Więcej

  Konkurs „Balladomania we współczesnej odsłonie” dla klas 5-10 z udziałem technologii informacyjnych

  Stowarzyszenie Polonistów na Litwie rusza z kolejną edycją konkursu dla uczniów klas 5-10 na Litwie. Tak jak w ubiegłorocznej edycji, uczniowie muszą wykonać prace, a zwycięzcy mogą liczyć na nagrody. Poniżej przedstawiamy warunki uczestnictwa, zasady oraz kategorie. Starcie będzie interesujące, ponieważ każda klasa może wytypować tylko jedną pracę, która będzie ją reprezentowała.

  Czytaj również...

  Jak zaznaczają organizatorzy, cele to nie tylko popularyzacja dorobku literackiego polskiego romantyzmu, ale także formowanie kompetencji komunikacyjnych i cyfrowych.

  Poprzednia edycja doczekała się 33 cyfrowych prac. Wtedy głównym motywem konkursu była relacja ludzi i technologii w świecie przedstawionym przez Stanisława Lema. Dlatego też duży nacisk kładziono na technologie, za pomocą których miały być przygotowane prace.

  Warunki uczestnictwa

  Konkurs skierowany do uczniów klas 5-10 szkoły podstawowej na Litwie.

  Udział w konkursie polega na stworzeniu pracy — wykorzystując wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) — mieszczącej się w jednej z podanych kategorii. Zgłoszona praca musi być pracą indywidualną uczestnika, wcześniej niepublikowaną i niebiorącą udziału w innych konkursach.

  Każda szkoła może wytypować po jednej pracy od klasy (tzn. ile jest klas na danym poziomie, tyle można nadesłać prac) w każdej kategorii.

  Klasa 5

  Forma: pocztówki okolicznościowe.

  Zadanie: przygotowanie pocztówki okolicznościowej z okazji 200. rocznicy ukazania się „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Wilnie z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjnych. Uczestnicy konkursu powinni się odwołać do twórczości A. Mickiewicza (wybranego utworu lub jego fragmentu), w sposób kreatywny, oryginalny zaprojektować pocztówkę z umieszczonym na niej tekstem (np. temat konkursu, cytat z wybranego utworu) oraz obrazem (np. rysunek, zdjęcie, symbol).

  Narzędzia TIK: np. kreator prezentacji, np. PowerPoint, https://www.canva.com/, https://www.postermywall.com/ i in.

  Klasa 6

  Forma: e-książeczka.

  Zadanie: przygotowanie elektronicznej książeczki z wybranymi fragmentami z utworów A. Mickiewicza. Książeczka powinna zawierać cytaty osadzone we własne obrazy, pobrane z Internetu (z zachowaniem praw autorskich) lub z galerii aplikacji, stronę tytułową, ciekawą okładkę i nie przekraczać 5 stron.

  Narzędzia TIK: np. https://www.mystorybook.com/, https://www.storyjumper.com/ , https://bookcreator.com/ i in.

  Klasa 7

  Forma: krótka tiktokowa historyjka.

  Zadanie: przygotowanie krótkiej historyjki (ok. 1 min.) inspirowanej twórczością A. Mickiewicza w formie np. teledysku, fanfiku, reportażu. W historyjce należy uwzględnić tematy, motywy, symbole istotne dla świata / utworów pisarza. Filmik powinien zawierać obraz, dźwięk (np. podkład muzyczny, tekst piosenki własnej-styl dowolny), tekst (mówiony, pisany), przesłanie oraz sugestię/promocję / apel dla / do współczesnej młodzieży do poznania / czytania / zgłębiania wiedzy o życiu, twórczości A. Mickiewicza.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Narzędzia TIK: platforma TikTok

  Klasa 8

  Forma: interaktywna gra edukacyjna.

  Zadanie: stworzenie gry interaktywnej inspirowanej postacią i dziełami A. Mickiewicza, wykorzystując interaktywne moduły np. labiryntu, teleturnieju, anagramu, testu obrazkowego i in. Gra powinna posiadać tytuł quizu oraz polecenie do zadania. Stworzona aplikacja nie powinna przekraczać 10 pytań / zadań (wśród nich powinny znaleźć się pytania / zadania typu problemowego). Pytanie może zostać wzbogacone mediami: zdjęciem lub materiałem wideo, audio, podane możliwe odpowiedzi oraz punktację.

  Narzędzia TIK: np. Escape room Genially, Wordwall, LearningApps.org i in.

  Klasa 9

  Forma: gazetka

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Zadanie: stworzenie gazetki internetowej inspirowanej balladami A. Mickiewicza. Gazetka powinna zawierać tytuł, miejsce wydania, notkę redakcyjną. Treść związana z balladami powinna obejmować teksty dziennikarskie (reportaż, wywiad, relacja), krótkie formy wypowiedzi pisemnej (ogłoszenie, zaproszenie, poradnik itp.) oraz część rozrywkową. Należy uwzględnić też szatę graficzną (ilustracje, zdjęcia). Objętość pracy 6-8 stron.

  Narzędzia TIK: flipsnack.com

  Klasa 10

  Forma: filmik

  Zadanie: przygotowanie filmiku (ok. 5 min), w którym w sposób twórczy (np. reklama, wywiad, reportaż i in.) zostaną zaprezentowane charakterystyczne dla twórczości A. Mickiewicza tematy / motywy / problemy; dokonana interpretacja motta i tematu konkursu. W filmiku powinny zostać wykorzystane takie środki przekazu jak obraz, ścieżka dźwiękowa, słowo mówione, tekst pisany. Filmik powinien być również zatytułowany, dobrze widziane jest zamieszczenie tekstu u dołu filmiku (ang. subtitle), gdyby dźwięk byłby niewyraźny. Powinny być wskazane źródła wykorzystanych materiałów.

  Narzędzia TIK: edytor wideo (np. DaVinci Resolve na komputer (Windows, OS, Linux), Lightroom, Filmora itp. bądź aplikacje na telefony Android lub iOS)

  Zastrzeżenia

  • Organizatorzy zastrzegają prawo do odrzucenia prac konkursowych, jeśli ich zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź zawierają materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych, lub są niezgodne z regulaminem. 
  • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu. 
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac lub ich fragmentów w celach badawczych, reprezentacyjnych, jako materiał ilustrujący itp. W przypadku publikacji prac uczniowskich zastrzegają sobie prawo do ich skracania i redagowania. 
  • Ocenie nie podlegają prace, do których nie został dodany załącznik ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1.) Uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego — załącznik ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2.).
  • Prace Konkursowe będą oceniane ze względu na oryginalne podejście do tematu, spójność z tematem i walory artystyczne. Ocenie będzie podlegać również nadesłany tekst. Spośród nadesłanych prac, Komisja wybierze po kilka (1-3) prac z każdej kategorii i nagrodzi je. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są rzeczowe, wartościowe nagrody.

  Zgłoszenie pracy

  Zgłoszenie do konkursu następuje wyłącznie drogą mailową na adres konkurs.balladomania@gmail.com do 24 listopada 2022 r. poprzez wysłanie Pracy Konkursowej w formie skanu, zdjęcia, linku do gry, filmiku, TikToku załączonego do wiadomości mailowej:

  • Plik przedstawiający pracę konkursową (w formacie png, jpg, jpeg) powinien posiadać w nazwie IMIĘ i NAZWISKO, KLASA oraz TYTUŁ PRACY według schematu, np. Maria Kowalska, klasa 5c tytuł pracy
  • W temacie wiadomości mailowej powinny znaleźć się: KONKURS LITERACKI BALLADOMANIA oraz IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA, KLASA według wzoru, np. KONKURS PLASTYCZNY II JAN KOWALSKI.
  • Ponadto do maila należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik 1. do regulaminu (pod artykułem)
  • W przypadku Uczestników niepełnoletnich, do maila z pracą konkursową należy załączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, stanowiący załącznik 2. do regulaminu (pod artykułem)

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Polonistów na Litwie [www.polonista.lt] oraz w mediach, w tym w dzienniku polskim na Litwie „Kurier Wileński”. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


  | Graf. organizatorzy

  Regulamin oraz załączniki do konkursu (w jednym pliku):

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wieczór z historią w DKP. „Patroni Roku 2024: abp Antonii Baraniak”

  Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka — metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość — ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z tej...

  „Syrokomlówka” świętowała 200. rocznicę urodzin patrona [Z GALERIĄ]

  Nasze obrazy i brzmienia Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka”, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni...

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...