Litewscy hetmani w wiekach XVI–XVIII

Intensywne przemiany w wojskowości w Europie Środkowo-Wschodniej u schyłku epoki średniowiecza skutkowały koniecznością zaciągania w Polsce i na Litwie stałych wojsk zaciężnych. W Koronie jeszcze w XV w. pojawiały się wojska zawodowe, które przyjęły...

Zawarcie unii lubelskiej 1 lipca 1569 r.

Zawarcie unii lubelskiej 1 lipca 1569 r.

10 stycznia 1569 r. zebrał się w Lublinie najdłuższy i najbardziej płodny sejm w dziejach rodzącej się Rzeczypospolitej. Polscy i litewscy senatorzy oraz posłowie ziemscy mieli w końcu uzgodnić...

Autor: KW

27 Sep 2019

Spory o zawarcie unii w 1569 r.

Spory o zawarcie unii w 1569 r.

Unia lubelska stworzyła wspólną, dwuczłonową, polsko-litewską Rzeczpospolitą. Droga do jej zawarcia była długa, kręta i wyboista, poprzedzały ją bowiem skomplikowane polsko-litewskie stosunki. Przedstawiamy drugą część cyklu przybliżającego nas do...

Autor: KW

27 Sep 2019

Droga do wspólnego państwa. Unie polsko-litewskie przed 1569 r.

Droga do wspólnego państwa. Unie polsko-litewskie przed 1569 r.

Unia lubelska, zawarta między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim w 1569 r., stworzyła wspólną, dwuczłonową, polsko-litewską Rzeczpospolitą. Droga do jej zawarcia była długa, kręta i wyboista, poprzedzały...

Autor: KW

27 Sep 2019

Przed Historiadą… Lektura obowiązkowa tylko w „Kurierze Wileńskim”

Przed Historiadą… Lektura obowiązkowa tylko w „Kurierze Wileńskim”

Publikujemy cykl tekstów dr. Zbigniewa Hunderta poświęcony dziejom unii polsko-litewskich, które ukazywały się w bieżącym roku na łamach wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”. Ostatni z pięciu tekstów przygotowujących do Historiady...

Autor: KW

27 Sep 2019