Więcej

    Posiedzenie Rady Samorządu Rejonu wileńskiego minęło szybko i spokojnie

    Czytaj również...

     Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono 22 projekty
    Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpatrzono 22 projekty

    W czwartek, 12 czerwca, w dużej sali Samorządu Rejonu wileńskiego odbyło się posiedzenie Rady, w którym wzięli udział 23 radnych, starostowie gmin, pracownicy samorządu i wszyscy chętni. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, w którym do omówienia były 22 zagadnienia.

    Podczas posiedzenia zatwierdzono opisy warunków reorganizacji przedszkoli w Bujwidzach i Sużanach na oddziały kształcenia przedszkolnego szkól średnich. Radni zatwierdzili również regulaminy tych instytucji edukacji i maksymalną liczbę etatów w nich.
    Radni zaakceptowali również reorganizację przedszkola w Niemenczynie na dwie oddzielne placówki kształcenia przedszkolnego: przedszkola w Niemenczynie i żłobka- przedszkola w Niemenczynie, zaaprobowali regulaminy tych instytucji edukacji, maksymalnie dopuszczalną liczbę etatów i programy kształcenia przedszkolnego.

    Należący do samorządu na zasadzie własności majątek żłobka–przedszkola w Mariampolu, przedszkola w Bujwidziszkach i szkoły-przedszkola w Skojdziszkach podczas posiedzenia zostały przekazane tym instytucjom edukacyjnym w celu zarządzania, użytkowania i dysponowania nim na zasadzie prawa zaufania w celu zapewnienia odpowiednich funkcji instytucji i zarządzania oraz wykorzystania majątku.

    Jak zwykle rozpatrzono kwestie związane z nazewnictwem ulic oraz wnikliwie przeanalizowano koncepcje planów detalicznych.
    Na zakonczenie posiedzenia mer Maria Rekść zaprosiła wszystkich 13 czerwca dołączyć i wziąć udział w II pielgrzymce „Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie!”, która zbiega się z piątą rocznicą intronizacji Chrystusa Króla przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego. Tak więc, uwieńczeniem drugiej Pielgrzymki w Kościele Wniebowzięcia NMP w Mejszagole będzie odczytanie aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim.

    Więcej od autora

    Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

    „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

    Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

    Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

    Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

    Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

    Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

    Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...