Więcej

  Dobiegł końca projekt „Marzenia dzieci 2013”

  Czytaj również...

   Radość w oczach i uśmiech na twarzach dzieci było wystarczającym dowodem, że projekt został uwieńczony sukcesem

  Radość w oczach i uśmiech na twarzach dzieci było wystarczającym dowodem, że projekt został uwieńczony sukcesem

  Od października do końca grudnia ubiegłego roku trwała czwarta edycja projektu socjalnego „Marzenia dzieci”, do którego dołączył również Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  W projekcie udział wzięło 20 gmin rejonu wileńskiego: Miedniki, Zujuny, Podbrzezie, Niemież, Pogiry, Kowalczuki, Bezdany, Mejszagoła, Mariampol, Ławaryszki, Rzesza, Awiżenie, Mickuny, Niemenczyn, Suderwa, Bujwidze, Rukojnie, Szaterniki, Sużany oraz m. Niemenczyn.
  Podstawowym celem projektu „Marzenia dzieci” było sprawić, by jak najwięcej dzieci żyjących w trudnych warunkach socjalnych otrzymało świąteczne prezenty, o których one marzą i które nie mogli otrzymać od swych rodziców.
  Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt były zamieszczane marzenia dzieci z rodzin ryzyka socjalnego. W swych marzeniach dzieci mówiły o prezentach, które bardzo by chciały otrzymać na Gwiazdkę.

  Pracownicy socjalni rejonu wileńskiego zebrali 450 kartek z marzeniami świątecznymi dzieci rejonu, z których aż 428 udało się urzeczywistnić. Partnerem Wydziału Ochrony Praw Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego było Stowarzyszenie Dobroczynne „Filantropia plus”. Wśród darczyńców były osoby prywatne, firmy, instytucje, mieszkańcy innych miast Litwy, a także ludzie spoza Litwy. Do realizacji marzeń dzieci przyczynił się też Wydział Prawny Samorządu Rejonu Wileńskiego, który z własnej inicjatywy zbierał pieniądze i także pomógł w spełnieniu Bożonarodzeniowych marzeń dzieci.

  Ludzie dobrej woli, którzy chcieli spełnić marzenia dzieci, mogli to zrobić na trzy sposoby: kupując prezent dla wybranego dziecka i wręczając go osobiście, wysyłając prezent do ośrodka socjalnego pracującego z tym dzieckiem, by wręczono go tam w imieniu osoby, która ten prezent wysłała. Można było również dokonać przelewu określonej kwoty pieniężnej na zakup prezentu na konto ośrodka socjalnego opiekującego się dzieckiem. Pracownicy takiego ośrodka za ofiarowaną kwotę kupowali prezent oraz wręczali go dziecku.

  Więcej od autora

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

  Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

  Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...