Więcej

  Koalicja za postulatami AWPL — decyzje jeszcze w tym roku

  Czytaj również...

  Partnerzy koalicji rządzącej po posiedzeniu Rady Politycznej, na której zostały przedstawione inicjatywy legislacyjne AWPL<br/>Fot. Marian Paluszkiewicz
  Partnerzy koalicji rządzącej po posiedzeniu Rady Politycznej, na której zostały przedstawione inicjatywy legislacyjne AWPL
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na posiedzeniu Rady Politycznej, 14 października, partnerzy koalicji rządzącej wstępnie poparli inicjatywy legislacyjne Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) w kwestii zakończenia procesu zwrotu ziemi oraz przyjęcia Ustawy o Mniejszościach Narodowych.

  Kolejna inicjatywa AWPL – Ustawa o Ochronie Życia Poczętego – nie znalazła poparcia, a rząd opowiedział się przeciwko przyjęciu ustawy.

  — Rozmawialiśmy o potrzebie przyjęcia Ustawy o Mniejszościach Narodowych oraz o zakończeniu procesu zwrotu ziemi. Przedstawiliśmy partnerom koalicyjnym nasze inicjatywy i otrzymaliśmy ich zapewnienie, że koalicja je poprze — powiedział „Kurierowi” lider AWPL, europoseł Waldemar Tomaszewski po spotkaniu Rady Politycznej.

  Jak poinformował Tomaszewski, Ustawa o Mniejszościach Narodowych jest wzorowana na działającej od 19 lat starej ustawie, która dwa lata temu wygasła. W kontekście sprzeciwu opozycji, że rzekomo Ustawa o Mniejszościach kolidowałaby z Konstytucją, lider AWPL zauważył, że poprzednia ustawa obowiązywała przez wiele lat, a przyjęta została przez polityków, którzy dziś będąc w opozycji, krytykują ten akt prawny. Tomaszewski podkreślił, że poprzednią ustawę podpisał ówczesny lider dzisiejszej prawicowej opozycji Vytautas Landsbergis.

  — Skoro ta ustawa przez wiele lat obowiązywała i była zgodna z Konstytucją, to dlaczego dziś nie można wrócić do jej założeń – powiedział Waldemar Tomaszewski.

  Premier Algirdas Butkevičius zapewnił, że po rozpatrzeniu projektu podczas komitetu strategicznego dokument trafi pod obrady Sejmu. Wyraził też nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku.

  Projekt autorstwa grupy roboczej na czele z wiceministrem kultury Edwardem Trusewiczem przewiduje, że w samorządach, w których mniejszość narodowa stanowi nie mniej niż 25 proc., do instytucji oraz wydziałów samorządowych petenci będą mogli zwracać się ustnie albo pisemnie w języku mniejszości narodowej, oraz w tym samym języku otrzymać odpowiedź. W języku mniejszości narodowej może też być publikowana informacja o ochronie zdrowia, porządku publicznym, bezpieczeństwie osobistym, pomocy prawnej i wyborach.

  Projekt przewiduje również prawo do podwójnego zapisu nazw miejscowości, ulic, znaków topograficznych.

  Na Litwie w rejonie wileńskim, solecznicki, trockim oraz święciańskim Polacy stanowią ponad 25 proc. mieszkańców.

  W poniedziałek partnerzy koalicji poparli też ostatnią inicjatywę posłów AWPL, która ma zakończyć proces zwrotu ziemi, który w Wilnie i na Wileńszczyźnie trwa już od 22 lat i wciąż jest zrealizowany w połowie.

  Waldemar Tomaszewski zapewnił w rozmowie z „Kurierem”, że przedstawiciele koalicji byli przychylni wobec propozycji AWPL. Propozycje zakładają, że ubiegający się o zwrot ojcowizny będą mogli otrzymać za nią rekompensatę w postaci lasów państwowych. Kolejna propozycja dotyczy ziemi państwowej, która dziś jest dzierżawiona przez firmy i organizacje. Proponuje się prawo własności do takiej ziemi przekazać spadkobiercom byłych właścicieli lub zwrócić w ramach rekompensaty ubiegającym się o zwrot ziemi, którzy przejęliby też od państwa prawo wynajemcy nieruchomości.

  — Takie rozwiązanie zakończyłoby proces zwrotu ziemi, a państwo uniknęłoby wielomiliardowych wydatków z tytułu rekompensaty pieniężnej za niezwróconą ziemię — wyjaśnił Tomaszewski. Dodał też, że partnerzy z koalicji są gotowi poprzeć takie rozwiązanie.

  Nie będzie natomiast ich zgody w kwestii ograniczenia aborcji. Wcześniej jednak AWPL uzgodniła z partnerami koalicyjnymi, że podczas głosowania nad ustawą nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna i każdy poseł będzie mógł głosować zgodnie z postawą osobistą.

  Premier powiedział w poniedziałek, że podobnie jak jego rząd nie popiera antyaborcyjnej inicjatywy.

  Więcej od autora

  220. rocznica III rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów

  Dokładnie 220 lat temu z mapy Europy, w jej samym centrum, zniknął unikalny organizm państwowy, który na parę lat przed jego unicestwieniem zdążył jeszcze wydać na świat pierwszą na kontynencie konstytucję. Na jej podstawie miało powstać współczesne, demokratyczne na...

  Kto zepsuł, a kto naprawi?

  Przysłowie ludowe mówi, że „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”. I tak zazwyczaj w życiu bywa. W polityce też. Po zakończeniu maratonu wyborczego w Polsce nasz minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius wybiera się do Warszawy. Będzie szukał kontaktów z...

  Oskubać siebie

  Będący już na finiszu przetarg na bojowe maszyny piechoty został raptem przesunięty, bo Ministerstwo Ochrony Kraju tłumaczy, że otrzymało nowe oferty bardzo atrakcyjne cenowo i merytorycznie. Do przetargu dołączyli Amerykanie i Polacy. Okazało się, co prawda, że ani jedni,...

  Odżywa widmo atomowej elektrowni

  Niektórzy politycy z ugrupowań rządzących, ale też część z partii opozycyjnych, odgrzewają ideę budowy nowej elektrowni atomowej. Jej projekt, uzgodniony wcześniej z tzw. inwestorem strategicznych — koncernem Hitachi — został zamrożony po referendum 2012 roku. Prawie 65 proc. uczestniczących w...