W małych miejscowościach brakuje bankomatów

Od 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia mają być wypłacane wyłącznie przelewem na wskazane konto pracownika – stanowią zmiany w...

Komentarze

PARTNERZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.