Więcej

  WOS 2023 Temat VII — Media

  Prasa, radio oraz telewizja to środki masowego przekazu, z których korzystamy na co dzień. Media odgrywają kluczową rolę w dzisiejszym społeczeństwie.

  Czytaj również...

  Są nie tylko źródłem informacji, ale także wpływają na kształtowanie opinii publicznej, kreują trendy i pełnią rolę forum, na którym odbywa się debata społeczna.

  Czytaj więcej: WOS 2023 TEMAT I: Aktywność obywatelska

  Swoboda i obowiązki

  W krajach demokratycznych media cieszą się szeroką swobodą, ale nie działają całkowicie poza zasadami. W przypadku Litwy, media operują w oparciu o kilka istotnych aktów prawnych, w tym ustawę o informowaniu społeczeństwa, ustawę o reklamie oraz ustawę o Krajowej Radiofonii i Telewizji. Ponadto, przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarzy i Wydawców Litewskiego. Dla utrzymania odpowiednich standardów pracy mediów, istnieje również organ nadzorujący, tj. Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców.

  W związku z tym dziennikarze i wydawcy muszą przestrzegać zarówno praw autorskich, jak i obowiązku dostarczania prawdziwych informacji. Oczekuje się od nich, że w swoich relacjach będą rzetelni i obiektywni, choć wiadomo, że osiągnięcie całkowitej bezstronności w niektórych sytuacjach może być trudne. Niemniej jednak jako cechy dobrej informacji prasowej można wymienić atrakcyjny i klarowny tytuł oraz treść, która dostarcza istotnych i aktualnych informacji w sposób zwięzły, zawierający konkretne dane i liczby. Dzięki temu artykuł staje się zarówno ciekawy, jak i godny zaufania w oczach czytelników.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat II — Unia Europejska

  „Czwarta władza”

  W latach 60. XX wieku dokonał się przełom w dziedzinie środków masowej komunikacji, a przyspieszony rozwój nowoczesnych technologii informatycznych odegrał w nim kluczową rolę. Dzięki innowacjom, takim jak sieci światłowodowe, technologia satelitarna, komputery osobiste i technologia wideo, pojawiły się wcześniej nieznane formy mediów, nazywane „nowymi mediami”. Wśród tych nowych mediów znajdują się cyfrowe środki masowego przekazu, które rozwinęły się po upowszechnieniu telewizji: przede wszystkim Internet i nośniki danych takie jak CD-ROM i DVD. Nowe media charakteryzują się obfitością treści graficznych i dźwiękowych oraz interaktywnością, co oznacza możliwość aktywnego uczestnictwa i reagowania na przekazywane informacje. Internet wywarł olbrzymi wpływ na współczesną komunikację interpersonalną.

  We współczesnym świecie, ogromny wpływ na różne aspekty życia społecznego, zwłaszcza w sferze polityki, wywierają media masowe. Często nazywane są one „czwartą władzą”, co podkreśla ich znaczenie obok trzech tradycyjnych gałęzi władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. To media kontrolują informacje, które docierają do społeczeństwa, a także mogą nadzorować sferę polityki, wydobywając na powierzchnię nieprawidłowości czy przypadki łamania prawa.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat III — Władza

  | Autor ilustracji: methaphum / Adobe Stock

  Pluralizm mediów

  Jednak w związku z ogromnym wpływem mediów na społeczeństwo, pojawia się pytanie o odpowiedzialność dziennikarzy i obiektywizm w przekazywaniu informacji. Dziennikarze powinni kierować się zasadami prawdy, obiektywizmu, uczciwości i szacunku. To oznacza, że informacje powinny być starannie zbierane i zweryfikowane, a dziennikarze nie powinni zniekształcać faktów ani pomijać innych punktów widzenia. Dziennikarze powinni być odporni na wpływy zewnętrzne, a ich głównym celem powinno być dobro odbiorców, którzy muszą być w stanie odróżnić fakty od opinii i komentarzy.

  Aby zachować obiektywizm w przekazie informacji i chronić pluralizm mediów, istnieje konieczność utrzymania różnorodności źródeł informacji. Pluralizm mediów daje społeczeństwu możliwość wyboru spośród wielu źródeł i porównywania różnych punktów widzenia.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat IV: Problemy współczesnego świata

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Warsztaty dla polskiej młodzieży i przedsiębiorców w Wilnie [GALERIA]

  „Tegoroczne warsztaty dla młodzieży (pn. »Własna droga do sukcesu«) i przedsiębiorców (pn. »Wileńska Akademia Biznesu«) skierowane były przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”. Zachęcamy do przeczytania relacji koleżanki Anny Pieszko ze...

  „Jazz’owa Niepodległa” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  „Orkiestra Rafała Jackiewicza, znana z profesjonalizmu i pasji do muzyki, stworzyła niepowtarzalną atmosferę koncertu, podkreślając bogactwo brzmień i emocji. Anna Lasota i Marcin Jajkiewicz, utalentowani wokaliści o charakterystycznych głosach, nadali każdej piosence osobisty wydźwięk, sprawiając, że publiczność zanurzyła się...

  Przegląd BM TV z Danutą Stefanko o działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

  Rajmund Klonowski: Danuta Stefanko przebywa obecnie w Wilnie na warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację „Wolność i Demokracja”. Co to jest za organizacja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli dawniej Stanisławowie? Danuta Stefanko: Jest to organizacja, która została...

  SZEKSPIR FOREVER! Spektakl Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

  Andrzej Seweryn wydobywa nieprzemijającą mądrość poezji Szekspira, odkrywa również część tajników swego zawodu Andrzej Seweryn wciągając widzów w dialog opowiada o świecie Szekspira i świecie w ogóle. Monologi z arcydzieł genialnego stratfordczyka układają się w fascynującą opowieść o literaturze, kulturze, ale też człowieku, widzianym w chwilach triumfu, zwątpienia i klęski. Dla...