Więcej

  Na posiedzeniu Rady przedstawiono nowego naczelnika komisariatu policji rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

   Arvydas Sinis został nowym kierownikiem policji rejonu podstołecznego

  Arvydas Sinis został nowym kierownikiem policji rejonu podstołecznego

  Na posiedzeniu Rady Samorządu rejonu wileńskiego, które odbyło się 30 maja, naczelnik komisariatu policji okręgu wileńskiego K. Lančinskas przedstawił mer, radnym i wszystkim zebranym nowego naczelnika komisariatu policji rejonu wileńskiego – 42 – letniego Arvydasa Sinisa. Mer dyplom dziękczynny wręczyła byłemu naczelnikowi Józefowi Kuźmickiemu, który od teraz będzie pełnił obowiązki naczelnika KP rej. święciańskiego. Nowym kierownikom życzyła powodzenia na nowych stanowiskach, mądrego rządzenia i dobrej współpracy.

  Podczas posiedzenia dyrektorowi Szkoły Sportowej Samorządu rejonu wileńskiego Marianowi Kaczanowskiemu została wręczona nagroda imienia Księcia Giedymina, ponieważ nie mógł uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 24 stycznia. Marian Kaczanowski, wymagający dużo od siebie i innych, pracowitością i aktywnością potrafiący rozjaśnić drogę i być przykładem dla innych, został nagrodzony w nominacji drugiego stopnia „Za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kapitału ludzkiego”.

  Na posiedzeniu zatwierdzono stawki podatkowe gruntów i nieruchomości na rok 2015. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Podatkowego Gruntów i Nieruchomości, rady samorządów muszą to uczynić do 1 czerwca bieżącego okresu rozliczeniowego.
  Ze względu na fakt, że w okresie letnim zmniejsza się liczba dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych, w ramach oszczędności środków i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, zdecydowano zawiesić działalność edukacyjną w okresie letnim i pozostawić w okresie letnim czynne niektóre placówki przedszkolne, odpowiednio zmniejszając w nich liczbę grup.

  Przedszkolu „Pelėdžiukas” w Pogirach będą oddane pomieszczenia Gimnazjum w Pogirach, w których wcześniej uczyły się klasy początkowe, i już od 1 września b.r. zostaną założone dwie grupy nauczania przedszkolnego w litewskim i polskim językach kształcenia.
  Kolejna radosna nowina – Szkoła Średnia ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Szkoła Średnia Wielkiego Księcia Litewskiego Algirdasa w Mejszagole, Szkoła Średnia „Verdenė“ w Podbrzeziu, Szkoła Średnia św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i Szkoła Średnia Urszuli Leduchowskiej w Czarnym Borze, które pomyślnie wykonały kryteria akredytacji, stały się gimnazjami. Podczas posiedzenia, zmieniono nazwy szkół, typy oraz zatwierdzono regulaminy instytucji edukacyjnych.

  Administracja Samorządu rejonu wileńskiego na podstawie studium możliwości zapobiegania zmianom klimatycznym zdecydowała się na wdrożenie projektów ochrony środowiska, które miałyby bezpośredni wpływ na łagodzenie zmian klimatu, t. j. na zwiększenie efektywności energetycznej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz innych środków. Tak więc członkowie Rady jednogłośnie zezwolili, by przedszkole w Niemieżu realizowało projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej) w przedszkolu w Niemieżu rej. wileńskiego”, a Administracja Samorządu rejonu wileńskiego – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej) w przedszkolu w Niemenczynie” w ramach działania Programu Specjalnych Zmian Klimatu odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, geotermiczna, itp. za wyjątkiem biopaliwa) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (dla różnych grup społecznych). Po zainstalowaniu w przedszkolach kolektorów słonecznych dla gorącej wody, a w przedszkolu w Niemenczynie i paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej, te instytucje edukacyjne przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia kosztów ogrzewania.

  Radni zaaprobowali, by Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu rej. wileńskiego realizowało projekt „Instalacja ogrzewania geotermalnego w oddziale przedszkolnym Gimnazjum św. Rafała Kalinowskiego”, Gimnazjum w Pogirach – „Instalacja ogrzewania geotermalnego w Wojdackim oddziale kształcenia początkowego gimnazjum Gimnazjum w Pogirach”, Szkoła Podstawowa w Jęczmienniszkach – „Instalacja ogrzewania geotermalnego w Szkole Podstawowej w Jęczmienniszkach” , szkoła w Wesołówce – „Instalacja ogrzewania geotermalnego w centrum wielofunkcyjnym w Wesołówce” i gmina Sużańska – „Instalacja ogrzewania geotermalnego w gminie Sużańskiej” w ramach środka specjalnego Programu Zmian Klimatu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, wiatrowej, geotermicznej itp., za wyjątkiem biopaliwa) w budynkach publicznych i mieszkalnych dla różnych grup społecznych”. Wyżej wymienione instytucje, które zainstalują ogrzewanie geotermiczne, przyczynią się zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i kosztów ogrzewania.
  Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 12 czerwca.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...