Więcej

  Do wiadomości rolników i przedsiębiorców

  Czytaj również...

  Zgodnie z rozkazem Ministra Rolnictwa z dnia 30 maja 2002 roku Nr. 207 „O porządku technicznym traktorów, maszyn samobieżnych i rolniczych oraz ich przyczep”, od kwietnia do maja 2015 roku w starostwach rejonu wileńskiego będzie przeprowadzony przegląd techniczny wyżej wymienionych maszyn.

  W czasie przeglądu technicznego potrzebne są następujące dokumenty:
  Zaświadczenie traktorzysty;
  Dokument o rejestracji traktora;
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
  Kwit opłaty za przegląd techniczny.

  Informację o czasie i miejscu przeglądu technicznego można uzyskać w starostwach oraz w Dziale Rolnym samorządu rejonu wileńskiego pod numerem telefonu (85) 272 6065.

  Kwota opłaty za przegląd techniczny jest następująca:
  Za traktor – 4,30 €;
  Przyczepa traktorowa – 2,30 €

  Opłatę wnosimy na rachunek Państwowej Inspekcji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank”, kod banku – 37000, kod wpłaty – 53041.

  Harmonogram państwowego przeglądu technicznego traktorów, maszyn samobieżnych i rolniczych oraz ich przyczep w rejonie wileńskim w 2015 roku

  13 kwietnia 2015 r.

  Kiemiele, gmina mejszagolska
  godz. 8.00
  Mejszagoła, gmina mejszagolska
  na skrzyżowaniu ulic Algirdo i Pakalnės
  godz. 9.00

  14 kwietnia 2015 r.
  Bezdany, gmina bezdańska
  przy starostwie
  godz. 13.00
  Orwidowo, gmina bezdańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 14.00

  15 kwietnia 2015 r.
  Korwie, gmina mejszagolska
  przy bibliotece
  godz. 13.00

  16 kwietnia 2015 r.
  Grygajcie, gmina szaternicka
  przy byłych warsztatach
  godz. 8.00
  Szaterniki, gmina szaternicka
  przy byłych warsztatach
  godz. 10.00

  17 kwietnia 2015 r.
  Dukszty, gmina duksztańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 8.00
  Giejsiszki, gmina duksztańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 11.00

  20 kwietnia 2015 r.
  Rudomino, gmina rudomińska
  przy warsztatach spółki ,,Naujoji Rodamina”
  godz. 9.00

  21 kwietnia 2015 r.
  Niemież, gmina niemieska
  przy byłych warsztatach
  godz. 12.00
  ZSA „Nemėžio komunalininkas”
  Skojdziszki
  godz. 15.00

  22 kwietnia 2015 r.
  Mickuny, gmina mickuńska
  naprzeciw  warsztatów Wileńskiego Nadleśnictwa
  godz. 12.00

  23 kwietnia 2015 r.
  Punżany, gmina bujwidzka
  godz. 8.00
  Bujwidze I, gmina bujwidzka
  godz. 10.00

  24 kwietnia 2015 r.

  Rakańce, gmina mariampolska
  przy warsztatach spółki rolnej ,,Rakonys”
  godz. 900
  Mariampol, gmina mariampolska
  przy warsztatach spółki rolnej ,,Marijampolis”
  godz. 1300

  27 kwietnia 2015 r.
  Rukojnie, gmina rukojeńska
  przy byłych warsztatach
  godz. 9.00
  Sawiczuny, gmina rukojeńska
  godz. 13.00

  28 kwietnia 2015 r.
  Jaciuny, gmina miednicka
  przy byłych warsztatach
  godz. 12.00
  Miedniki, gmina miednicka
  przy byłych warsztatach
  godz. 14.00

  29 kwietnia 2015 r.
  Anowil, gmina podbrzeska
  przy byłych warsztatach
  godz. 12.00
  Wesołówka, gmina podbrzeska
  przy byłych warsztatach
  godz. 15.00

  30 kwietnia 2015 r.
  Gudele, gmina mejszagolska
  przy magazynie zbożowym
  godz. 8.00

  4 maja 2015 r.
  Kowalczuki, gmina kowalczucka
  przy starostwie
  godz. 800
  Szumsk, gmina kowalczucka
  Szumsk
  godz. 12.00

  5 maja 2015 r.
  Jęczmieniszki, gmina niemenczyńska
  godz. 13.00
  W. Kabiszki, gmina niemenczyńska
  przy byłych warsztatach
  godz. 15.00

  6 maja 2015 r.
  Werusowo, gmina sużańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 8.00
  Pikieliszki, gmina rzeszańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 11.00
  Orzełówka, gmina rzeszańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 13.00

  7 maja 2015 r.
  Czerwony Dwór, gmina rzeszańska
  przy byłych warsztatach
  godz. 8.00

  8 maja 2015 r.
  Poilgie, gmina niemenczyńska
  Rodowsie
  godz. 8.00
  Skirlany, gmina sużańska
  przy bibliotece
  godz. 10.00
  Sużany, gmina sużańska
  ul.Žalioji, przy stawie
  godz. 12.00

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

  Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

  Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...