Startuje „Polak Roku 2021”. Etap zgłaszania kandydatów

Gala „Polak Roku 2020”
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Już po raz 24. ogłaszamy plebiscyt „Kuriera Wileńskiego” mający na celu wytypowanie osoby najbardziej zasłużonej dla polskości na Wileńszczyźnie – „Polaka Roku”. W kolejnej odsłonie tego popularnego konkursu, organizowanego przez nasz dziennik, zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2021.

Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2021” ma na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swą działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń.


Poprzednie edycje konkursu dowiodły, że mamy na Litwie wielu Polaków godnych tego zaszczytnego tytułu. Osoby te poprzez codzienną pracę wnoszą stały wkład w zachowanie i rozwijanie polskości na Litwie, przyczyniają się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

Niezmiennie cieszy nas to, że nasi Czytelnicy dostrzegają dokonania różnych osób pracujących w różnych dziedzinach i co roku typują kolejne osoby, które za swą działalność duszpasterską, oświatową, społeczną, kulturalną czy też polityczną zasługują na słowa uznania i podzięki.

Zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania do redakcji (listownie lub pocztą elektroniczną) nazwisk osób, których działalność i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków, mieszkających na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu „Polak Roku 2021” wraz z uzasadnieniem zgłoszenia, zawierającym krótki opis działalności kandydata.

Zgłoszenia mailowo lub pocztowo do 9 października

Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej liczbie mogą nadsyłać zarówno osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne czy prywatne firmy. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121-30 Vilnius, Lietuva z dopiskiem „Polak Roku 2021” do 9 października br. lub pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt.


Zgodnie z regulaminem plebiscytu zwycięzcy konkursu z lat poprzednich nie mogą być powtórnie zgłaszani.

Kapituła plebiscytu, składająca się z laureatów poprzednich edycji konkursu „Polak Roku”, spośród nadesłanych do redakcji „Kuriera Wileńskiego” zgłoszeń wybierze 10 osób typowanych do tytułu. W kolejnym etapie konkursu Czytelnicy będą mogli oddać swój głos na wybranego kandydata. Przychylając się do sugestii Czytelników, na łamach „Kuriera Wileńskiego” będziemy w tym czasie publikować wywiady z nominowanymi do tytułu „Polaka Roku”, by ich wkład w życie społeczne i pielęgnowanie wartości narodowych był jak najszerzej znany. Podsumowanie konkursu nastąpi w 2022 r.

Redakcja „Kuriera Wileńskiego”.

Czytaj więcej: Ks. prałat Wojciech Górlicki – zdobywcą tytułu „Polak Roku 2020“ „Kuriera Wileńskiego“