Więcej

    Alicja Rybałko

    Blaski i cienie szkolnictwa polskiego w Niemczech

    Sprawy szkoły polskiej interesowały mnie zawsze, ale właściwie tylko teoretycznie.

    W stronę Wilna. Czy polska poezja w Wilnie żyje?

    Taki tytuł, zaproponowany przez znanego poetę, dziennikarza i wydawcę wileńskiego (...)