Kontakty

Portal internetowy

e-mail: portal@kurierwilenski.lt

Portal internetowy „Kurier Wileński” dostarcza na bieżąco informacje z Litwy i świata. Prócz treści typowo informacyjnych, znajdują się tu też treści nadsyłane przez Czytelników oraz obszerne teksty analityczne.

Do dyspozycji Czytelnika jest wykwalifikowany personel służący pomocą w zakresie redakcji, formatowania i opracowania nadesłanego tematu.


Robert Mickiewicz

redaktor naczelny

tel./fax.: (+370 5) 260 84 44
e-mail: r.mickiewicz@kurierwilenski.lt

Ukończył wydział historii na uniwersytecie w Grodnie. Po studiach w 1993 roku podjął pracę w „Kurierze Wileńskim”. W 1998 roku objął stanowisko sekretarza odpowiedzialnego w tygodniku Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”.

Od 2001 roku pełnił obowiązki sekretarza odpowiedzialnego tygodnika „Nasz Czas” — ukazuje się na terenie Litwy, Łotwy i Estonii.
W 2003 roku powrócił do „Kuriera Wileńskiego”. Prowadził dział polityczny.


Brygita Łapszewicz

zastępca redaktora naczelnego

tel./fax: (+370 5) 260 84 44
tel.: (+370 5) 260 84 47

e-mail: l.brigita@yahoo.com, b.lapszewicz@kurierwilenski.lt

Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Wileńskim. Od roku 2010 pracuje w „Kurierze Wileńskim” jako dziennikarka.


Anna Pieszko

zastępca redaktora naczelnego

tel. 8 698 26648
e-mail: apieszko@gmail.com, a.pieszko@kurierwilenski.lt

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Pracowała jako dziennikarka w tygodniku Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”, następnie jako polonistka w szkole. Obecnie wróciła do pisania w „Kurierze Wileńskim”.


Aleksander Borowik

Aleksander Borowik

dziennikarz

tel./fax: (+370 5) 260 84 44
e-mail: a.borowik@kurierwilenski.lt

Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wileńskim w roku 1991. Od 1989 pracował w dwutygodniku „Znad Wilii”. W 1994 roku przechodzi do nowo powstałego tygodnika „Słowo Wileńskie”, w którym pracuje do jego upadku w roku 1996.

Od 1998 roku swój los powiązał z dziennikiem „Kurier Wileński”, obejmując stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Od 14 lutego 2003 roku do 22 maja 2006 roku pełnił funkcje redaktora naczelnego.


SONY DSC

Witold Janczys

dziennikarz

tel./fax: (+370 5) 260 84 44
tel.: (+370 5) 260 84 47
e-mail: vitoldjancis@gmail.com

Magister ekonomii, ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku w 2003 roku. W „Kurierze Wileńskim” pracuje od 2007 roku.


Marian Paluszkiewicz

fotoreporter

tel./fax: (+370 5) 260 84 44
tel. (+370 5) 260 84 47
e-mail: m.paluszkiewicz@kurierwilenski.lt

Ukończył kierunek fototechniki w Wileńskiej Wyższej Szkole Technologicznej. Od 1995 roku pracuje w „Kurierze Wileńskim” jako fotoreporter.


Jadwiga Podmostko

korespondent na rejon wileński

tel. (+370 5) 260 84 44
e-mail: news@kurierwilenski.lt

Z dziennikiem „Kurier Wileński” współpracowała jeszcze jako uczennica polskiej Szkoły Średniej nr 19 w Wilnie. W 1967 r. ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Od r. 1965 do 1995 stale pracowała w dzienniku, następnie została redaktorem naczelnym tygodnika „Przyjaźń” (obecnie „Tygodnik Wileńszczyzny”).

Po pięciu latach wróciła do „Kuriera Wileńskiego”, na łamach którego pisze o trudnościach, z jakimi spotykają się mieszkańcy Wileńszczyzny, ubiegający się o zwrot ziemi. Od 1989 r. jest stałą uczestniczką polsko-litewskiej imprezy „kaziuki-wilniuki” w Lidzbarku Warmińskim.


Honorata

Honorata Adamowicz-Jackiewicz

dziennikarka

Tel. 864620012
e-mail: honorka83@gmail.com

Magister Stosunków Międzynarodowych. Studia ukończyła w Polsce w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2012 roku pracuje w dzienniku „Kurier Wileński”, jako dziennikarka.


justyna 2

Justyna Giedrojć

dziennikarka

tel./fax: (+370 5) 260 84 44
tel.: (+370 5) 260 84 47
e-mail: j.giedrojc@kurierwilenski.lt

Z dziennikiem „Kurier Wileński” (wówczas „Czerwony Sztandar”) współpracowała jeszcze jako uczennica Szkoły Średniej nr 5 w Wilnie. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wileńskim.

Oprócz aktualności codziennych przygotowuje materiały, dotyczące przeszłości i teraźniejszości Wilna (m.in. o ulicach wileńskich) oraz cykl wywiadów z młodymi Polakami mieszkającymi na Litwie.


Ilona Lewandowska

Ilona Lewandowska

dziennikarka

tel. +370 5 260 84 44
e-mail: i.lewandowska@kurierwilenski.lt

Historyk, teolog, doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka dwóch książek i licznych artykułów naukowych.

Współpracowała z miesięcznikami „Na Poważnie” i „wSieci Historii”. W latach 2014-2015 dziennikarka portalu Wilnoteka.lt.
W czerwcu 2016 r. rozpoczęła pracę w „Kurierze Wileńskim”, gdzie zajmuje się tematyką polityczną.