Więcej

  WOS 2023 Temat IV: Problemy współczesnego świata

  Współczesny świat stoi w obliczu licznych wyzwań i problemów, które wpływają na życie ludzi na całym globie. Rozwój technologii, globalizacja, zmiany klimatyczne, konflikty społeczne i ekonomiczne są tylko niektórymi z wyzwań, które definiują nasze czasy.

  Czytaj również...

  Co dziesiąta osoba na świecie głoduje — ponad 800 milionów ludzi żyje w warunkach skrajnego niedożywienia. Według informacji dostarczanych przez organizacje pozarządowe, każdego dnia z powodu głodu traci życie około 19 700 osób. Ta przerażająca statystyka oznacza, że co cztery sekundy na świecie umiera jedna osoba z powodu braku jedzenia.

  Czytaj więcej: WOS 2023 TEMAT I: Aktywność obywatelska

  Problem braku żywności i możliwe rozwiązania

  Niestety, to dzieci i osoby starsze są najczęstszymi ofiarami braku dostępu do odpowiednich ilości pożywienia. Problem ten jest szczególnie palący w krajach afrykańskich i niektórych regionach Azji, gdzie gwałtowny przyrost naturalny prowadzi do nadmiernego obciążenia produkcji żywności. Znacząca część budżetów tych najuboższych krajów jest przeznaczana na pokrycie podstawowych potrzeb, a brak inwestycji w rolnictwo stanowi poważne wyzwanie.

  Aby zwiększyć dostępność żywności, konieczne jest unowocześnienie sektora rolniczego. Inwestycje w rolnictwo, edukację rolników i dostęp do nowoczesnych technologii mogą zwiększyć wydajność upraw i hodowli. Wdrażanie zrównoważonych praktyk rolniczych może pomóc w zabezpieczeniu dostaw żywności, zwłaszcza w regionach dotkniętych niedoborem. Zrównoważone praktyki rolnicze uwzględniają ochronę środowiska naturalnego, co jest kluczowe w długoterminowej perspektywie. Ponadto, istotne jest działanie na poziomie międzynarodowym. Współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna i programy rozwojowe mogą wspierać kraje dotknięte problemem głodu.

  | Ilustracja: Agata Palińska przy pomocy Canva

  Zmiany klimatyczne

  Kolejnym, jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata są zmiany klimatyczne. Wzrost temperatury, katastrofy naturalne i degradacja środowiska wpływają na nasze życie i przyszłość planety. Efekty cieplarniane i emisje gazów cieplarnianych są głównymi przyczynami tych zmian. Walka z globalnym ociepleniem wymaga wspólnych działań na skalę międzynarodową, inwestycji w energię odnawialną i zmiany stylu życia.

  Łamanie praw dzieci

  Niestety, na całym świecie nadal dochodzi do rażącego łamania praw dzieci, a wiele z tych przypadków jest szczególnie niepokojących. Przykładem jest praktyka angażowania dzieci do udziału w konfliktach zbrojnych i praca dzieci w warunkach niespełniających standardów praw dziecka. Około 215 milionów dzieci pracuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach, z czego około 115 milionów jest narażonych na szczególne ryzyko.

  Niemal jak w przypadku kobiet, dzieci są również często ofiarami przemocy seksualnej i handlu ludźmi, co przykładowo ma miejsce w Demokratycznej Republice Konga, Sudanie czy Somalii. Szacuje się, że aż 2 miliony dzieci jest wykorzystywanych również w szeroko pojętym przemyśle seksualnym.

  Zagrożenia terrorystyczne

  Współczesny świat staje również w obliczu zagrożeń związanych z terroryzmem. Wiele osób datuje początek „epoki terroryzmu” od tragicznego dnia 11 września 2001 roku, kiedy doszło do ataków na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Wzrost liczby zamachów terrorystycznych, jako narzędzi walki politycznej, obserwowany jest jednak już od lat 70. XX wieku.

  Terroryzm wiąże się także z problemem broni jądrowej. Obecnie wiele państw posiada taką broń, w tym Stany Zjednoczone, Rosja i Izrael. Choć technicznie budowa bomby atomowej nie jest już tajemnicą, jedynym czynnikiem powstrzymującym jej produkcję jest brak dostępu do odpowiednich materiałów. Jednak rozwijająca się technologia nuklearna ma potencjał zarówno w dziedzinie energetyki, jako źródła taniej energii z elektrowni jądrowych, jak i stanowi poważne zagrożenie związane z możliwością wykorzystania broni jądrowej podczas walk zbrojnych. Dlatego monitorowanie i kontrola technologii nuklearnej oraz rozwijanie zrównoważonych źródeł energii są kwestiami kluczowymi w dzisiejszym świecie.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat II — Unia Europejska

  Problem bezdomności

  Bez wątpienia bezdomność stanowi powszechny problem, obecny niemalże na całym świecie. To zjawisko jest często generowane przez niekorzystne uwarunkowania polityczne, społeczne oraz ekonomiczne, ale także staje się wynikiem kataklizmów, takich jak trzęsienia ziemi, pożary, huragany i powodzie.

  Bezdomność może być postrzegana na wielu płaszczyznach: jako indywidualna tragedia konkretnych osób, jako symptom patologii społecznej, ale także jako złożony problem społeczny.

  Zjawisko korupcji

  Kolejnym ważnym problemem jest korupcja. Korupcja to działanie polegające na nadużyciu władzy publicznej lub stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści lub zysków osobistych. Zjawisko korupcji przybiera różne formy, takie jak korupcja administracyjna, gospodarcza, wyborcza, polityczna, samorządowa, legislacyjna, koncesyjna, informacyjna, a także dotyczy działań w zakresie zamówień publicznych i prywatnych. Warto zrozumieć, że korupcja to negatywna praktyka, która ma zły wpływ na rozwój społeczeństwa, narusza zasady etyki i równości, a także powoduje straty ekonomiczne. Dlatego walka z korupcją stanowi priorytetowe zadanie dla każdego społeczeństwa.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat III — Władza

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Warsztaty dla polskiej młodzieży i przedsiębiorców w Wilnie [GALERIA]

  „Tegoroczne warsztaty dla młodzieży (pn. »Własna droga do sukcesu«) i przedsiębiorców (pn. »Wileńska Akademia Biznesu«) skierowane były przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą”. Zachęcamy do przeczytania relacji koleżanki Anny Pieszko ze...

  „Jazz’owa Niepodległa” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  „Orkiestra Rafała Jackiewicza, znana z profesjonalizmu i pasji do muzyki, stworzyła niepowtarzalną atmosferę koncertu, podkreślając bogactwo brzmień i emocji. Anna Lasota i Marcin Jajkiewicz, utalentowani wokaliści o charakterystycznych głosach, nadali każdej piosence osobisty wydźwięk, sprawiając, że publiczność zanurzyła się...

  Przegląd BM TV z Danutą Stefanko o działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

  Rajmund Klonowski: Danuta Stefanko przebywa obecnie w Wilnie na warsztatach dziennikarskich organizowanych przez Fundację „Wolność i Demokracja”. Co to jest za organizacja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli dawniej Stanisławowie? Danuta Stefanko: Jest to organizacja, która została...

  SZEKSPIR FOREVER! Spektakl Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

  Andrzej Seweryn wydobywa nieprzemijającą mądrość poezji Szekspira, odkrywa również część tajników swego zawodu Andrzej Seweryn wciągając widzów w dialog opowiada o świecie Szekspira i świecie w ogóle. Monologi z arcydzieł genialnego stratfordczyka układają się w fascynującą opowieść o literaturze, kulturze, ale też człowieku, widzianym w chwilach triumfu, zwątpienia i klęski. Dla...