Nad trumną Kalinowskiego: Czy przywódca powstania ocali niepodległość Białorusi?

„Bo ja ci spod szubienicy mówię Narodzie, że wtedy tylko będziesz żyć szczęśliwie, kiedy nad tobą Moskala nie będzie” – pisał Konstanty Kalinowski w swoim politycznym testamencie stworzonym w języku białoruskim. Czy uroczysty pogrzeb przywódcy powstania styczniowego, którego szczątki odnaleziono...