X
  Categories: W kraju

Prezydent uderza w szkolnictwo polskie


Prezydent w czasie swej wizyty w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach w 2009 roku zapewniała: „musimy dbać o dobro mniejszości narodowych” Fot. archiwum

Prezydent Dalia Grybauskaitė ostro skrytykowała rozkaz ministra oświaty i nauki Dainiusa Pavalkisa dotyczący ulg na tegorocznym egzaminie maturalnym z języka litewskiego dla uczniów szkół mniejszości narodowych. Polacy na Litwie są oburzeni taką postawą głowy państwa.

— W trakcie składania państwowego egzaminu z języka litewskiego nikogo nie można traktować ulgowo — twierdzi prezydent Dalia Grybauskaitė.
Doradca prezydent Daiva Ulbinaitė przedstawiła oficjalną pozycję po wtorkowym spotkaniu z ministrem oświaty i nauki Dainiusem Pavalkisem:

„Prezydent zwraca uwagę ministra, że różne warunki składania egzaminu są nieprzychylne nie tylko dla Litwinów, ale i dla dzieci wspólnot narodowych, które wybrały naukę w szkole litewskiej. Litwa zawsze była krajem wielonarodowościowym, takim też zostanie. Wszyscy są obywatelami Litwy, dlatego nie może być żadnych przywilejów. Dla wszystkich muszą być stworzone jednakowe warunki, tak jak to przewiduje Konstytucja — taka jest pryncypialna postawa prezydent”.

— Jest to kolejny przykład podwójnych standardów – jakoś pani prezydent nie skrytykowała wcześniejszych zmian, zapoczątkowanych przez Gintarasa Steponavičiusa — komentuje reakcję Dali Grybauskaitė poseł Jarosław Narkiewicz z sejmowego Komitetu Oświaty, wiceprzewodniczący Sejmu RL. — Prezydent nie zareagowała w żaden sposób na protest 62 tysięcy Polaków przeciwko dyskryminującej ustawie. Teraz wyraża jednostronną pozycję, całkiem niesłuszną. Nieetycznie z jej strony wypowiadać się w ten sposób teraz, gdy Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatruje tę sprawę. Myślę, że jest to próba oddziaływania na sędziów. Dla głowy państwa nie przystoi oddzielać się od pewnej części społeczeństwa lub dogadzać niedużej grupce kosztem innych obywateli. A jeżeli chodzi o polskie dzieci w litewskiej szkole — to był wybór rodziców.

Gwoli przypomnienia, w 2011 została znowelizowana Ustawa o Oświacie, na mocy której uczniowie ze szkół mniejszości narodowych już w tym roku maturę z języka litewskiego mają składać według tych samych wymogów, co ich koledzy z rodzin litewskich. Uczniowie ze szkół polskich, rosyjskich i innych mniejszości narodowych musieli w ciągu 2 lat nadrobić wymagania programowe i opanować język państwowy w tym samym stopniu, co młodzież litewska, bez względu na to, że jest to dla nich język wyuczony, nie ojczysty.

Według doradcy, prezydent zachęca ministra zwrócić szczególną uwagę na oświatę ludzi z Litwy Wschodniej. „Obywatele Litwy Wschodniej nie mogą być gorzej wykształceni niż ludzie z całej Litwy. Wszyscy obywatele (…) muszą być jednakowo piśmienni, zaś język litewski nie może być obiektem żadnych umów czy politycznych rokowań” — mówiła Daiva Ulbinaitė.

Józef Kwiatkowski. Fot. Marian Paluszkiewicz

Minister Dainius Pavalkis ze swej strony zapewniał, że po otrzymaniu wyników tegorocznych egzaminów z języka litewskiego, decyzje dotyczące tego egzaminu w następnych latach są do ponownego rozpatrzenia. Jak mówi, ministerstwo będzie dążyło do ujednolicenia egzaminu. „Nie wiadomo, jak długo ten rozkaz (dotyczący ulg w składaniu egzaminu — od red.) musiałby obowiązywać. Nie mogę obiecać, że od razu ten rozkaz rozpatrzymy, zmienimy, zatrzymamy czy temu podobne. Mówię, że rozpatrzymy wskaźniki egzaminu, ale zasadniczo egzamin z języka litewskiego wszyscy obywatele muszą składać na tych samych zasadach” — twierdził Pavalkis.

Ostrą reakcję prezydent tłumaczy odezwa Konferencji Związku Nauczycielstwa Litwy Wschodniej i Stowarzyszenia Oświatowego „Rytas” z podpisami 18 tys. obywateli, którzy zwrócili się do prezydent o zachowanie języka litewskiego oraz w sprawie zróżnicowanych wymagań egzaminacyjnych dla szkół mniejszości narodowych i litewskojęzycznych. W odezwie uprasza się „nie naruszać jednolitości terytorialnej Litwy i nie nadawać regionalnym językom statusu oficjalnych, tym samym naruszając prawa innych obywateli; zamknąć drogę do tworzenia autonomii terytorialnej i nazwy ulic pisać tylko w języku państwowym; zapewnić wykonanie wyroków sądowych ws. zdejmowania bezprawnych nielitewskich napisów”.

— Nie wiem, po co ta cała wrzawa? — mówi lituanistka Łucja Mickiewicz-Ozarowska ze Szkoły Średniej im. M. Balińskiego w Jaszunach. — Te ulgi, które zostały wprowadzone na egzaminie maturalnym z języka litewskiego, są naprawdę bardzo nieznaczne i nie wpłyną jakoś drastycznie na końcowe wyniki egzaminu. O 100 słów krótsze wypracowanie to naprawdę bardzo nieduże ustępstwo. Że doszło kilku autorów do interpretacji? Uczniowie i tak bazują zazwyczaj w swych pisemnych rozważaniach na kilku bardziej znanych pisarzach. Inną sprawą jest, że w ubiegłym roku mieliśmy mocno utrudniony proces nauczania, gdyż zabrakło podręczników i przez to straciliśmy pół roku. Musieliśmy też nadrobić program nauczania i w ciągu 2 lat poznać 36 autorów, przez co zaniedbaliśmy naukę gramatyki. Ale uczniowie się uczą — 7 lekcji litewskiego tygodniowo w 12 klasie to dużo.

Nie jest to pierwszy protest przeciwko 100 słowom na egzaminie z języka państwowego ze strony litewskiej. 4 posłów z opozycji sejmowej jeszcze na początku marca br. rozkaz ministra Pavalkisa zaskarżyło do Najwyższego Sądu Administracyjnego, z uzasadnieniem, jakoby wyjątki w składaniu ogólnego egzaminu z języka litewskiego przeczą Ustawie o Oświacie.

Na prośbę sądu kilka polskich organizacji społecznych wystosowało listy z uzasadnieniem swego stanowiska w sprawie egzaminu z języka litewskiego. Także Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wystosowało swoje kontrargumenty, uzasadniając między innymi, że znowelizowana Ustawa o Oświacie pozbawia rodziców prawa do wyboru języka nauczania w szkole. Jeżeli zaś chodzi o egzamin z języka litewskiego, w liście do Najwyższego Sądu Administracyjnego rzeczowo zostały przedstawione liczby i argumenty, ukazujące dyskryminację uczniów szkół polskich i rosyjskich. Powołano się też w nim na opinię naukowców.

Najwyższy Sąd Administracyjny planuje rozpocząć rozpatrywanie tej sprawy w dniu 10 czerwca, już po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej. Rozpatrywanie sprawy potrwa do połowy lipca.

Anna Pieszko:

View Comments (45)

 • Szaweł z prześladowcy chrześcijan stał się aktywnym krzewicielem chrześcijańskiej moralności i cywilizacji. Trzeba wierzyć, że niejeden zlituanizowany Polak i niejedna zlituanizowana Polka - wrócą do swoich polskich korzeni. Początek może dać powrót do genealogicznej, polskiej wersji nazwiska np... Grzybowski czy Grzybowska.

 • Historia lubi toczyć się kołem. Przyjdzie czas że za Wasze cierpienie ucierpią Wasi ciemiężcy.

 • Lider AWPL poseł Tomaszewski sprawił, że AWPL to jedyna na Litwie partia, która rzeczywiście realizuje przedwyborcze obietnice nie zwracając uwagi na krytykanctwo nieprzychylnych mediów lub wysokość słupków sondażowych. To rzadkość w polityce. Dotrzymywanie słowa, pryncypialność poglądów, ochrona najsłabszych, walka o prawa obywatelskie, popieranie rozwoju rolnictwa, wierność etyce chrześcijańskie j to jest to, co cenimy w AWPL i powód dla którego głosujemy na AWPL.

 • 38 Kmicic
  No i co wynika z tego wiersza?
  Niby głupi nie jestem ale nijak nie mogę tego odnieść do sytuacji o której tu piszemy.

 • Widać zlituanizowani Polacy typu Grzybowska/Grzybowski są większymi Lietuvisami - fanatykami i antypolskimi ekstremistami, niż rdzenni Litwini. To jest zjawisko typowe dla neofitów. Większym Niemcem od prawdziwych Niemców był naturalizowany Austriak - Adolf Hitler.

 • Warto tu przytoczyć wiersz Herberta "Potęga smaku"

  To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
  nasza odmowa niezgoda i upór
  mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
  lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
  Tak smaku
  w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

  Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
  słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
  lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha
  lecz piekło w tym czasie było jakie
  mokry dół zaułek morderców barak
  nazwany pałacem sprawiedliwości
  samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce
  posyłał w teren wnuczęta Aurory
  chłopców o twarzach ziemniaczanych
  bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

  Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
  (Marek Tulliusz obracał się w grobie)
  łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy
  dialektyka oprawców żadnej dyskryminacji w rozumowaniu
  składnia pozbawiona urody koniunktiwu

  Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
  nie należy zaniedbywać nauki o pięknie

  Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
  kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
  kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

  Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
  książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie

  To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
  mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
  lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
  Tak smaku
  który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
  choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
  głowa

 • Lietuva nie jest w stanie sama oczyścić się z nacjonalistycznego i antypolskiego gówna, trzeba jej pomóc. Pierwszym i podstawowym działanie powinno być zaprzestanie finansowania władz LR ze stron EU.

 • do Zagłoba 35:
  Wiele zależy od zorganizowania się i konsekwencji Wilniuków. Protesty winny być wielojęzyczne różnorodne(od happeningów po pikiety ,konferencje prasowe, pochody i miasteczko namiotowe) i codzienne(!). Cała prezydencja powinna przebiegać pod hasłem ukazania PRAWDY o dyskryminacji naszych Rodaków znad Wilii, Niemna i Wilenki.
  Dobrze ,że 4-go maja Polacy pójdą w tradycyjnym pochodzie.

1 2 3 5