Więcej

  Na mapie sportowej rejonu wileńskiego – kolejny punkt

  Czytaj również...

   Klub o powierzchni ponad 200 m² wyposażony jest w różnorodny sprzęt sportowy
  Klub o powierzchni ponad 200 m² wyposażony jest w różnorodny sprzęt sportowy

  W sobotę, 18 kwietnia, w pomieszczeniu Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca rej. wileńskiego odbyło się oficjalne otwarcie amatorskiego klubu rekreacji i sportu wspólnoty Rudomina.

  W uroczystości wzięli udział honorowi goście – dyrektor Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca Żaneta Jankowska, kierownik Działu Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot, kierownik Działu Współpracy Zagranicznej i Informacji Dorota Lewko, zastępcy dyrektora Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jerzy Lewko i Jelena Kazanskaja, p.o. starosty Gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, dyrektor Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Czereszka, trenerzy wspólnotowego klubu rekreacji i amatorów sportu.

  Przemówienie powitalne wygłosił prezes wspólnoty Rudomino Władysław Kaczanowski, który wspomniał, że otwarcie klubu – to jedno z zadań zrealizowanego projektu gminy wspólnoty Rudomino „Promowanie obywatelskości Gminy Rudomino”. Inicjatorzy projektu – aktywni członkowie wspólnoty Rudomino: Waldemar Kaczanowski, Maria Azarevičienė, Żaneta Jankowska. Klub jest jednym z największych w rejonie wileńskim i obejmuje powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych. Sprzęt sportowy przywieziono z różnych krajów – Ameryki, Japonii, Litwy, Niemiec. Władysław Kaczanowski powiedział, że klub jest wyposażony rozsądnie i ekonomicznie, ponieważ w tym samym czasie w jednej z dwóch sal może uprawiać sport 30 osób. Sprzęt sportowy jest drogi, ale jest to inwestycja długoterminowa. Kierownik projektu wspomniał o kilku ważnych etapach realizacji projektu. Najpierw z dyrektorką gimnazjum była omawiana sprawa pomieszczeń dla miłośników sportów. Później Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego przekazała pomieszczenia dla korzystania na podstawie umowy o wynajem. Finanse projektu zostały podzielone na kilka rodzajów: na remonty pomieszczeń, urządzenie pryszniców i przebieralni, zakup sprzętu sportowego. Ponad 170 tys. Lt przeznaczyła Unia Europejska, a pozostałą kwotę stanowią składki członków zespołu wdrażania projektu, t. j. nieodpłatna praca, która została uznana za wkład do projektu.

  Ta część stanowiła około 15 proc. kosztów projektu, to jest 45 tys. Lt. Obecnie tu regularnie uprawia sport około 170 osób, ale ogólna liczba odwiedzających klub sportowy sięga 500 osób. Główny trener Artur Łastowski oczekuje, że zainteresowanie klubem sportowym będzie rosło. Edmund Szot w swoim przemówieniu wyraził zadowolenie, że ze wzrostem liczby uczęszczających do klubu sportowego zmniejszy się ilość pracy dla lekarzy. Wicedyrektor szkoły sportowej Jerzy Lewko zauważył, że ludzie, którzy tu się spotkali, mówią w jednym języku, języku sportu, który łączy wszystkich i nie ma ani płci, ani narodowości. Życzył trenerom wytrwałości w dążeniu do nakreślonych celów.
  Trener Waldemar zademonstrował gościom możliwości urządzeń treningowych oraz różnorodność wykonywanych ćwiczeń. Później goście kontynuowali obcowanie w otoczeniu nieformalnym.

  Do tego wydarzenia przebyto długą drogę – aktywni członkowie wspólnoty Rudomino wdrożyli projekt finansowany ze środków UE „Promowanie obywatelskości w Gminie Rudomino”, którego główne zadania – założyć amatorski klub rekreacji i sportów, założyć klub orientacji i organizować święta sportowe.
  Trenerzy klubu sportowego zapraszają wszystkich chętnych do udziału!

  Więcej od autora

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...

  Rejon wileński zaprasza do odnowionego parku w Pikieliszkach

  Służby uporządkowały brzeg jeziora, ścieżki dla pieszych, tereny rekreacyjne i inne strefy funkcjonalne, z których już mogą korzystać mieszkańcy i goście. W celu zachowania unikalnych właściwości obiektu dziedzictwa kulturowego i powstrzymania degradacji krajobrazu na terenie dworu w Pikieliszkach wdrożono...

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...