0
Żegnając rok 2017

Mijający rok 2017 był dla Litwy rokiem małych kroków, zarówno do przodu, jak i do tyłu. Można to odnieść zarówno do wydarzeń w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, jak i do spraw symbolicznych. Jeśli mówić o tych ostatnich, to wśród nich było zarówno odnalezienie Aktu Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 roku, jak i fiasko starań o wzniesienie pomnika na placu Łukiskim w Wilnie.

Wedle podobnego schematu, krok do przodu – krok do tyłu, toczyły się wydarzenia w gospodarce i sprawach socjalnych. Podwyżki płac i emerytur nie mogły dopędzić stale rosnących cen. Długo oczekiwany nowy kodeks pracy nie zadowala, ani pracodawców, ani pracowników. Walka z pijaństwem stała się w rzeczywistości zwykłym biciem piany, a nie systematycznym zwalczaniem tej plagi. Podobnie było z reformą systemu zdrowia, którą zapamięta się przede wszystkim jako zamęt wokół leków na receptę. Najważniejszym wydarzeniem w życiu politycznym stał się rozpad koalicji rządzącej.

W sprawach polskich najwięcej działo się w dziedzinie oświaty. Niewątpliwym sukcesem było akredytowanie gimnazjalne 36 szkół polskich. Przegrano jednak bitwę o polska szkołę na Antokolu. W 2017 roku w polskie szkolnictwo z całą siłą uderzyła zapoczątkowana jeszcze w 2011 roku reforma ujednolicająca nauczanie języka litewskiego. Co piąty maturzysta ze szkół mniejszości narodowych nie zadał ujednoliconego egzaminu z litewskiego. Udało się jednak zachować polonistykę na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Polskie sukcesy odnotować należy również w innych dziedzinach. Wileńskim franciszkanom po długich latach zmagań udało się odzyskać zabudowania klasztorne przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP na Piaskach w Wilnie. Z kolei AWPL-ZchR wróciło do władzy w stołecznym samorządzie. Ważnym wydarzeniem stały się obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Chciałoby się życzyć Czytelnikom, aby rok 2018 stał się rokiem dużych kroków do przodu.

Do siego roku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.