14
Pani prezydent kłamie

W dn. 14 stycznia br. w Parlamencie Europejskim miało miejsce ważne wydarzenie dla nas, przedstawicieli mniejszości narodowych na Liwie. Nasz przedstawiciel poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski wystąpił z trybuny europarlamentu w obronie naszych praw. Cieszymy się, że nasze problemy zostały naświetlone na forum międzynarodowym.

Jesteśmy wdzięczni za przypomnienie pani prezydent Republiki Litewskiej oraz wszystkim zebranym, że jest niedopuszczalne, aby we wspólnej Europie były łamane podstawowe prawa człowieka, w tym prawa mniejszości narodowych. Jest to karygodne i niedopuszczalne, aby w państwie, które jest członkiem UE i NATO, ścigało się i nakładało kary za używanie języka ojczystego w życiu publicznym. Jakie będzie następne działanie władz Litwy: zakaz używania języka w naszych domach, a następnie może zakaz myślenia po polsku?

My, rodzice dzieci szkół polskich na Litwie, popieramy działania posła Waldemara Tomaszewskiego oraz innych parlamentarzystów, którzy wyrazili swój zdecydowany sprzeciw łamaniu praw mniejszości narodowych na Litwie. Pani prezydent Dalia Grybauskaitė w swym wystąpieniu poza obrazą europosła publicznie okłamała opinię publiczną oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, twierdząc, że w żadnym raporcie organizacji międzynarodowej nie ma wzmianki o tym, iż są naruszane prawa mniejszości narodowych na Litwie. Otóż, pani prezydent kłamie, o czym świadczą następujące raporty:

1. Rezolucja Komitetu Ministrów z 2012 r. w/s wykonywania przez Litwę postanowień Konwencji Ramowej odwołuje się do praw językowych mniejszości narodowych, braku regulacji prawnej regulującej ochronę praw mniejszości w państwie, wzmocnienia systemu konsultacji z przedstawicielami mniejszości w kwestiach ich dotyczących. Rezolucja CM / ResCMN (2012) 19 w sprawie wdrażania Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych przez Litwę :https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2009951&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383;

2. Raport Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (European Commission against Racism and Intolerance ECRI)
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Lithuania/LTU-CbC-IV-2011-038-ENG.pdf;

3. Raport European Network against RacismENAR odnotowuje pogarszającą się sytuację polskiej mniejszości na Litwie;

4. W lutym 2011 r. Instytut Monitorowania Praw Człowieka w Wilnie (HRMI) w swym Raporcie Alternatywnym na podstawie Czwartego i Piątego Raportu Okresowego Litwy, który powstał w oparciu o Międzynarodową Konwencję w/s likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (CERD) podkreślił, że „Litwa charakteryzuje się niskim poziomem wiedzy o prawach człowieka wśród decydentów, urzędników państwowych, sądownictwa, mediów i, generalnie, społeczeństwa. Państwo musi rozwinąć skuteczne ramy instytucjonalne i prawne w celu ochrony praw człowieka na Litwie”;

6. Raport Freedom House krytycznie o nowej ustawie oświatowej, która została przyjęta w marcu 2011r. i która w roku 2013 zmusiła maturzystów do zdawania jednakowych egzaminów z języka litewskiego, jak ich koledzy i koleżanki ze szkół litewskich: (http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/lithuania);

7. Raport Wysokiego Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. mniejszości narodowych Knuta Vollebaeka z maja 2012 roku na temat sytuacji mniejszości narodowych na Litwie.

Według nas dyskredytacją i ośmieszaniem Litwy na arenie międzynarodowej jest okłamywanie społeczności międzynarodowej przez najwyższe władze Litwy.
Raporty jednoznacznie potwierdzają, że sytuacja mniejszości narodowych na Litwie pogarsza się. Godzić się na uszczuplanie naszych praw nie możemy, liczy się przede wszystkim dobro i lepsza przyszłość naszych dzieci. Pragniemy wychowywać swoje dzieci zgodnie z naszą tradycją i kulturą, gdyż razem z językiem ojczystym są one podstawowym dobrem narodu.
Popieramy działania posła do Parlamentu Europejskiego solidaryzując się w obronie praw mniejszości narodowych na Litwie.

Renata Cytacka
prezes Forum Rodziców Szkół
Polskich Rejonu Solecznickiego

14 odpowiedzi to Pani prezydent kłamie

 1. jas mówi:

  Bezczelnie Grybauskaitė kłamie, niedługo będzie miała nochal jak Pinokio.

 2. Cenzor Carski Walter mówi:

  www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313314

  KONSTYTUCJA REPUBLIKI LITEWSKIEJ, ROZDZIAŁ VI PREZYDENT REPUBLIKI

  Artykuł 86
  Osoba Prezydenta Republiki jest nietykalna: dopóki pełni swoje obowiązki, nie może być zatrzymany, pociągnięty do odpowiedzialności prawnej lub administracyjnej. (…)

  Czyli jest wyżej prawa i może kłamać na zdrowie, ale tu zresztą jak wszędzie. Jedyne co mamy przeciw tego to subjektywne zdanko:

  Prezydent Republiki przedterminowo może być odsunięty od pełnionych obowiązków tylko po poważnym naruszeniu Konstytucji lub złamaniu przysięgi, a także po wykryciu, że zostało popełnione przestępstwo.

  Jak rozumiem, przysięga to:

  Artykuł 82

  (…)być wiernym Republice Litewskiej i Konstytucji, sumiennie pełnić swoje obowiązki i być dla wszystkich jednakowo sprawiedliwym.

  Co znaczy “jednakowo”? Po co wcale było tu umieszczone? Wychodzi, kłamać można, o ile wszystkim?
  Czy można udzielać stronniczej “sprawiedliwości” i dalej liczyć się “sprawiedliwym”? Nic nie rozumiem.

 3. Lubomir mówi:

  Można długo zastanawiać się nad przyczynami polonofobii u prezydent Grzybowskiej. Czyżby wszyscy neofici byli podobni?. Ukrywanie prawdziwych narodowych korzeni, to cecha typowa u tego typu osobników. Myślę, że pani Grzybowska powinna być dumna, że w Warszawie jest Plac Grzybowski. Gdyby dzisiaj pani Dalia Grzybowska chciała nazwać któryś z placów Wilna lub Solecznik – Placem Grzybowskim, to myślę, że sto procent litewskich Polaków, poparłoby jej projekt.

 4. dobrze mówi:

  moze byc coraz gorzej,dla samej polikarpowny

 5. Witold mówi:

  Niekiedy mówi się obrazowo, że ktoś mija się z prawdą. Ale w przypadku prezydent Grybauskaitė nie ma żadnej wątpliwości, że dla obrony swojego stanowiska – dyskryminacji rdzennej polskiej mniejszości narodowej na Litwie, głowa naszego państwa zwyczajnie posuwa się do ordynarnych kłamstw.
  Jest przez to politykiem niewiarygodnym i niegodnym piastowania tak wysokiego urzędu. Ale mają lietuvisi, co chcieli i na co zasługują.

 6. Czarek mówi:

  W 2011 roku przy okazji Ustawy Oswiatowej P. Grzybowska powiedziala ze ” Litwa darzy do parytetow polskich odnosnie mniejszosci narodowych “. Klamala wtedy i robi to samo dzis .

 7. Jurgis mówi:

  Na Litwie zbudowano zapory i barykady w formie ustawodawstwa państwowego,które wyklucza lub uniemożliwia a w najlepszym razie skutecznie ogranicza stosowanie norm prawa międzynarodowego w szczególności praw człowieka i mniejszości.Słowem taka ciuciubabka – nawet jeśli chcemy to nie możemy bo nie pozwala konstytucja Litwy albo nasze ustawodawstwo.A żeby wprowadzić zmiany w konstytucji i w prawie to długa droga i wola narodu – słowem można sprawę odłożyć ad kalendas grekas.A tak w ogóle to najlepiej twierdzić że niema i nie było naruszeń prawa przez Litwę ,a umowa Polska-Litwa z 1994 to świstek papieru,lub że implementacja to sprawa nowych ustaleń pod dyskusję w nieoznaczonym czasie,formie i bez zobowiązań.

 8. Wrocek mówi:

  Oczywiście, że kłamie ta Grzybowska, a Landsbergis już gubi się w rzeczywistości 🙂 Dobry komentarz do tej całej sytuacji napisał jeden z posłów: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=499088710210849&set=a.355130127940042.1073741829.355035347949520&type=1&theater

 9. dobrze mówi:

  kazdy wie, jak byla przyjmowana aktualna Konstytucja Litwy. Nacionalisci wtedy przeforsowali do niej niemalo zapisow antyobywatelskich. Czas na zmiany, jezeli Litwa nie zamierza byc panstwem faszystowskim? A na reazie polikarpowna zamiatajac swoje wielkie grzechy wysluguje sie faszystom?

 10. Kazimierz Kransztadzki mówi:

  Źle się dzieje w państwie litewskim, jeśli głowa państwa posuwa się do takich kłamst. Ktoś kiedyś nazwał Kubiliusa Pinokiem, ale okazuje się, że jest i pinokio w spódnicy. I na koniec pragnę zauważyć, że jeśli ktoś kłamie w jednych kwestiach, kłamie zapewne i w innych. Mam tu na myśli zwłaszcza nie do końca jasną przeszłość panny G.C.

 11. been mówi:

  Grybauskaitė kłamie. To nie pierwszyzna. Zrobi wszystko, byle utrzymywać praktyki dyskryminujące i szykanujące mniejszości narodowe.

 12. Powiłas mówi:

  Niestety popierana na Litwie polityka V.Landsbergisa przewidziała dla praw mniejszości polskiej: groble,tamy zasieki, barykady, gilotyny i zapadnie.
  Czy będzie można te urządzenia zdemontować?

 13. xawery mówi:

  offtop: W polityce emocje przeszkadzają.
  Tylko rzeczowość i argumenty przynoszą rezultat.
  Jaki rezultat przyniosą wznoszone pod wpływem emocji okrzyki?

 14. LT-PL mówi:

  Publiczne kłamstwa p. prezydent, to typowy przejaw lansbergizacji kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.