Waldemar Tomaszewski: „To jest całkowita kompromitacja rządu”

111
Fot. ELTA

„Chciałbym podkreślić, że ten rok był rokiem wyborów samorządowych — 27 lutego odbyły się wybory do samorządów kraju. Na pewno powodem do radości jest to, że wyniki tych wyborów były bardzo przychylne dla siły politycznej — Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL)” — oświadczył przewodniczący tej partii politycznej, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski.

23 grudnia w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się konferencja prasowa z posłem do Sejmu, przewodniczącym Związku Polaków na Litwie Michałem Mackiewiczem oraz posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym AWPL Waldemarem Tomaszewskim. Konferencja ta miała tytuł „Przegląd wydarzeń roku i ostatnie działania Rządu, skierowane przeciwko samorządom i wspólnotom lokalnym”.

Jak wiadomo, AWPL jest partią regionalną, która jednoczy wyborców różnych narodowości. W wyborach samorządowych z list wyborczych AWPL startowało ponad 400 kandydatów. Około czterdziestu z nich — Litwini. Jeden z kandydatów AWPL narodowości litewskiej zdobył mandat w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Według W. Tomaszewskiego, AWPL stała się partią, jednoczącą „całą miejscową społeczność”.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zdobyła około 7 proc. głosów w skali kraju i zajęła wysokie 5 miejsce — to był najlepszy wynik z wcześniej osiągniętych przez AWPL w wyborach samorządowych. Na skalę Litwy, w siedmiu samorządach kraju AWPL otrzymała 63 mandaty członków rad samorządów. Po poprzednich wyborach AWPL miała swoich przedstawicieli w pięciu samorządach.

W rejonach wileńskim i solecznickim wyborcy oddali absolutną większość mandatów dla AWPL — odpowiednio 19 z 27 i 22 z 25 i tymi samorządami AWPL kieruje samodzielnie. W innych rejonach, w których Akcja Wyborcza Polaków na Litwie ma swoich przedstawicieli — Wisagini (2 mandaty), szyrwinckim (2), trockim (5), mieście Wilno (9) i w rejonie święciańskim (4) — AWPL wchodzi w skład koalicji rządzących.

„Niemalże wszystkie partie wyraziły chęć współpracy z nami, z wyjątkiem jednej lub dwu. Jak widać, jest to dobra ocena naszej pracy” — mówił W. Tomaszewski.

W. Tomaszewski wyraził nadzieję, że Akcja Wyborcza Polaków na Litwie odniesie sukces również w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. „Wybory samorządowe pokazały, że mamy możliwość przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy” — twierdzi z przekonaniem Tomaszewski. A to oznaczałoby, że w Sejmie AWPL miałaby około dziesięciu, może nawet więcej swoich przedstawicieli, co by pozwoliło stworzyć własną frakcję i potencjalnie dałoby możliwość formować większość rządzącą.

Niedoskonała ustawa. Waldemar Tomaszewski ubolewa, że ustawa o wyborach „jest niedoskonała w tym miejscu, gdzie chodzi o formowanie okręgów wyborczych”. Poseł do Parlamentu Europejskiego uważa, że między poszczególnymi okręgami są olbrzymie dysproporcje.

Zdaniem Tomaszewskiego, Główna Komisja Wyborcza nie potrafi właściwie podzielić Litwy na okręgi: na przykład, Wilno ma zaledwie dziesięć okręgów wyborczych i każdy z nich składa się z maksymalnej liczby wyborców (około 45 tys.), podczas gdy Kowno ma osiem okręgów wyborczych, które mają zaledwie po 30-31 tys. wyborców.
Polityk narodowości polskiej zauważa w tym działaniu odcień polityczny — wszyscy wiemy, że we wszystkich okręgach Kowna zwycięża jedna z partii rządzących, więc trudno byłoby oczekiwać jakichkolwiek zmian.

Uczciwi politycy. „Nasi przedstawiciele pracują uczciwie. W ciągu 17 lat, kiedy sprawowaliśmy władzę na Wileńszczyźnie, żaden z przedstawicieli naszej partii nie był zamieszany w skandal korupcyjny — powiedział polityk. Według Tomaszewskiego, AWPL „z zasady nie przyjmowała pieniędzy od struktur biznesowych”.

O działaniach Rządu. Druga część konferencji, według Waldemara Tomaszewskiego, była poświęcona omówieniu „działań Rządu, skierowanych przeciwko samorządności, przeciw wspólnotom lokalnym”.

Lider partii regionalnej poruszył bardzo drażliwą kwestię — ogrzewanie mieszkań. W wielu samorządach ceny za ogrzewanie poszły w górę. Na przykład, w Wilnie ceny za ogrzewanie mieszkań wzrosły nawet o 50 procent. Ludzi nie stać na zapłacenie tak olbrzymich rachunków za ogrzewanie.

— Pozostaje nam tylko ubolewać, że Rząd kraju nie zrobił nic, by ceny paliwa były niższe.

Zdaniem Tomaszewskiego, Litwa nie posiada strategicznego planu w dziedzinie energetyki, choć kraj mógłby pomyślnie korzystać z biopaliwa. Temat ten jest poruszony tak w programie wyborczym AWPL, jak i w prezydenckim programie Waldemara Tomaszewskiego.

Na Litwie istnieją ogromne rezerwy biopaliwa. Około 800 tys. ha ziemi na Litwie leży odłogiem — i ten potencjał może być stosowany do produkcji biopaliwa. A to — i tanie ciepło, i nowe miejsca pracy, i niezależność energetyczna. „Mam nadzieję, że nowa koalicja, która powstanie po następnych wyborach parlamentarnych, włoży wiele wysiłku do tej dziedziny, co pozwoli nam wykorzystać ten potencjał Litwy” — stwierdził polityk.

Kosmiczne rachunki. Dzisiaj, zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, ludzie otrzymali kosmiczne rachunki za ogrzewanie domów — i nie było „żadnych działań ze strony Rządu”. Polityk podkreślił, że trzeba szukać też rezerw samorządów, aby pomóc ludziom: „W samorządach przez nas zarządzanych takie procesy mają miejsce — Samorząd Rejonu Wileńskiego około 40 procent ceny ciepła dotuje z budżetu samorządu. Tylko dwa samorządy Litwy pomagają ludziom w czasach kryzysu płacić za ogrzewanie — to Samorząd Miasta Poniewież i Samorząd Rejonu Wileńskiego”. W rejonie wileńskim mieszkańcy płacą tylko 19,27 centów za 1 kWh, podczas gdy w Wilnie 1 kWh kosztuje około 27 centów.

W ten sposób Samorząd Rejonu Wileńskiego pomaga ludziom: „Roczne koszty samorządu na te dotacje wynoszą około 6 mln litów” — powiedział Tomaszewski. Ponadto, około jednego miliona litów Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznacza na dotowanie zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Jeszcze tenże samorząd zwalnia rolników na sumę około miliona litów rocznie od podatku za ziemię. Całe wsparcie Samorządu Rejonu Wileńskiego mieszkańcom wynosi więc około 8 milionów litów rocznie. Rejon wileński zamieszkuje około 100 tys. osób (3 proc. wszystkich obywateli). Podobnie, zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, mogą postępować też i inne samorządy. Wtedy takie finansowe wsparcie dla mieszkańców w skali całego kraju wynosiłoby około 250 mln litów.

A co robi Rząd? „Nie zdziwcie się, ale Rząd zachowuje się tak, jakby był nie z tego świata” — twierdzi poseł do Parlamentu Europejskiego.

Przedstawiciel Rządu w okręgu wileńskim Jurgis Jurkevičius 8 grudnia bieżącego roku zwrócił się do administracji rejonu wileńskiego z żądaniem: „W sprawie zmiany decyzji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-357 z dnia 2009-11-19”, w którym domagał się anulowania decyzji Rady Rejonu Wileńskiego w sprawie dotacji za ogrzewanie. „Bezprecedensowe działania” — twierdzi Tomaszewski. Według polityka, rząd powinien okazać więcej pomocy samorządom, ale nie wymagać od nich podjęcia decyzji, wymierzonych przeciwko miejscowej ludności.
Samorząd Rejonu Wileńskiego nie wypłaca premii dla swoich pracowników, jak to jest w innych samorządach, nie kupuje luksusowych samochodów, a realnie pomaga ludziom przetrwać trudne czasy.

— Powyższe działania są całkowitą kompromitacją Rządu, bo, jeżeli dobrze rozumiem, przedstawiciel Rządu pracuje w imieniu tegoż Rządu — oświadczył poseł do Parlamentu Europejskiego.

Presja finansowa. W 2011 r. Rząd wyznaczył Samorządowi Rejonu Wileńskiego pozyskać około 44 mln litów przychodów finansowych. W 2012 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego powinien pozyskać 54 mln litów dochodów fizycznych. Wzrost o 20 procent! „Skąd ma się wziąć ten wzrost, jeżeli prognozowany wzrost PKB w przyszłym roku, według tego samego Rządu, będzie wynosił zaledwie 2,5 proc.?” — dziwił się polityk. Wszystko wskazuje na to, że jest to polityczna decyzja dla samorządu, który dobrze sobie radzi i nie należy do rządzącej większości — przeznaczyć po prostu mniej pieniędzy.

Dyskryminacja mniejszości narodowych. Odpowiadając na pytanie o sytuacji mniejszości polskiej na Litwie w ostatnich latach, Waldemar Tomaszewski powiedział, że nowa wersja Ustawy o Oświacie, przyjęta przez większość rządzącą, jest dyskryminacyjna. Ponadto, ta ustawa może być uznana za sprzeczną z prawem międzynarodowym, ponieważ Konwencja o Ochronie Mniejszości Narodowych (art. 22) głosi, że nowe przepisy prawne nie mogą pogarszać sytuacji mniejszości narodowych. Waldemar Tomaszewski wyraził nadzieję, że nowa większość rządząca odnajdzie w sobie wystarczająco odwagi i determinacji, aby odwołać tę ustawę.

U schyłku roku Waldemar Tomaszewski określił ten rok jako „niepomyślny w sferze ochrony mniejszości narodowych”, tym bardziej, że przed dwoma laty została uchylona ustawa o mniejszościach narodowych — i już od dwóch lat mniejszości narodowe na Litwie żyją bez ustawy broniącej ich praw.

Biuro prasowe AWPL

120 KOMENTARZE

 1. do Kazimierz Kransztadzki:
  Widzę, że uważnie czytasz moje komentarze.
  No to opowiedz nam — Jak tam było z tą budową stadionu Tysiąclecia w Szeszkinie w Wilnie w latach 2007-08.

 2. Moim skromnym zdaniem nie ma co wybrzydzać.Aktualnie nie ma lepszej opcji dla Wilniuków jak głosowanie na AWPL.
  Jeśli powstałaby nowa partia z nowym lepszym programem, mająca szansę zaistnieć i przekroczyć próg 5% to byłoby się nad czym zastanawiać.Powstaje tylko pytanie czy nowa partia dostała by się do sejmu, cz tylko osłabiła by AWPL na tyle że obie by przegrały.
  Teraz trzeba mobilizować się pod hasłem w jedności siła i wszyscy do urn.Koalicja z mniejszością rosyjska,białoruską i opozycją litewską to rozsądny i wartościowy sojusz, wytrącający wiele argumentów rządzącym i nacjonalistom.

 3. do hem: już conajmniej trzy razy zadajesz to samo pytanie, na które dana ci była odpowiedź. Kłopoty z pamięcią to może być poważny objaw. A propos twoich zarzutów do AWPL: skoro jesteś odkrywcą jakiegoś wielkiego spisku i przekrętu to jeszcze nie stoisz pod drzwiami prokuratora???

 4. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na ostatni post(105) czołowego awupelowskiego ideologa K.Kransztadzkiego.
  Ale kompromitacja! To takie traktowanie wyborców i to przed wyborami Sejmowymi…
  Wilnianie czekają, a cały aktyw partyjny nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytanie:
  Jak tam było (p.97), 100-milionowy skandal z budową stadionu Tysiąclecia w Wilnie w latach 2007-08. Reprezentanci AWPL we władzach miasta. I co? Nic nie słyszeli, nic nie wiedzieli, nic nie rozumieli? Jak tam było?

 5. do jurgis 104:
  Masz rację, nie ma ideałów, szczególnie w polityce, ale na tle innych lt. partii AWPL jawi sie jako opoka uczciwości i wierności wyborcom. Nowi wyborcy ?AWPL będa ta partie wzbogacać i unowocześniać. Wzyzcy , co do jednego Polacy i inne mneijszości narodwe powinny gremialnie głosowac na jedyna partie broniąca ich interesówi i interesów wszystkich mieszkańców LT:
  http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=265%3Allra-padti-galima-visada-tereikia-politins-valios&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl

  http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Avaldemar-tomaevski-mes-nesakome-kad-reikia-gyventi-siningai-mes-taip-gyvename&catid=42%3Aaktualia&Itemid=59&lang=pl

 6. Polityka to trudna sztuka dokonania wyboru. Wybór jest dokonywany zwykle w sposób negatywny. Oznacza to, że nie glosujemy zazwyczaj za określoną „linią”, czy „programem”.
  Zwykle głosujemy „przeciw” dając zarazem wyraz swojej dezaprobacie względem czynników, z którymi się nie zgadzamy a którymi często nawet gardzimy.
  Nie ma tym nic złego, nie musimy tego wstydzić ponieważ tacy właśnie jesteśmy.
  Dajemy nasze votum tym, którzy są nam bliżsi. Być może dlatego, że nie lubimy jak ktoś nas poucza mówić „co jest dobre a co złe”.
  Sami lubimy decydować o tym co jest dla nas naprawdę dobre:)
  Czasem dokonuje się to na przekór „obowiązującej”, „wygodnej”, czy rzekomo „słusznej” linii politycznej.
  Najciekawsze jednak jest to, że podejmujemy wyzwanie i dokonujmy intuicyjnie słusznego wyboru!
  Nasza psychika (wrażliwy instrument) z automatu wskazuje nam to, co pozwala nam przetrwać. Nam i zarazem przyszłym pokoleniom noszącym nasze DNA:)
  Dlatego jako zwolennik determinizmu jestem chronicznym optymistą:)!

 7. Budziku, jestes hyper optymista by w srodku zimowej nocy wydac cos bazowego. Rowniz szanuje determinizm lecz on prowadzi mnie do co raz bardziej stanowczego pesymizmu. Jak to moze byc?

 8. Pani 110
  Nawet zimowa noc nie powinna nas skłaniać do pesymizmu. W sukurs pozytywnemu myśleniu zawsze idą bajki dla dzieci, które piszą przecież dorośli na podstawie własnego doświadczenia życiowego i własnych, poważnych spostrzeżeń i przemyśleń.
  W efekcie przełożenia poważnych zagadnień na język „dzieci” powstają bardzo ważne dzieła, z pozoru błahe ale zarazem jakże wnikliwie traktujące o otaczającym nas świecie i zarazem nas samych.
  Dobry przykład: słowacka bajka pod nazwą „Kum i Plum”. Ponadczasowe cytaty to:
  – …”słonko słoneczkuje, chmurki chmurkują a Ty ciągle charaponek”…
  – …”dzionek jak marzonek a Ty chraponek”…
  i wreszcie…
  – ….”To lubienie jest Kuma,
  a jak Kuma to i Pluma. To lubienie wszystkiego i cieszenie się z tego!”…

 9. no, to fajniutki jestes Budziku. Wszystko co piszesz tu [i nie tylko] bardzo trafne. Ja chraponek ciagle jednoczesnie cieszenie sie, lubienie i pociecha. A do pesymizmu sklania myslonek na determi[o[nek, uogolnionek i globalonek. Pisz do nas tu czesciej i wiecej. Podsycaj swoja bogata wspolczesna polszczyzna.

 10. Pani 112
  Polityka globalna zawsze będzie przyprawiać o ból głowy:)
  Nic to, bowiem nie powinniśmy irytować się kwestiami na jakie nie mamy żadnego wpływu:) Szkoda zdrowia:)
  Tymczasem w wymiarze realnym, także realny wpływ posiadamy na zdarzenia, które postępują w regionie, najbliższej okolicy.
  Serdecznie dziękuję za ciepłe słowa lecz osobiście widzę na tym forum bardzo wiele „mądrych głów”, które trafnie traktują opisując rzeczywistość.
  Mi pozostaje szorować im buty i kawę parzyć. Nie mniej czasem, z pewnością kilka zdań nie omieszkam napisać

 11. Tez lubie to forum. Odwiedzaja go zangazowane bogate mysla o dziejach naszych osoby {DZIEJACH NASZYCH}. Buty w Wilnie szorowac nikomu nie muszisz. W hole samorzadu wilenskiego stoja mechaniczne szczotki. Jest tam kawiarenka z dobra kawa. Lepiej przywiez tu do rejestracji u nas jakas org. Zastanowmy sie nad tym. Pisales ze masz wiele obszarow aktywnosci w Polsce, Slowacji, Niemczech. To intryguje. Jasne ze chcialabym wiedziec merytum, jesli mozna, nieco je odslonic …

 12. Pani 114
  Jeśli jest tam dobra kawa, to jest to zarazem skuteczna zachęta do złożenia wizyty:) Natomiast nie polecam automatycznych szczotek do czyszczenia obuwia: ich użycie to spore ryzyko dla powierzchni buta:) Zdecydowanie preferuję metody bardziej tradycyjne.
  Co do rzekomych obszarów mojej aktywności, to należy to między bajki włożyć. Jestem wprawdzie dosyć mobilny, jednakże z pewnością nie kieruję jakąś wielką, międzynarodową korporacją:)
  Nie puszczajmy zanadto wodza fantazji. Często jest tak, że słowo „kontakty” brzmi prestiżowo sugerując poważne powiązania biznesowe. Tymczasem kontakty mogą dotyczyć rodziny, przyjaciół itp. Ziarko pracy także może wpaść do tego wiaderka piasku ale nie przeceniałbym jego znaczenia

 13. No, nie nie kojarze Budzika z wielka korporacja. Raczej z osoba wykonujaca, jesli nie wolny zawod, to takie robotki ktore daja troche luzu, troche roznych kontaktow z ludzmi, troche swiezych wrazen i jak mniej rutyny badz kontroli innych. Co do szczotki mechanicznej w holu VS – jest ona na dziwo lagodna. Tez naogol ich sie obawiam lecz obserwujac chetnie nia poslugujacych sie zdecydowalam sie wyprobowac. Dobrze sie wykazala. Jednak przeciez nie o szorowaniu butow pisales. Pisales o blyskotliwosci umyslow. Nie widze tu pod tym wzgledem czyjejkolwiek wyzszosci nad toba.

 14. Pani 116
  Niestety nie mogę zaspokoić Twojej ciekawości. Postanowiłem zadbać o zachowanie minimum anonimowości. Jest to ważne, aby zachować na forum internetowym minimum „higieny” cele zapewnienia sobie minimum bezpieczeństwa:)
  Proszę wybaczyć – to nic osobistego.

 15. Rozumiem. To prawda. Niestety my obywatele i rezydenci RL jestesmy narazeni na najrozniejsze szykany. Mialam czcionki ze znakami dyakrytycznymi i nie mam. Mam takze bardziej dotkliwe kary same uczestniczenie w forum, nie tylko przyjemnosc pisania ze znakami dyakrytycznymi. Wiem ze bylam bym odnaleziona w kazdym przypadku. Mialam okazje nawet wyprobowac jak to sie robi. Mysle, jednak, ze sie odwazysz wkrotce i sie ujawnisz jak kilka innych tu piszacych Polakow z RP. Nie mysle ze oni nie potrafia obronic sie w wirtualnej sieci. I w realu swietnie w RL dzialaja.

 16. Wgorach! Na sniegu! Pod sloncem! Tez mam snieg z ekstremami. W miesci – brudny na jezdni i nieczyszczonych chodnikach. Nawet slynny milioner tym razem nie musial po snieg wyruszac za okreg polarny. Spotkalam go wczoraj, pieszo po tym sniegu w drogich pantoflach. Mial smutna mine lecz poruszal sie zgrabnie.//Ekstrem 2. Za miastem duzo sniegu bialego i puszystego na dchach, na galeziach drozkach i sciezkach. I te ostatnie na dzialce mam codziennie odsniezac, jak i dach cieplicy, jeszcze rabac drewno i palic piecy/// Wesolego snieznego szalenstwa Ci, Kmicicowi, Markowi i innym na stokach szalejacym i opalajacym sie.

Comments are closed.