Więcej

  Mer spotkała się z kierownikami przeciwpożarowej służby ratowniczej Okręgu wileńskiego

  Czytaj również...

  W trakcie posiedzenia omówiono wiele ważnych kwestii
  W trakcie posiedzenia omówiono wiele ważnych kwestii

  16 stycznia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Czesław Olszewski i dyrektor Administracji Lucyna Kotłowska wraz z naczelnikiem przeciwpożarowej służby ratowniczej Okręgu wileńskiego Rimantasem Steponavičiusem, doradcą Edmundem Uldukisem, naczelnikiem Państwowego Wydziału Nadzoru Przeciwpożarowego Arturasem Vaišnorasem omówili dane statystyczne, dotyczące utraty życia w pożarach w rejonie wileńskim w r. 2013.

  W ciągu ostatniego roku na terytorium rejonu wileńskiego wybuchło 16 tragicznych pożarów. W 13 z nich zginęło po jednym mieszkańcu. Dwa pożary zabrały po dwa życia ludzkie, a we wsi Geležiai gminy Zujuńskiej pożar pochłonął życia aż 3 osób. Podstawową przyczyną tragicznych pożarów- alkohol i nieostrożne palenie. Pożar pojawia się najczęściej w odległych domostwach w godzinach wieczornych, toteż płomienie zauważa się późno.

  Państwowa przeciwpożarowa służba ratownicza zainicjowała spotkanie z władzami lokalnymi w celu opracowania kompleksowego planu działań, który by zmniejszył liczbę pożarów w mieszkaniach i zapobiegał utracie życia ludzkiego w rejonie wileńskim, ponieważ ubiegłoroczne statystyki są przygnębiające. W rejonie wileńskim zginęło najwięcej ludzi (na sto tysięcy mieszkańców) w Okręgu wileńskim.

  W planie będą przewidziane szkolenia z bezpieczeństwa pożarowego pracowników gmin, przygotowany kwestionariusz oceny bezpieczeństwa pożarowego w lokalach mieszkalnych. Pracownicy socjalni wespół z urzędnikami PPP będą oceniali stan przeciwpożarowy lokali rodzin ryzyka. Samorząd corocznie będzie sporządzał plan kontroli. W ciągu roku będą odbywały kampanie informacyjne społeczeństwa, za pośrednictwem mediów będzie rozpowszechniana informacja w szkołach, przedszkolach i t.d.

  Podczas spotkania były omówione terminy przygotowania planu, kierunki dalszej współpracy oraz inne ważne zagadnienia w tej dziedzinie. Oczekuje się, że realizacja planu przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych w pożarach i przyczyn powstawania pożarów.

  Więcej od autora

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

  Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

  Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...