Więcej

  Nowe kierunki współpracy i obopólne korzyści

  Czytaj również...

  Kluczową tematyką spotkania było dalsze rozwijanie współpracy
  Kluczową tematyką spotkania było dalsze rozwijanie współpracy

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się robocze spotkanie Mer Marii Rekść oraz gości ze starostwa powiatowego w Ostródzie, starosty Andrzeja Wiczkowskiego, wicestarosty oraz przedstawicieli administracji Powiatu. Starostwo Niemenczyn Samorządu rejonu wileńskiego od wielu lat prowadzi owocną współpracę z Ostródą.
  Po wyborze nowego starosty, przedstawiciele władz spotkali się, by omówić kierunki i możliwości współpracy. Mer Maria Rekść zapoznała gości z obecną sytuacją oświatową, wspólnie z gośćmi była omówiona sytuacja i problemy na rynku pracy oraz możliwe rozwiązania.
  Goście podkreślili, że jest wielkie zainteresowanie od szkół, by wspólnie realizować europejskie projekty Erasmus oraz Comenius. Już w najbliższym czasie  mer otrzyma zaproszenie na „Dni Morza”, tradycyjnie od  lat odbywające się w Ostródzie. Także zostanie wystosowane oficjalnie zaproszenie dla 10 uczniów z opiekunami  na wypoczynek w Ostródzie. W ten sposób przedstawiciele szkół poczynią pierwsze kroki ku wspólnym inicjatywom.  Na przyszłość partnerzy obiecali współpracę również w dziedzinie przedsiębiorczości – wspólne inicjatywy oraz możliwości rozwiązywania podobnych problemów zostaną omówione na kolejnych spotkaniach roboczych.

  Więcej od autora

  Samorząd oferuje nauczycielom atrakcyjne warunki pracy

  W całym kraju rośnie zapotrzebowanie i brak specjalistów różnych dziedzin. Według wstępnych danych, które zmieniają się każdego dnia, w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego brakuje logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli szkół początkowych, psychologów i innych specjalistów oświaty. Walcząc z niedoborem specjalistów oświaty,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych

  Środki na usuwanie odpadów azbestowych są przyznawane ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz poprzez aktywne uczestnictwo w projektach Programu Zapobiegania i Gospodarki Odpadami, przy wykorzystaniu pomocy państwa. Tylko we wspomnianym okresie władze rejonu wileńskiego na usuwanie odpadów azbestowych przeznaczyły...

  Życie kulturalne w rejonie wileńskim wre

  „Wielofunkcyjne ośrodki kultury w rejonie wileńskim mieszczą się w Niemenczynie i Rudominie. Każde centrum administruje po 14 filii rozlokowanych w różnych częściach rejonu. Nie tak dawno otworzyliśmy nowe i nowoczesne ośrodki kultury w Sawiczunach i Mariampolu. Finalizujemy już modernizację...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od 9 lat finansuje studia rezydencyjne przyszłych lekarzy

  Od 2014 r. Samorząd wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego sfinansował studia stacjonarne dla sześciu studentów rezydentów: kardiologów, lekarzy rodzinnych i neurologa. Za otrzymane wsparcie finansowe młody lekarz zobowiązuje się przez 5 lat pracować w przychodni lekarskiej rejonu wileńskiego...