Więcej

  Strona głównaKulturaWileńskie ślady polskich romantyków

  Kategoria: Wileńskie ślady polskich romantyków

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Juliusz Słowacki

  Juliusz Słowacki jest uważany za największego obok Adama Mickiewicza poetę polskiego romantyzmu. Swoje pierwsze wiersze napisał w Wilnie. Dziś poezja Juliusza Słowackiego jest uznawana za coś niezwykłego, nawet na tle bogatej literatury romantycznej. Wiadomo jednak, że nowatorstwo jego wierszy utrudniało...

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Michał Elwiro Andriolli

  Romantyzm odmierza swój czas od momentu ukazania się w 1822 r. w Wilnie I tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, zawierającego słynne „Ballady i romanse”. Tak się złożyło, że w Wilnie urodził się, żył i tworzył także Michał Elwiro Andriolli. Dziś...

  Wileńskie ślady polskich romantyków: Adam Mickiewicz

  Tak się złożyło, że w Wilnie kult Adama Mickiewiczu był i jest szczególnie żywy. Tu wszystko w jego życiu i poezji zaczynało się po raz pierwszy. Na studia do Wilna Mickiewicz przyjechał bryką kupiecką. W Nowogródku pożegnał ukochaną matkę, Barbarę...