Kontakty

Portal internetowy

e-mail: portal@kurierwilenski.lt

Portal internetowy „Kurier Wileński” dostarcza na bieżąco informacje z Litwy i świata. Prócz treści typowo informacyjnych, znajdują się tu też treści nadsyłane przez Czytelników oraz obszerne teksty analityczne.

Do dyspozycji Czytelnika jest wykwalifikowany personel służący pomocą w zakresie redakcji, formatowania i opracowania nadesłanego tematu.

Zapytania dotyczące kondolencji, reklam bądź innych publikacji prosimy kierować na adres reklama@kurierwilenski.lt.


Robert Mickiewicz

redaktor naczelny

tel.: (+370 5) 260 84 44
e-mail: r.mickiewicz@kurierwilenski.lt

Ukończył wydział historii na uniwersytecie w Grodnie. Po studiach w 1993 roku podjął pracę w „Kurierze Wileńskim”. W 1998 roku objął stanowisko sekretarza odpowiedzialnego w tygodniku Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”.

Od 2001 roku pełnił obowiązki sekretarza odpowiedzialnego tygodnika „Nasz Czas” — ukazywał się na terenie Litwy, Łotwy i Estonii.

W 2003 roku powrócił do „Kuriera Wileńskiego”. Prowadził dział polityczny.


Brygita Łapszewicz

zastępca redaktora naczelnego

e-mail: b.lapszewicz@kurierwilenski.lt

Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie Wileńskim. Od roku 2010 pracuje w „Kurierze Wileńskim” jako dziennikarka.


Apolinary Klonowski

zastępca redaktora naczelnego ds. online, kierownik Działu Online

e-mail: a.klonowski@kurierwilenski.lt

Ukończył studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Od 2020 r. pracuje w „Kurierze Wileńskim”, odpowiada za procesy cyfryzacji i funkcjonowanie portalu kurierwilenski.lt;


Janina Jarosz

asystent ds. online, zarządca treści

e-mail: j.jarosz@kurierwilenski.lt

Urodzona w rejonie wileńskim, ale zżyta z Kolonią Wileńską. Od czasów szkolnych ma zamiłowanie do języków, co przełożyło się także na studia na Uniwersytecie Wileńskim. Od 2021 roku związana z „Kurierem Wileńskim”.


Anna Pieszko

dziennikarka

tel. 8 698 26648
e-mail: a.pieszko@kurierwilenski.lt

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Pracowała jako dziennikarka w tygodniku Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”, następnie jako polonistka w szkole. Obecnie wróciła do pisania w „Kurierze Wileńskim”.


Aleksander Borowik

Aleksander Borowik

dziennikarz

e-mail: a.borowik@kurierwilenski.lt

Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wileńskim w roku 1991. Od 1989 pracował w dwutygodniku „Znad Wilii”. W 1994 roku przechodzi do nowo powstałego tygodnika „Słowo Wileńskie”, w którym pracuje do jego upadku w roku 1996.

Od 1998 roku swój los powiązał z dziennikiem „Kurier Wileński”, obejmując stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Od 14 lutego 2003 roku do 22 maja 2006 roku pełnił funkcje redaktora naczelnego.


Marian Paluszkiewicz

fotoreporter

e-mail: m.paluszkiewicz@kurierwilenski.lt

Ukończył kierunek fototechniki w Wileńskiej Wyższej Szkole Technologicznej. Od 1995 roku pracuje w „Kurierze Wileńskim” jako fotoreporter.


Honorata

Honorata Adamowicz-Jackiewicz

dziennikarka

Tel. 864620012
e-mail: honorka83@gmail.com

Magister Stosunków Międzynarodowych. Studia ukończyła w Polsce w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 2012 roku pracuje w dzienniku „Kurier Wileński”, jako dziennikarka.


justyna 2

Justyna Giedrojć

dziennikarka

e-mail: j.giedrojc@kurierwilenski.lt

Z dziennikiem „Kurier Wileński” (wówczas „Czerwony Sztandar”) współpracowała jeszcze jako uczennica Szkoły Średniej nr 5 w Wilnie. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Wileńskim.

Oprócz aktualności codziennych przygotowuje materiały, dotyczące przeszłości i teraźniejszości Wilna (m.in. o ulicach wileńskich) oraz cykl wywiadów z młodymi Polakami mieszkającymi na Litwie.