Wręczono nagrody Nauczycielom Roku

102

Nagrodzono najlepszych nauczycieli na Litwie. Tytuły „Nauczyciela Roku” otrzymali dwaj nauczyciele z Kowna oraz po jednym z Wilna, Możejek oraz rejonu jezioroskiego. Wśród nagrodzonych nauczycieli, niestety już tradycyjnie, zabrakło pedagogów ze szkół polskich. Wyjątkowo przed 13 laty w gronie nagrodzonych znalazła się polonistka ze Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie Anna Gulbinowicz.   

W środę w siedzibie rządu premier Andrius Kubilius i minister oświaty i nauki Gintaras Steponavičius wręczyli nagrody pieniężne, odznaczenia laureatów oraz dyplomy pięciu najlepszym nauczycielom na Litwie w roku 2011.

— Jesteście nauczycielami dyscypliny duchowej: sztuk pięknych, filozofii, etyki, języków.  Życzę, byście pielęgnowali zmysł twórczy w młodych ludziach, życzę pewności siebie i byście ją zaszczepili społeczeństwu — powiedział podczas uroczystości minister Gintaras Steponavičius.

W tym roku nagrody przypadły w udziale Laimie Skabickienė, lituanistce z Gimnazjum M. Račkauskasa w Możejkach, Leonidasowi Abariusowi, nauczycielowi muzyki z Gimnazjum Jezuitów w Wilnie, Romualdasowi Pučekasowi, nauczycielowi sztuk pięknych ze Szkoły Sztuk Pięknych w Dusetai w rejonie jezioroskim, Audronė Venslovienė, nauczycielce języka angielskiego z Gimnazjum J. Jablonskisa w Kownie oraz Dariusowi Klibavičiusowi, nauczycielowi etyki z Gimnazjum Jezuitów w Kownie.

Najmłodszy z nagrodzonych nauczycieli, Darius Klibavičius wyraził zadowolenie, że w tym roku szczególną uwagę zwrócono na nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Nagroda „Nauczyciel Roku” jest przyznawana dla nauczycieli za najbardziej znaczące dokonania w dziedzinie pedagogiki. Premię wyznacza i ich liczbę co roku ustala minister oświaty i nauki. Kandydatów zaś do premii zgłaszają zrzeszenia dyrektorów szkół oraz nauczycieli, założyciele placówek oświatowych, a także Ministerstwo Oświaty i Nauki (MON). Wielkość nagrody stanowi 15,6 tys. Lt.

Nagrodę MON ustanowiło w 1998 r. Dotychczas przyznano ją 72 nauczycielom.

W gronie laureatów tej nagrody państwowej wyjątkowo w 1999 r., jako pierwsza i na razie jako jedyna Polka, znalazła się polonistka ze Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie Anna Gulbinowicz.

— Byłam naprawdę zaskoczona, kiedy dowiedziałam się, że zostałam jedną z laureatek. Zawsze bardzo lubiłam swoją pracę i do dziś wspominam swoich uczniów i szkołę, której oddałam 40 lat — z wielkim rozrzewnieniem powiedziała w rozmowie z „Kurierem” Anna Gulbinowicz, dziś już emerytka. Wychowała wielu laureatów olimpiad z języka polskiego i literatury. Jest autorką podręcznika do literatury polskiej dla klasy 7 oraz współautorką podręcznika do literatury i gramatyki dla klasy 5.

Zapytana, jaki powinien być dobry nauczyciel, bez zastanowienia odpowiada, że przede wszystkim kochający dzieci, cierpliwy, wyrozumiały i twórczy.

— Cierpliwość się pojawia, gdy spojrzysz w oczy dziecka. Uczniów należy traktować jak równych sobie, wtedy będą ci ufali. Nauczyciel powinien potrafić dziecko zachęcić do nauki. Nie zrazić nawet być może najgorszego ucznia. Przecież to od pedagoga tak bardzo zależą dalsze losy jego uczniów — uważa zasłużona polonistka, którą jej byli wychowankowie, jak mówi, odwiedzają do dziś…