi nauczyciele otrzymali dyplomy, kwiaty i nagrody rzeczowe oraz pieniężne ufundowane przez sponsorów — Senat RP, MEN RP, Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, AWPL, Zarząd Krajowy „Wspólnoty Polskiej” w Warszawie, samorządy, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, „Macierz Szkolną”.

Niezwykle miłym akcentem uroczystej akademii było uhonorowanie wieloletniego prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego. Z rąk Stanisława Cygnarowskiego otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito”, nadawaną przez ministra spraw zagranicznych RP, ustanowioną jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.


WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Nina Jelizarenko, nauczycielka matematyki, Szk. Podst. w Kolonii Wileńskiej
Anna Stankiewicz, nauczycielka klas początkowych, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Iwona Gudaniec, nauczycielka jęz. niemieckiego, Szk. Podst. w Mościszkach
Jolanta Steckiewicz, nauczycielka religii, Szk. Podst. im. M. Zdziechowskiego w Suderwie
Reda Kazimierewicz, nauczycielka historii, Szk. Podst. w Wesołówce
Teresa Silko, nauczycielka języka polskiego, Szk. Podst. w Kamionce
Grażyna Lubkiewicz, nauczycielka klas początkowych, Szk. Podst. w Podborzu

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE CHEMII I BIOLOGII

 

Anna Bielasz, Gimn. im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu
Danuta Mureikienė, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Andżelika Nowogrodzkaja, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Irena Bogdziewicz, Szk. Śr. im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE GEOGRAFII I INFORMATYKI

 

Teresa Brazewicz, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Andrzej Miłosz, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE PLASTYKI I TECHNOLOGII

 

Regina Koszewska, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Danuta Jepifanowa, Szk. Śr. w Trokach

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE MATEMATYKI

 

Krystyna Czupryńska, Gimn. im. Jana Pawła II w Wilnie
Helena Koszewska, Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Teresa Michniewicz, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Olga Narkun, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Maria Kwiecień, Szk. Śr. w Awiżeniach
Danuta Aluk, Szk. Śr. im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Irena Kalinowa, Gimn. im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Wanda Raczyńska, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE HISTORII

 

Waleria Adamaitis, Szk. Śr. im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole
Lilia Gajewska, Szk. Śr. w Bujwidzach
Beata Kowalewska, Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Krystyna Karpicz, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach
Albert Wołk, Szk. Śr. w Ławaryszkach
Alina Narkiewicz, Szk. Śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH

 

J. ANGIELSKIEGO

Nina Sienkiewicz, Gimn. im. Jana Pawła II w Wilnie
Władimir Dubrowskij, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Mirosława Wartacz–Wartecka, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Tatjana Kałasznik, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie
Aelita Użdalewicz, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

 

J. NIEMIECKIEGO

Weronika Grakalskienė, Szk. Śr. w Bujwidzach

 

J. ROSYJSKIEGO

Stanisława Kaczanowska, Gimn. im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Walentyna Grablewska, Szk. Śr. w Ławaryszkach
Anna Czerniawska, Szk. Śr. im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Lidia Ukrainiec, Gimn. im. F. Ruszczyca w Rudominie
Janina Mejłun, Szk. Śr. im. M. Balińskiego w Jaszunach

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKA LITEWSKIEGO

 

Halina Stankiewicz–Mordas, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie
Marijana Lachovičienė, Szk. Śr. w Sużanach
Ona Avižinienė, Szk. Śr. w Mickunach
Violeta Volskienė, Gimn. „Żejmiana” w Podbrodziu
Marija Česonienė, Szk. Śr. im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Loreta Skulskytė, Szk. Śr. im. Sz. Konarskiego w Wilnie
Julija Bazevičienė, Szk. Śr. w Bujwidzach
Irena Proczuchanowa, Gimn. im. F. Ruszczyca w Rudominie
Inga Kulienė, Gimn. im. Jana Pawła II w Wilnie

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE POLONIŚCI

 

Beata Kosowska, Szk. Śr. im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
Danuta Szejnicka, Gimn. im. Jana Pawła II Wilnie
Joanna Szczygłowska, Szk. Śr. im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
Elwira Bielawska, Gimn. im. A. Mickiewicza w Wilnie
Wacława Iwanowska, Gimn. w Ejszyszkach
Lilia Kutysz, Gimn. im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
Irena Karpavičienė, Gimn. im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
Ilona Herman, Gimn. im. F. Ruszczyca w Rudominie
Wiktor Kirkiewicz, Szk. Śr. w Mickunach
Janina Gaidienė, Szk. Śr. im. E. Orzeszkowej w Białej Wace