Polacy na Litwie walczą przeciwko ograniczaniu praw wyborczych

Podczas spotkania z przedstawicielami OBWE poruszono kwestię ograniczenia praw wyborczych polskiej mniejszości narodowej na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

Podczas spotkania z przedstawicielami OBWE poruszono kwestię ograniczenia praw wyborczych polskiej mniejszości narodowej na Litwie Fot. Marian Paluszkiewicz

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.