1
Wspierajmy sztukę!

Graffiti towarzyszyło ludzkości od wieków. Człowiek malował ściany jaskiń dających schronienie setki tysięcy lat temu, dziś kolejne pokolenia zachwycają się owocami pracy ówczesnych artystów.

W Pompejach, rzymskim mieście zasypanym popiołami z wulkanu Wezuwiusza, zachowały się nie tylko szczątki ludzkie i zwierzęce, naczynia i budynki, ale również napisy na tych budynkach, poczynione rękoma ówczesnych mieszkańców. Napisy, poza językiem (ach, łacina!) nie różniły się treścią od współczesnych. Ot, informacja o zachowaniu się czyjejś żony bądź matki, komunikat na temat inteligencji sąsiada, uprzejmy donos na nieortodoksyjną uczciwość kupca. Dziś ta twórczość badana jest przez lingwistów i kulturoznawców.
Pojawiły się również i takie głosy, że kolejna dewastacja nekropolii na Rossie nie miała wyrazu antypolskiego, ponieważ napisy nie nosiły treści nacjonalistycznych. Niektórzy twierdzą wręcz, iż był to akt sztuki, którego nie rozumiemy z racji na tkwienie w getcie polskim, zaściankowym skansenie.
Sztukę, wiadomo, trzeba wspierać. Wyznaczam w związku z tym nagrodę w wysokości 100 € za znalezienie autora napisu, celem wymierzenia mu przeprosin za naszą ciemnotę.

Jedna odpowiedź do Wspierajmy sztukę!

  1. Ja mówi:

    Wspieram sztukę!
    Dołożę jeszcze 100 euro od siebie, żeby tylko takich artystów “nagrodzić”.
    Ma Pan Redaktor poczucie humoru.Dziękuję, wprawił tym komentarzem o tragi-komicznym temacie, w dobry nastrój.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.