Więcej
  Strona głównaKulturaWileńskie ślady polskich romantyków

  Kategoria: Wileńskie ślady polskich romantyków

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Juliusz Słowacki

  Juliusz Słowacki jest uważany za największego obok Adama Mickiewicza poetę polskiego romantyzmu. Swoje pierwsze wiersze napisał w Wilnie. Dziś poezja Juliusza Słowackiego jest uznawana za coś niezwykłego, nawet na tle bogatej literatury romantycznej. Wiadomo jednak, że nowatorstwo jego wierszy utrudniało...

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Michał Elwiro Andriolli

  Nie każda epoka literacka ma tak wyraźną cezurę, która może być uważana za początek nowego prądu. Nie każda epoka może poszczycić się tak wielkimi osobowościami, które współtworzyły ten nurt w kulturze. Obok Mickiewicza umieszczani są zazwyczaj Juliusz Słowacki (także...

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Adam Mickiewicz

  Tak się złożyło, że w Wilnie kult Adama Mickiewiczu był i jest szczególnie żywy. Tu wszystko w jego życiu i poezji zaczynało się po raz pierwszy. Na studia do Wilna Mickiewicz przyjechał bryką kupiecką. W Nowogródku pożegnał ukochaną matkę, Barbarę...