Wyjazd studyjny Solecznickiej Grupy Działania do Włoch

Spotkanie zostało ukoronowane wspólnym zdjęciem na czele z prezesami organizacji — Józefem Rybakiem i Aldo Frezza Fot. archiwum

Spotkanie zostało ukoronowane wspólnym zdjęciem na czele z prezesami organizacji — Józefem Rybakiem i Aldo Frezza Fot. archiwum

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.