Polski Sejm przyjął uchwałę ws. solidarności z Ukrainą

Sejm RP przez aklamację przyjął w środę wieczorem uchwałę ws. solidarności z Ukrainą. W uchwale Sejm podkreślił m. in. nienaruszalność terytorialną Ukrainy i ocenił, że polityczno-wojskowe działania Rosji wobec tego kraju są „naruszeniem praw suwerennego państwa”.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża solidarność z narodem ukraińskim oraz łączy się w bólu z rodzinami i bliskimi poległych w trakcie ostatnich walk na Majdanie” — głosi uchwała.

Reklama

W dokumencie podkreślono, że Ukraina jest „wolnym i suwerennym państwem”, a jej terytorialna integralność „nie może być naruszana ani kwestionowana”. „Demokratyczne przemiany na Ukrainie są uznawane i wspierane przez demokratyczny świat. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje poparcie dla suwerennych wysiłków narodu ukraińskiego na rzecz kontynuowania demokratycznej transformacji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, że nowy rząd w Kijowie, który jest legalną władzą na Ukrainie, będzie takie wysiłki podejmował” — czytamy w uchwale.

W uchwale oceniono, że „polityczno-wojskowe działania Rosji wobec Ukrainy, zwłaszcza wobec Krymu, są naruszeniem praw suwerennego państwa”. „Oznaczają pogwałcenie przez Rosję Karty Narodów Zjednoczonych, zasad współpracy międzynarodowej wytyczonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, memorandum budapesztańskiego z 1994 r., rosyjsko-ukraińskiego traktatu o przyjaźni z 1997 r., bilateralnej umowy o stacjonowaniu wojsk rosyjskich w bazie w Sewastopolu” — napisano w dokumencie.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie dalszych wysiłków na rzecz politycznego i ekonomicznego wsparcia ukraińskiego procesu transformacji ustrojowej i ekonomicznej. Szczególne znaczenie ma tu szybkie opracowanie i wdrożenie pakietu stabilizacyjnego dla gospodarki Ukrainy oraz wprowadzenie ułatwień wizowych dla obywateli tego kraju” — czytamy w uchwale.

W dokumencie znalazł się też apel do parlamentów państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej „o podjęcie inicjatyw, które doprowadzą do poparcia demokratycznych aspiracji narodu ukraińskiego oraz do wyrażenia solidarności z Ukrainą w działaniach zmierzających do utrzymania jej suwerenności i integralności terytorialnej”.

Uchwała została przyjęta na specjalnie zwołanym, jednodniowym posiedzeniu poświęconym sytuacji na Ukrainie. Informację na temat obecnej sytuacji w tym kraju przedstawił premier Donald Tusk.

PAP