Więcej

  Kategoria: Konkursy

  WOS 2023 Temat VII — Media

  Są nie tylko źródłem informacji, ale także wpływają na kształtowanie opinii publicznej, kreują trendy i pełnią rolę forum, na którym odbywa się debata społeczna. Czytaj więcej: WOS 2023 TEMAT I: Aktywność obywatelska Swoboda i obowiązki W krajach demokratycznych media cieszą się szeroką...

  WOS 2023 Temat VI — Naród i Państwo

  Naród jest trudnym do zdefiniowania pojęciem, ponieważ ma zarówno aspekt kulturowy, jak i polityczny. W najprostszych słowach, naród to wspólnota ludzi związanych wspólnym pochodzeniem, językiem, kulturą, tradycją i historią. Naród to grupa ludzi, którzy utożsamiają się ze sobą jako wspólnota...

  WOS 2023 Temat V — Prawa Człowieka

  Pojęcie praw człowieka jest oparte na przekonaniu, że każdy człowiek jest wartością, którą należy chronić. Prawa człowieka są tarczą przeciwko nadużyciom władzy. O prawach człowieka mówi się we współczesnym świecie wiele i wszędzie. Czytaj więcej: WOS 2023 TEMAT I: Aktywność...

  WOS 2023 Temat IV: Problemy współczesnego świata

  Co dziesiąta osoba na świecie głoduje — ponad 800 milionów ludzi żyje w warunkach skrajnego niedożywienia. Według informacji dostarczanych przez organizacje pozarządowe, każdego dnia z powodu głodu traci życie około 19 700 osób. Ta przerażająca statystyka oznacza, że co...

  WOS 2023 Temat III — Władza

  Formy władzy są różnorodne. Może to być władza polityczna, w której decyzje podejmowane są na szczeblu państwowym lub międzynarodowym czy władza ekonomiczna, w której wpływ na społeczeństwo wynika z kontroli nad zasobami ekonomicznymi. Istnieje także władza społeczna, która opiera...

  WOS 2023 Temat II — Unia Europejska

  W skład tych poprzednich organizacji wchodziły Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), ustanowiona na mocy Traktatu Paryskiego z 1951 roku, a także Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM), które powstały na mocy Traktatów Rzymskich z 1958...

  WOS 2023 TEMAT I: Aktywność obywatelska

  Słuchając w każdą środę o godz. 15:10 audycji w Radiu „Znad Wilii” oraz czytając artykuły we wtorkowych i czwartkowych wydaniach dziennika „Kurier Wileński” uczniowie poznają 10 bloków tematycznych: „Aktywność obywatelska”, „Unia Europejska”, „Władza”, „Problemy współczesnego świata”, „Prawa Człowieka”, „Naród...

  Startuje plebiscyt „Polak Roku 2023”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2023. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Tradycyjnie plebiscyt ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na...

  Uhonorowano Krystynę Adamowicz — zwyciężczynię plebiscytu „Polak Roku 2022”

  Krystyna Adamowicz odebrała odznaczenie oraz przyjęła życzenia od organizatorów, gości, nominatów i rodziny. „Tytuł Polaka Roku jest dla mnie bardzo zaszczytny. Polskość jest dla mnie rzeczą podstawową. Dziękuję serdecznie »Kurierowi Wileńskiemu«, czytelnikom. Dziękuję bardzo moim przyjaciołom z piątej szkoły...

  Krystyna Adamowicz: „Z polskością nigdy się nie rozstałam”

  Jak odebrała Pani wiadomość o zwycięstwie w plebiscycie „Kuriera Wileńskiego” Polak Roku 2022? Odbieram ten zaszczyt nie tylko jako przyznany mnie, lecz także moim koleżankom i kolegom z „Piątki” oraz zespołu „Wilia”. Ten tytuł to docenienie starszego pokolenia Polaków wileńskich,...