1
Na Litwie rosną szeregi długotrwale bezrobotnych

Na Litwie rosną rzesze tzw. długotrwale bezrobotnych i brakuje wykwalifikowanej siły roboczej Fot. Marian Paluszkiewicz

Eksperci biją na alarm. Wśród młodzieży co trzeci jest bezrobotny. A mimo nieznacznego zmniejszenia się stopy bezrobocia niebezpiecznie rosną szeregi długotrwale bezrobotnych. Brakuje też wykwalifikowanej siły roboczej.

Litwa znajduje się na trzecim miejscu pod względem zmniejszenia się poziomu bezrobocia wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Bezrobocie w ciągu roku zmniejszyło się o 3 proc. i wyniosło 15,3 proc. Takie dane ogłosił Eurostat. Jednak Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej podaje również inne, już mniej napawające optymizmem dane, a mianowicie, że Litwa należy do niechlubnej trójki liderów pod względem bezrobocia w UE. Większe bezrobocie jest tylko w Grecji i Hiszpanii.

Zwłaszcza smutno wygląda sytuacja młodych ludzi na rynku pracy.

Jak podaje Litewski Departament Statystyki, w ubiegłym roku było 248,8 tys. bezrobotnych, o 42,3 tys. mniej niż w 2010 r. W tym poziom bezrobocia wśród mężczyzn w 2011 r. wynosił 17,8 proc., kobiet — 13 proc. Poziom bezrobocia młodzieży — osób w wieku 15–24 lat — w trzecim kwartale ub. roku wynosił 31,7 proc., czyli co trzecia młoda osoba poszukująca pracy jest bezrobotna. Eksperci mówią również o innej, niebezpiecznej tendencji w kraju — rosną rzesze tzw. długotrwale bezrobotnych i brakuje wykwalifikowanej siły roboczej.

— Wśród nowych bezrobotnych najwięcej jest zarejestrowanych już po raz drugi w okresie od roku do dwóch lat. Takie osoby stanowią 66,1 proc. Osoby, które nie posiadają zawodu, stanowią 44,2 proc. Tymczasem 29,1 proc. stanowią osoby, które miały ponad dwuletnią przerwę w pracy. 24, 8 proc. stanowiły osoby, które szukały pracy po raz pierwszy i nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego — podała dane statystyczne „Kurierowi” Milda Jankauskienė, główna specjalistka Litewskiej Giełdy Pracy.

Najwięcej jest osób nieposiadających zawodu i osób, które przez dłuższy okres były bez pracy. Tzw. długotrwale bezrobotni stanowią jedną z największych grup bezrobotnych, która znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat. Kolejnym zagrożeniem, które ostatnio szczególnie się uwydatniło na litewskim rynku pracy, jest bezrobocie strukturalne, czyli związane z niedopasowaniem popytu na pracę oraz podaży siły roboczej.

Milda Jankauskienė, specjalistka Giełdy Pracy mówi, że giełda wdraża różne projekty, które pomagają bezrobotnym znaleźć pracę. Niedawno wcielono w życie finansowany przez Europejski Fundusz Socjalny projekt pt. „Bądź aktywny na rynku pracy”.

— Podstawowym celem projektu było zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych młodych ludzi i zapewnienie im powrotu na rynek pracy. Projekt trwał półtora roku. Młodzi ludzie w wieku do 29 lat, zarejestrowani na terytorialnych giełdach pracy, mieli możliwość w trakcie projektu zdobyć potrzebne nawyki praktyczne bezpośrednio w miejscu pracy i w ten sposób odnaleźć się na rynku pracy — wyjaśniła specjalistka.

W projekcie udział wzięło prawie 3 tys. osób. 83 proc. młodych osób po wzięciu udziału w projekcie udało się zatrudnić.


NIEWESOŁE PROGNOZY

Tymczasem prognozy specjalistów, jeśli chodzi o sytuację na litewskim rynku pracy, nie napawają zbytnim optymizmem. Według sporządzonej przez Giełdę Pracy prognozy rynku pracy, w bieżącym roku sytuacja pozostanie nadal skomplikowana, pracy nie będzie miało ok. 200 tys. osób. W drugiej połowie roku zapowiada się zmniejszenie podaży pracy, a z powodu słabo rosnącej gospodarki sytuacja na rynku pracy w bieżącym roku nie będzie szybko ulegała poprawie.

Jednocześnie przeprowadzone przez Giełdę Pracy ankietowanie pracodawców wskazuje, że najwięcej miejsc pracy powstanie w sektorze prywatnym, a także w sferze usługowej i przemysłowej. Przy tym najwięcej wolnych miejsc pracy będzie w wyniku rotacji pracowników.

Jedna odpowiedź do Na Litwie rosną szeregi długotrwale bezrobotnych

  1. pani mówi:

    “…rosną szeregi długotrwale bezrobotnych ..” – to globalna polityka, globalnych korporacji, odbiera się określoną kadrę na przyszłość.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.