Więcej

  WOS 2023 Temat X — Globalizacja

  „Globalizacja to nie jedno zjawisko. To jest nazwa dynamicznej siły, a to, jak ta siła działa i na nas wpływa, zależy od tego, jak się z nią obchodzimy” — Joseph Stiglitz.

  Czytaj również...

  Globalizacja to złożony i wielowymiarowy proces, który obejmuje różne obszary życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Najważniejsze cechy globalizacji to:

  1. Wolny przepływ towarów, usług i kapitału: dzięki globalizacji towary z jednego krańca świata mogą trafiać na półki sklepów na drugim jego krańcu w mgnieniu oka. To sprawia, że konsumenci mają dostęp do różnorodności produktów i usług.
  2. Łatwiejszy dostęp do informacji: dzięki internetowi informacje krążą w zawrotnym tempie. Wiadomości, badania naukowe, trendy kulturowe — wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki.
  3. Wzrost międzynarodowych relacji: globalizacja sprzyja większej liczbie kontaktów między krajami i narodami. To oznacza, że nasze życie jest coraz bardziej związane z wydarzeniami i ludźmi na całym świecie.
  4. Rozwój technologii i transportu: postęp technologiczny sprawił, że podróże i komunikacja stały się tańsze i bardziej dostępne. To ułatwia zarówno podróże turystyczne, jak i przemieszczanie się ludzi w celach biznesowych.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat VI — Naród i Państwo

  Sfera gospodarcza

  W sferze ekonomicznej, globalizacja skupia się głównie na redukcji barier w handlu międzynarodowym. To prowadzi do zwiększenia swobody przepływu dóbr materialnych i usług między krajami. Rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa, obejmująca import i eksport, pogłębia więzi ekonomiczne między państwami, co sprawia, że kraje stają się coraz bardziej od siebie zależne. W takich okolicznościach przedsiębiorstwa transnarodowe, działające jednocześnie w różnych częściach świata, odgrywają coraz większą rolę. Właściciele tych przedsiębiorstw, czyli akcjonariusze, często są obywatelami wielu krajów. Globalne korporacje współpracują ze sobą oraz konkurują na globalnym rynku. Ich produkty, takie jak komputery, odzież czy artykuły żywnościowe, pojawiają się na półkach sklepów na całym świecie.

  Czytaj więcej: WOS 2023 TEMAT I: Aktywność obywatelska

  Polityka światowa

  W wyniku globalizacji następują istotne zmiany w polityce światowej. Rosnąca współzależność ekonomiczna wymusiła ścisłą współpracę między państwami. Jednym z kluczowych efektów tego procesu jest powstanie Unii Europejskiej, która stanowi przykład coraz głębszej integracji. Ponadto, globalizacja sprzyja powstawaniu nowych organizacji międzynarodowych, a współpraca między decydentami z różnych części świata staje się coraz bardziej istotna. Spotkania takie jak roczne spotkanie grupy G-8, skupiające liderów ośmiu najbardziej wpływowych państw, czy Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, gdzie przedstawiciele największych korporacji na świecie spotykają się z politycznymi liderami różnych krajów, to tylko kilka przykładów takich inicjatyw. W Polsce, coroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju jest nazywane „małym Davos” i stanowi platformę do dyskusji nad kwestiami związanymi z globalizacją.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat II — Unia Europejska

  | Autor ilustracji: Blue Planet Studio / Adobe Stock

  Wpływ na kulturę i procedury demokratyczne

  Globalizacja ma rozległe konsekwencje społeczne i kulturowe, które przekształcają życie jednostek na całym globie. Pierwszym społecznym efektem jest wzrost migracji i mieszania się kultur. Ludzie przemieszczają się w poszukiwaniu lepszych warunków życia, tworząc zróżnicowane społeczności, które integrują różnorodne tradycje i wartości. Jednakże, globalizacja prowadzi również do utraty tożsamości kulturowej. W wyniku wpływu dominującej kultury zachodniej, tradycje lokalne, języki i obyczaje mogą ulec erozji. Zjawisko to może prowadzić do poczucia utraty tożsamości i konfliktów kulturowych.

  Ponadto globalizacja sprzyja rozprzestrzenianiu się idei demokracji i praw człowieka, co wywołuje rosnącą świadomość społeczną i walkę o prawa obywatelskie. Jednakże, nierówności społeczne również się pogłębiają, gdy globalne korporacje zdobywają większą władzę i kontrolę nad zasobami.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat V — Prawa Człowieka

  | Fot. Freepik.com

  Kwestia lokalnych tradycji

  W kontekście technologicznym globalizacja sprzyja rozwojowi komunikacji i wymiany informacji. Jednakże rosnący dostęp do mediów społecznościowych może przyczynić się do izolacji społecznej i zaniku bezpośrednich relacji międzyludzkich.

  Globalizacja stanowi poważne wyzwanie dla tak małego kraju jak Litwa. Wpływ kultury globalnej staje się coraz bardziej widoczny i może stanowić zagrożenie dla lokalnej kultury. Jako przykład można wskazać rosnącą popularność kina amerykańskiego, co przekłada się na rozpowszechnianie norm, wartości i świąt wcześniej nieznanych w tej części świata. To z kolei może prowadzić do zaniku lokalnych tradycji i obyczajów.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat VII — Media

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Konkurs ortograficzny dla wszystkich chętnych z okazji 230. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry

  Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie 2023 jest zarejestrowanie się do 5 grudnia 2023 r.Rejestracja: https://forms.gle/17MWVSshvyRejFiw5 W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich dyktand 2021-2022. Zwycięzcy otrzymają nagrody: I miejsce — zegarek Apple Watch, II miejsce — wieża muzyczna Panasonic, III miejsce — głośnik JBL...

  Przegląd BM TV z Pawłem Kobakiem m.in. o wojnie Izraela z Hamasem

  Rajmund Klonowski: Wszystkie media główną uwagę poświęcają wojnie wypowiedzianej przez organizację Hamas państwu Izrael. Paweł Kobak: Odwracając uwagę od drugiej wojny na Ukrainie. Rajmund Klonowski: Na świecie odbywają się protesty pod hasłem „Wolna Palestyna”. Paweł Kobak: W Wilnie też odbył się taki...

  Weź udział w 2. edycji konkursu grantowego dla polskich szkół z zagranicy. Termin zgłoszeń do 1 grudnia

  Do konkursu mogą przystąpić grupy projektowe (minimum 3 uczniów i nauczyciel), reprezentujące polską szkołę lub placówkę edukacyjną z językiem polskim działającą za granicą. Waszym zadaniem jest przygotowanie projektu promującego dwujęzyczność, upowszechniającego wiedzę o języku polskim oraz kulturze i historii Polski. Wzorem ubiegłej...

  Koncert JAZZ”OWA NIEPODLEGŁA

  Podróż przez niezapomniane melodie W programie wieczoru znajdą się największe przeboje polskiej sceny muzycznej, wzbogacone o nowe, świeże interpretacje. Artyści zaprezentują piosenki z repertuaru takich legend jak Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki czy Hanna Banaszak. To będzie podróż przez niezapomniane...